Vācu ģimnāzijai 100

A · Ā · B · C · Č · D · E · Ē · F · G · Ģ · H · I · Ī · J · K · Ķ · L · Ļ · M · N · Ņ · O · P · R · S · Š · T · U · Ū · V · Z · Ž
- kliķšķini, lai uzzinātu vairāk par šo skolotāju (darbinieku)
- Vairs nav kopā ar mums, bet mēs joprojām atceramies (klikšķini)
- joprojām mūsējais
Nr. Vārds Uzvārds Informācija
1. Ruta Ālere (Gailīte)
2. Baiba Alksne (Goldberga)
3. Guna Aukuma (Kārkliņa)
4. Gaida Barisone
5. Gunta Bauere
6. Gunārs Blūms
7. Gunta Brakovska
8. Gaidis Brikmanis
9. Natālija Buile (Guļevska)
10. Liāna Čakša (Garkalne)
11. Gunda Eglīte (Heisele)
12. Gunita Eņģele
13. Gaļina Fiļkova
14. Ausma Gabrusenoka
15. Jānis Gaiķis
16. Mārtiņš Gailis
17. Voldemārs Gailītis
18. Dainuvīte Galviņa
19. Valentīna Gavrilova
20. Aleksandrs Gegello
21. Ināra Gēgere
22. Lilija Geistarte
23. Biruta Gelbe (Kovaļevska)
24. Gunārs Gelbe
25. Inese Gema
26. Dagmāra Gintere (Breikša)
27. Imants Girgensons
28. Uģis Goba
29. Ausma Goldmeistere
30. Astra Golovčika
31. Arta Gončare
32. Diāna Gončarika
33. Jānis Grahoļskis
34. Inguna Granta
35. Rolands Grants (Lisovskis)
36. Ieva Grase
37. Lūcija Graudiņa
38. Velga Grava (Vaļģe)
39. Agnese Grāvīte
40. Iveta Grāvīte
41. Irina Grigorjeva
42. Zanda Grīna
43. Vita Grīnberga (Upmale)
44. Inga Grīne
45. Nanija Grīnerte
46. Leontīne Grīnfelde
47. Sigita Grīnhofa
48. Ainārs Grīns
49. Vilnis Grīns
50. Vera Grīsle
51. Aija Gudzuka
52. Elza Gulbe
53. Līga Gulbe (Bernāne)
54. Sarmīte Gulbe
55. Aleksis Gulēns
56. Ināra Gustsone
57. Ināra Kaķīte (Grasmane)
58. Gvido Kalherts
59. Gaļina Konstantinova
60. Andra Konste (Grieze)
61. Olga Krastiņa (Garūta)
62. Gunta Kursīte
63. Gints Ķenkars
64. Gunita Laumane
65. Ginta Libeka
66. Gunārs Mediņš
67. Guntis Mediņš
68. Renāte Medne (Griķe)
69. Gaļina Melne
70. Gundega Muceniece
71. Gaļina Nabiruhina
72. Zelma Niklase (Graudiņa)
73. Gundega Ose
74. Gabriela Ozoliņa
75. Guntars Ozols
76. Ginta Pērkone
77. Gunta Inese Plūksne
78. Gaida Priediņa
79. Gaļina Priješkina
80. Gustavs Rāmnieks
81. Gunita Reinvalde
82. Gvido Rudzītis
83. Gundega Sadauska
84. Gaļina Saņina
85. Gunita Savrinoviča (Preisa)
86. Gerald Schmidt
87. Irēna Šņuciņa (Gailis)
88. Guntis Štrauss
89. Gundega Tabaka
90. Gaļina Timofejeva (Šaidurova)
91. Gunārs Tomass
92. Bernadeta Varaņicka (Gofmanaite)
93. Ginta Zāluba
94. Guntis Zenfs
95. Gunvaldis Zlamets
© 2024 Rīgas Valsts vācu ģimnāzija, visas tiesības aizsargātas, veidoja Māris.