4.4. Ogļūdeņraži

Ogļūdeņraži ir organiskas vielas, kas sastāv tikai no oglekļa un ūdeņraža atomiem.

Ogļūdeņraži ir ļoti daudzveidīgi un to ir ļoti daudz. Visus ogļūdeņražus iedala piesātinātajos, nepiesātinātajos un cikliskajos ogļūdeņražos.

Piesātinātie ogļūdeņraži ir organiski savienojumi, kuri sastāv tikai no oglekļa un ūdeņraža atomiem un starp oglekļa atomiem ir tikai vienkāršās saites.

Visu piesātināto ogļūdeņražu kopējais starptautiskais nosaukums ir alkāni.

Nepiesātinātie ogļūdeņraži ir ogļūdeņraži, kuru molekulās starp oglekļa atomiem ir vienkāršas saites, divkāršas saites vai trīskāršas saites.

Piemēram, etēns CH2 = CH2 un etīns H-C≡C-H

 

10.att. Etēna telpiskais modelis.
(www.tomchemie.de/Alkene/Molekuele/Ethen.jpg)


11.att. Etīna telpiskais modelis
(www.asdorf.de/a_Ethin.gif).