Erasmus+

Rīgas Valsts vācu ģimnāzija

RVVĢ Erasmus+ logo
Pieslēdzies ar
E-klase login
Latviešu valoda English language

Skolēnu ilgtermiņa mobilitātes

Skolēnu ilgtermiņa mobilitāte uz Ksanteni (Vācija) 04.04. – 20.06.2022

Dalībnieki: Nikola Elīna Sauja (11.EU) un Aleksandra Neimane (10.VI)

Skolnieces mācījās Ksantenes pilsētas ģimnāzijā Erasmus+ skolēnu ilgtermiņa mobilitātes projekta ietvaros. Programmas laikā viņas apguva visus mācību kursus vācu valodā, kas veicināja viņu vācu valodas zināšanu un prasmju attīstīšanu, kā arī piedalījās dažādos projektos un mācību ekskursijās, kas paplašināja viņu redzesloku un pilnveidoja viņu izzinošās, sociālās un komunikācijas kompetences. Tā viennozīmīgi bija jauna un vērtīga pieredze abām Erasmus+ mobilitātes dalībniecēm.

Nikola: "Erasmus+ mobilitātes pieredze palīdzēja man uzlabot savas vācu valodas prasmes, kā arī ieraudzīt pasauli no cita skatu punkta, piemēram, apgūstot viesģimenes vērtības, komunicējot ar vācu draugiem un ceļojot. Ļoti bieži devos arī ekskursijās uz citām pilsētām, piemēram, Diseldorfu, Ķelni, Bonnu, Duisburgu u.c.

Man bija ļoti atbalstoši pasniedzēji skolā, kuri veicināja manu valodas prasmju uzlabošanu un palīdzēja iejusties klases kolektīvā. Bez tam guvu iedvesmu un ticību sev, jo viesģimene mani atbalstīja un deva vērtīgus padomus tālāko studiju, sadzīves, ģimenes attiecību un citās jomās. Man bija gods būt vienai no 5 bērniem kārtīgā vācu ģimenē, kura nodarbojas ar lopkopību."

Aleksandra: "Man bija konkrēts mērķis, kāpēc pieteicos mācību mobilitātei uz Vāciju, un proti - sarunāties vāciski ar cilvēkiem, kuriem tā ir dzimtā valoda, saprast viņus, iekļauties viņu ikdienas dzīvē, iepazīt kultūru un iegūt pieredzi, ko nozīmē dzīvot viesģimenē, kā arī pastāstīt par mūsu valsti un valodas iezīmēm. Ksantenē dzīvoju ģimenē, kurā ir mana vecuma meitene, un kopā ar viņu devos uz skolu, iesaistījos mācību procesā, kas sekmēja vācu valodas zināšanu un prasmju attīstību. Esmu piedalījusies arī dažādos projektos un mācību ekskursijās, kas ir paplašinājuši manu redzesloku un attīstījuši manas sociālās un komunikācijas prasmes."

Nikola un Aleksandra ļoti novērtē viņām sniegto iespēju piedalīties Erasmus+ mobilitatē: Mācības vācu valodā, mācību ekskursijas, ikdiena viesģimenē, komunikācija ar vācu jauniešiem, ceļošana, kultūras iepazīšana – tās ir nezūdošas vērtības, kas vēl vairāk motivē apgūt svešvalodas, kļūt aktīvākiem sociālajā dzīvē un virzīties uz saviem mērķiem.

Vairāk skatīt šeit: Foto, Video

Nikola Elīna Sauja (12.EU) un Aleksandra Neimane (11.VI) 04.03.2023. piedalījās VIAA stenda Iedvesmas pieturas programmā izstādē Skola 2023, kur pastāstīja par savu Erasmus+ ilgtermiņa mobilitātes pieredzi Ksantenē (Vācijā) un iedvesmoja arī citus jauniešus izmantot šo Erasmus+ iespēju.

Vairāk skatīt šeit: Saite uz sadaļu Erasmus+ pieredzes stāsti, kur ir ielikts teksts un foto Erasmus+ iedvesmas pietura.

Skolēnu ilgtermiņa mobilitāte uz Floto (Vācija) 16.04. – 18.06.2023

Dalībnieki: Anete Arāja (10.SA)

Anete Arāja 2 mēnešus mācījās Vēzeras ģimnāzijā Floto (Weser Gymnasium Vlotho) un dzīvoja viesģimenē.

Anete: "Pirmās nedēļas nebija vieglas. Sākumā ar ģimeni sarunājāmies angliski, taču pēc tam lielākoties vāciski. Viesģimene bija ļoti saprotoša, jauka un atbalstoša. Viņi mani motivēja sarunāties vāciski un uzklausīja mani, ja nespēju to darīt tik precīzi un ātri. Kā arī liels prieks, ka dzīvoju divu dažādu kultūru ģimenē, tāpēc man ir iespēja iepazīt ne tikai vācu kultūru, bet arī japāņu.

Skola arī nedaudz atšķīrās no Latvijas. Es mācījos ģimnāzijā, tādēļ visi skolēni skolu uztvēra nopietni. Stundas sākās 7:45 un beidzās 15:50. Katra stunda ilga 45 minūtes, pēc pirmās stundas bija 5 minūšu starpbrīdis, un pēc otrās - 20, kur visiem skolēniem jāiet ārā, šādi atkārtojās šis modelis. Manā klasē jeb kursā bija apmēram 70 skolēnu, gandrīz katrā stundā bija citi jaunieši un mainījās to skaits. Visi skolēni cītīgi gatavojās pārbaudes darbiem jeb ''klauzūrām'' gan skolā, gan mājās. Šie pārbaudes darbi parasti pat nenotika noteiktās stundas laikā, bet no rīta. Skolā skolotāji un skolēni bija draudzīgi un atsaucīgi. Piedalījos mācību stundās tāpat kā visi pārējie skolēni, taču man nebija jāraksta kontroldarbi. Mācību gada beigās ar klasi devāmies ekskursijā uz Vācijas pilsētu Oberhauzenu.

Tā kā dzīvoju laukos, (kas Latvijai nemaz nešķistu kā lauki) bieži gāju pastaigāties vai skriet ar ģimeni pa mežu, kā arī brīvdienās ar ģimeni gājām pārgājienos, spēlējām galda spēles vai skatījāmies filmas. Esmu bijusi arī lielākās pilsētās, kā Hannovere, Mindene, Bad Oienhauzena, Bīlefelda, Essene, Dortmunde un Berlīne, kā arī kopā ar mūzikas klasi devos uz Hannoveres Operu.

Iegūtā pieredze ir nenovērtējama, noteikti iesaku to izmēģināt, ja tāda iespēja rodas."

Skolēnu ilgtermiņa mobilitāte uz Ksanteni (Vācija) 16.04. – 18.06.2023

Dalībnieki: Beāte Šterna (11.EU) un Līva Ungure (11.VI)  

Mācību mobilitātes laikā abas skolnieces mācījās Ksantenes ģimnāzijā (Städtisches Gymnasium Xanten) un dzīvoja viesģimenēs.

Beāte: "Mana uzturēšanās Ksantenē pagāja ļoti ātri un interesanti - braucieni ar viesģimeni un draugi skolā lika laikam paskriet vēja spārniem. Ar ģimeni devāmies ekskursijās gan pa Ksanteni, gan uz tuvākajām pilsētām: Vēzeli, Vintersvijku un Diseldorfu. Jāatzīmē, ka Ksantenē ir lielisks muzeju piedāvājums un brīnišķīgi skaista apkārtne, kur var doties pārgājienos un izbraucienos ar velo.

Izglītības sistēma ļoti atšķiras no Latvijas skolu sistēmas. Piemēram, mācību stunda ilgst 60 minūtes ar 6 minūšu starpbrīdi. Pēc trešās stundas skolēni dodas ārā no skolas telpām ilgākā pauzē (30 minūtes), lai varētu ieturēt pusdienas. Vācijas ģimnāzijā nav pie mums tik ļoti ierastās klases ar 30 vai 27 klases biedriem, kurus satiec ik dienu, šeit kopumā 11. klašu grupā vai Q1 kursā ir 80 skolēni, kuri mācību posma sākumā izvēlējušies padziļinātus kursus, tādēļ katrā nodarbībā klasē var sastapt citus skolēnus. Arī sporta nodarbībās var izvēlēties sev interesējošu novirzienu. Jāatzīmē, ka eksāmeni jeb klauzūras šeit notiek regulāri, un skolēni ļoti cīnās par augstiem rezultātiem, lai varētu studēt universitātē.

Tāpat kā mums arī Ksantenes ģimnāzijā ir speciālas dienas, kad var braukt ekskursijā. Šeit tas bija 16. jūnijs, kad visi 80 no kursa, sadalījās mazākās grupās un devās ekskursijā."

Līva: "Ļoti novērtēju iespēju doties uz Vāciju, lai mācītos Ksantenes ģimnazijā. Samērā ātri pieradu pie jaunās situācijas. Dzīvoju zemnieku saimniecībā nedaudz ārpus pilsētas. Viesģimene bija atvērta un labprāt palīdzēja man pilnveidot vācu valodas zināšanas un prasmes. Brīvajā laikā piedalījos dažādās aktivitātēs kopā ar viesģimeni, spēlējām boulingu un mini golfu, kā arī devāmies apskatīt vairākas netālu esošas pilsētas- Diseldorfu, Duisburgu, Vēzeli un Nijmegenu.

Skolā skolotāji un skolēni ir draudzīgi un atsaucīgi. Piedalos mācību stundās, tāpat kā visi pārējie skolēni, taču man nav jāraksta kontroldarbi. Macību gada beigās ar klasi dosimies ekskursijā uz Vācijas pilsētu Oberhausenu."

Beāte un Līva: "Iesakām jauniešiem izmantot šo iespēju, jo dzīvošana viesģimenē un mācīšanās ārzemēs ne tikai pilnveido svešvalodu prasmes un paplašina redzesloku, bet arī palīdz kļūt patstāvīgākiem un uzņemties pašiem atbildību par lietām."

Vairāk skatīt šeit: Foto

Skolēnu ilgtermiņa mobilitāte uz Vīni (Austrija) 17. - 19.06.2023

Dalībnieki: Austra Krone (11.CV) un Alise Slaviete (11.SA)

Austra un Alise mācījās Vīnes Terēzijas akadēmijā (Gymnasium der Stiftung Theresianische Akademie Wien) un dzīvoja skolas internātā.

Alises un Austras skolas ikdiena sākās pl. 8 un ieilga pat līdz pl.17 vai 18, atkarībā no papildu kursiem, stundu skaita un mājasdarbiem. Katru pirmdienu viņas pavadīja 2 stundas mācoties vācu valodas kursos, ko piedāvāja skola. Meitenes dzīvoja skolas internātā, kas ir savienots ar skolu, tajā dzīvo tikai internacionālie skolēni vai tie, kuri dzīvo ārpus Vīnes. Tur ir viss nepieciešamais dzīvošanai un mācībām. Ir noteikts grafiks, kuram jāseko.Dzīvošana internātā abām bija jauna pieredze.

Austra: "Pieredze noteikti ir savādāka nekā dzīvojot viesģimenē, taču, manuprāt, tas ir tikai pozitīvi. Savu istabu dalīju gan ar ungārieti, gan rumānieti, tādēļ man bija saskarsme ne tikai ar austriešiem."

Alise: "Pirmās divas nedēļas bija grūtas, jo bija jāpierod pie jaunas vietas, valodas, kultūras, mācīšanās veida u.tml., taču visapkārt bija izpalīdzīgi un saprotoši cilvēki, kas motivēja apgūt vēl vairāk."

Brīvajā laikā bija daudz iespēju izbaudīt pilsētas kultūru un piedalīties skolas organizētajās ekskursijās. Ir apmeklēta Grāca – Austrijas 2.lielākā pilsēta, ANO centrs Vīnē un Kara vēstures muzejs, klasiskās mūzikas koncerts Vīnes Koncerta namā, arī Schönbrunn – pils, kurā dzīvoja Marija Terēzija, Vīnes Tehniskais muzejs, Sv. Stefana katedrāle, Hofburga, Prāteris u.c. vietas. Vīne sniedza lieliskas kultūras un atpūtas iespējas.

Alise un Austra ir gandarītas par mācīšanos Vīnes Terēzijas akadēmijā, jo ir pilnveidotas vācu valodas prasmes un iegūtas jaunas zināšanas, ir iepazīta Vīne un paplašināts redzesloks par Austriju, ir iegūta starpkultūru pieredze, attīstītas komunikācijas un sociālās prasmes.