Vācu ģimnāzijai 100

1984. gads, Zentas Ozolas Rīgas 5.vidusskola
11.a Audz.: Vera Varapoga
Nr. Absolvents
1.I*** Ā*****
2.L**** D******
3.V***** F*******
4.U**** G***
5.D***** G***
6.I*** G*****
7.A*** J************
8.I*** J**********
9.I**** K*******
10.S***** K*******
11.I**** K*******
12.I*** K********
13.A***** K******
14.O***** K******
15.A***** L*******
16.L*** M********
17.A**** M*******
18.I*** O****
19.A***** P****
20.R***** R*******
21.A*** R********
22.I**** S*********
23.A**** S*******
24.D****** Š*******
25.I**** Š******
26.G**** U********
27.R*** Z****
28.I**** Z*****
11.b Audz.: Helga Lindenberga
Nr. Absolvents
1.P**** A*******
2.I**** A********
3.I**** B****
4.A****** B********
5.M**** B******
6.I**** D****
7.J*** G*********
8.D**** I*******
9.I**** K*******
10.A**** K*****
11.I*** K*******
12.A**** K*******
13.V***** K******
14.A***** L****
15.M***** L*****
16.I*** M****
17.A**** P******
18.A****** R****
19.I**** R*****
20.R***** S*****
21.S***** V******
22.R****** Z******
© 2024 Rīgas Valsts vācu ģimnāzija, visas tiesības aizsargātas, veidoja Māris.