Vācu ģimnāzijai 100

A · Ā · B · C · Č · D · E · Ē · F · G · Ģ · H · I · Ī · J · K · Ķ · L · Ļ · M · N · Ņ · O · P · R · S · Š · T · U · Ū · V · Z · Ž
- kliķšķini, lai uzzinātu vairāk par šo skolotāju (darbinieku)
- Vairs nav kopā ar mums, bet mēs joprojām atceramies (klikšķini)
- joprojām mūsējais
Nr. Vārds Uzvārds Informācija
1. Silvija Aleksandroviča
2. Teika Barševska (Sosāre, Andersone)
3. Elīna Beča (Saukante)
4. Valentīna Bērziņa (Sprindža)
5. Sofija Bulle-Leite
6. Svetlana Capļigina
7. Silvija Dimante
8. Santa Dobele
9. Ieva Drēviņa (Subotjalo)
10. Sanita Dunkere (Jātniece)
11. Silvija Dzene
12. Sniedze Eglīte
13. Sigita Grīnhofa
14. Sarmīte Gulbe
15. Santa Jansone
16. Staņislavs Jaņičenoks
17. Silvija Jaudzema
18. Svetlana Korostina
19. Sandra Krauze (Kociņa)
20. Sigrid Kronberger
21. Sandra Lagzdiņa
22. Sanita Lakuča (Pavloviča)
23. Sanita Lastovska
24. Selga Laukmane
25. Serafima Levitāne
26. Sofija Loža
27. Signe Mainule - Meidropa
28. Arnita Meinerte (Saukāne)
29. Staņislavs Morozs
30. Silvija Orbidāne
31. Rita Ozoliņa (Strazdiņa)
32. Sandra Ozoliņa
33. Sarmīte Pijola (Ivuškāne)
34. Malda Pūdere (Siliņa)
35. Silvija Rauhvargere (Vilčaka)
36. Gundega Sadauska
37. Ēriks Saksons
38. Valda Salaka (Līvmane)
39. Andrejs Salaks
40. Artūrs Salaks
41. Daiga Saldniece (Jaunģerķēna)
42. Jānis Sametis
43. Gaļina Saņina
44. Tatjana Saratova
45. Roberts Sarkanis
46. Indulis Sarkans
47. Zenta Milda Saukāne
48. Larisa Savina
49. Jurijs Savins
50. Gunita Savrinoviča (Preisa)
51. Gerald Schmidt
52. Ilse Maria Angelika Schweizer
53. Imants Roberts Sēja
54. Aina Sēkliņa
55. Marika Sēle
56. Aleksejs Semrjakovs
57. Inguna Serda
58. Marlen Siekmann
59. Janīna Silagaile
60. Inguna Silakalne (Leite/Vītolniece)
61. Ilga Sīle (Podiņa)
62. Sandra Sīle (Baķe)
63. Baiba Siliniece (Priedeslaipa)
64. Lidija Siliņa
65. Renāte Siliņa
66. Silvija Silkāne
67. Inna Sizova
68. Anita Skrinda
69. Arta Skuja
70. Zenta Lilija Skujeniece
71. Rūta Skujiņa
72. Signe Skujniece
73. Ligita Skunstiņa
74. Silvija Skurba
75. Anita Slaidiņa
76. Ludmila Smarogina
77. Aina Smilga
78. Aija Smilgzieda
79. Mudīte Smiltēna
80. Ludmila Smorodina
81. Ramona Sniega
82. Julija Sokola
83. Ērika Sorokina
84. I. Spariņa
85. Mechthild Spiegel
86. Dagnija Sproģe
87. Uptons Sproģis
88. Andris Sprūds
89. Ilze Spunde
90. Velta Spure (Dambe)
91. Aīda Stabulniece
92. Vija Starēviča (Saulīte)
93. Zane Starēviča
94. Jānis Strads
95. Elīna Strance
96. Anita Strapcāne
97. Mārīte Straume
98. Mirdza Straume
99. Verners Persijs Straupe
100. Līvija Strautniece
101. Ilva Strazdiņa
102. Līga Strazdiņa (Vītola)
103. Marta Strazdiņa (Kušķe)
104. Imants Strazdiņš
105. Lāsma Streiķe
106. Jānis Strods
107. Inese Stroža
108. Viktors Strupovičs
109. Ieva Stucka
110. Silvija Sūna (Kražda)
111. Ieva Sustriņa
112. Zoja Suško
113. Olga Suta
114. Līga Suvorova
115. Visvaldis Ivars Svaža
116. Ludmila Sverdlova
117. Iveta Sveržicka (Martinsone)
118. Natalja Sviderska
119. Antoņina Svilāne
120. Skaidrīte Šņore (Skuja)
121. Skaidrīte Šterna
122. Sabīne Teihrebe
123. Sanita Tiltiņa
124. Sarmīte Ūdre
125. Saiva Vēja
126. Sandra Zandersone
127. Santa Zīberga
128. Vaira Zīverte (Strēlniece/Kamša)
129. Sandra Zvaigzne
© 2024 Rīgas Valsts vācu ģimnāzija, visas tiesības aizsargātas, veidoja Māris.