Erasmus+

Rīgas Valsts vācu ģimnāzija

RVVĢ Erasmus+ logo
Pieslēdzies ar
E-klase login
Latviešu valoda English language

Programmas ERASMUS+ KA121 viena saņēmēja projekts (LĪGUMA NR. 2023-1-LV01-KA121-SCH-000129956)

Projekta ilgums: 2023. gada 1. jūnijs - 2024. gada 31. augusts.

Nosaukums: "Personu mobilitātes mācību nolūkos Rīgas Valsts vācu ģimnāzijā 2023./24. mācību gadā"

Projekta koordinatore: Ina Baumane

Sasniedzamie rezultāti:

Skolēni:
  • attīstīs izzinošās un sociālās prasmes un pilnveidos komunikācijas prasmes svešvalodās multikulturālā vidē;
  • attīstīs zināšanas un prasmes, kas veicina ilgtspējīgu attīstību un dzīvesveidu, rada izpratni par kultūras daudzveidību un kultūras ieguldījumu ilgtspējīgā attīstībā un nodrošina ilgtspējīga patēriņa paradumus;
  • izmantos pilnveidotās digitālās prasmes mācību procesā un demonstrēs digitālās pratības augstāku līmeni;
  • apjautīs starpkultūru atšķirības, saskatīs to vērtības un mācīsies tās izmantot turpmākās sadarbības veicināšanai starp partnerorganizācijām vai citām organizācijām un, iegūstot starpkultūru pieredzi, paplašinās savas karjeras iespējas.
Pedagogi:
  • gūs pieredzi un apgūs jaunas, inovatīvas metodes un paņēmienus, hospitējot un vadot mācību stundas partnerorganizācijās;
  • pilnveidos digitālās kompetences, lai mācību procesu ar IT veidotu jēgpilnāku un efektīvāku, piem., apgūstot mācību platformu izmantošanu u.c iespējas;
  • apkopos labās prakses piemērus, kas iegūti starptautisko pasākumu laikā;
  • publicēs savu pieredzi skolas mājas lapā un izplatīs to ārpus savas organizācijas;
  • organizēs meistarklases, seminārus vai mācīšanās grupas, daloties ar gūto pieredzi un praktiskiem padomiem ar savas iestādes kolēģiem un ārpus tās.

Plānotās projekta aktivitātes

Aktivitātes veids Laiks un vieta Dalībnieki Partneru uzņemšana Latvijā
Skolēnu ilgtermiņa mācību mobilitātes
(2 mēneši)
2024.g. aprīlis - jūnijs
Städtisches Stiftsgymnasium Xanten
2 skolēni (10./11.kl.) vācu valoda 1.svešvaloda -
2024.g. aprīlis - jūnijs
Weser Gymnasium Vlotho
1 - 2 skolēni (10./11. kl.) vācu valoda 1.svešvaloda -
2024.g. aprīlis - jūnijs
Gymnasium der Stiftung Theresianische Akademie Wien
2 skolēni (10./11.kl.) vācu valoda 1.svešvaloda -

Skolēnu grupas mobilitātes
(6-8 dienas)
2024.g. 5. - 10. novembris
Weser Gymnasium Vlotho
7 - 8 skolēni (Skolēnu Padome) vācu valoda 2024.g. 4. - 8. marts
2024.g. 9. - 15. decembris
Dr.-Johanna-Decker-Schulen, Gymnasium in Amberg
6 skolēni (Debašu pulciņš) vācu valoda 2024.g. 15. - 19. aprīlis
2024.g. 10. - 17. februāris
Tellkampfschule Hannover
15 skolēni (10.kl.) angļu valoda 2023.g. 20. - 24. novembris
2024.g. 14. - 20. aprīlis
Städtisches Stiftsgymnasium Xanten
12 skolēni (8.kl.) angļu valoda 2023.g. 25. - 29. septembris
2024.g. 21. - 26. aprīlis
Lessing Gymnasium Berlin
20 skolēni (8.kl.) vācu valoda 2024.g. 18. - 22. marts
  2024.g. 12. - 19. februāris
IES Antonio Maria Calero, Pozoblanco
2 skolēni (spāņu valoda) 2024.g. 9. - 23. aprīlis