4.6. Atšķelšanās un pievienošanās reakcijas

Organiskie savienojumi var iesaistīties dažādās reakcijās. Katrai organisko savienojumu klasei ir savas raksturīgas reakcijas, ko nosaka ķīmiskās saites un funkcionālās grupas molekulā.

Piemēram, savienojumi, kuros ir divkārša saite starp oglekļa atomiem, var iesaistīties pievienošanas reakcijās. Alkēni var pievienot halogēnus:

CH2=CH2 + Br2 → Br – CH2 – CH2 – Br

Atsevišķi savienojumi var iesaistīties atšķelšanas reakcijās, kurās noteiktos apstākļos no organisko savienojumu molekulām var atšķelties ūdeņradis vai ūdens. Piemēram, karsējot etanolu augstā temperatūrā koncentrētas sērskābes klātbūtnē, atšķeļās ūdens un izdalās etēna gāze:

CH3 -CH2 -OH → CH2 = CH2 + H2O"Ķīmija nav kaitīga, kaitīgas ir vājas ķīmijas zināšanas."