Vācu ģimnāzijai 100

1985. gads, Zentas Ozolas Rīgas 5.vidusskola
11.a Audz.: Fēlikss Legzdiņš
Nr. Absolvents
1.R*** A********
2.E***** B***
3.L**** B****
4.I**** C********
5.S***** D*****
6.D*** D****
7.I**** G*****
8.G**** I******
9.A**** J*********
10.I**** J******
11.T***** K******
12.S****** K******
13.A***** K*********
14.S***** K*****
15.D*** K*****
16.M***** K****
17.S******* Ķ*****
18.V*** L****
19.J***** L****
20.E**** M*****
21.R**** M********
22.L**** O*****
23.J***** V*****
24.A**** V******
25.E***** Z***
11.b Audz.: Skaidrīte Šņore
Nr. Absolvents
1.J*** A*****
2.I**** A*******
3.I**** B*******
4.U**** B******
5.Z*** B*****
6.G****** B***********
7.D*** B****
8.I*** B****
9.A**** G*******
10.D*** G*******
11.O***** G******
12.S***** J********
13.A**** K********
14.I**** L*******
15.G****** L**********
16.Ž***** M********
17.I**** R*****
18.A*** S*******
19.A**** Š*******
20.I**** Š**********
21.U**** T****
22.A***** Z*******
23.I*** Z*******
© 2024 Rīgas Valsts vācu ģimnāzija, visas tiesības aizsargātas, veidoja Māris.