Erasmus+

Rīgas Valsts vācu ģimnāzija

RVVĢ Erasmus+ logo
Pieslēdzies ar
E-klase login
Latviešu valoda English language

Programmas ERASMUS+ KA121 viena saņēmēja projekts (LĪGUMA NR. 2021-1-LV01-KA121-SCH-000018606)

Projekta ilgums: 2021. gada 1. septembris - 2023. gada 31. augusts.

Nosaukums: "Erasmus+ akreditētais mobilitātes projekts RVVĢ skolēniem un personālam"

Projekta koordinatore: Ina Baumane

Mērķi:

 • Veicināt skolēnu izzinošo un sociālo prasmju attīstību multikulturālā vidē un apzināties svešvalodu prasmju pozitīvo ietekmi uz starpkultūru komunikāciju globalizācijas laikmetā un karjeras izvēlē.
 • Pilnveidot pedagogu profesionālās kompetences, lai īstenotu jauno pieeju mācību satura apguvē un nodrošinātu kvalitatīvu mācību procesu.

Sasniedzamie rezultāti:

Skolēni:
 • pilnveidos komunikācijas prasmes svešvalodās;
 • uzlabos sasniegumus svešvalodās, kas atspoguļosies viņu pārliecībā, ko viņi paudīs gan citiem skolasbiedriem, iepazīstinot ar projekta rezultātiem un personīgajiem ieguvumiem, gan arī individuālajā akadēmisko sasniegumu dinamikā (piem., eksāmena rezultātos);
 • definēs starpkultūru atšķirības mācību procesā kā kultūrvērtības un pratīs šīs zināšanas izmantot turpmākās sadarbības veicināšanai starp partnerorganizācijām;
 • izmantos pilnveidotās digitālās prasmes mācību procesā un demonstrēs digitālās pratības augstāku līmeni;
 • pratīs pieņemt izsvērtu lēmumu par turpmākās karjeras attīstību (studijas vai profesijas apguve), par ko liecinās arī jau ģimnāziju absolvējušo audzēkņu turpmāko izglītības gaitu apkopošana skolas vēsturei.
Pedagogi:
 • gūs pieredzi un apgūs jaunas, inovatīvas metodes un paņēmienus, hospitējot un vadot mācību stundas partnerorganizācijās;
 • apkopos labās prakses piemērus, kas iegūti starptautisko pasākumu laikā;
 • pilnveidos sava mācību procesa plānošanu un vadīšanu, izmantojot daudzveidīgas metodes, CLIL (Content and Language Integrated Learning) pieeju, un piedāvās kolēģiem stundu vērošanu, lai iegūto pieredzi nodotu tālāk;
 • publicēs savu pieredzi skolas mājas lapā un izplatīs to ārpus savas organizācijas;
 • organizēs meistarklases, seminārus vai mācīšanās grupas, daloties ar gūto pieredzi un praktiskiem padomiem, un saņems atgriezenisko saiti par nodarbību satura lietderību.

Īstenotās projekta mobilitātes

Par mobilitāšu norisi var lasīt sadaļā "Īstenotās mobilitātes" un digitālā brošūrā, skatīt saiti: https://www.rvvg.lv/erasmus-plus/files/KA121/ErasmusPlus_pieredze_2022_23_LV.pdf

Aktivitātes veids Laiks un vieta Dalībnieki Partneru uzņemšana Latvijā
Skolēnu ilgtermiņa mācību mobilitātes 2022.g. 4. aprīlis - 20. jūnijs
Städtisches Stiftsgymnasium Xanten
2 skolēni (10./11.kl.) vācu valoda 1.svešvaloda -
2023.g. 16. aprīlis - 18. jūnijs
Städtisches Stiftsgymnasium Xanten
2 skolēni (11.kl.) vācu valoda 1.svešvaloda -
2023.g. 16. aprīlis - 18. jūnijs
Weser Gymnasium Vlotho
1 skolēns (10.kl.) vācu valoda 1.svešvaloda -
2023.g. 17. aprīlis - 19. jūnijs
Gymnasium der Stiftung Theresianische Akademie Wien
2 skolēni (11.kl.) vācu valoda 2.svešvaloda -
Skolēnu grupas mobilitātes 2023.g. 3. - 10. marts
Tellkampfschule Hannover
15 skolēni (10.kl.) angļu valoda 2022.g. 28. novembris - 2. decembris
2023.g. 17. - 23. aprīlis
Städtisches Stiftsgymnasium Xanten
15 skolēni (8.kl.) angļu valoda 7 skolēni (11.kl.) vācu valoda 2022.g. 26. - 30. septembris
2023.g. 16. - 21. aprīlis
Lessing Gymnasium Berlin
40 skolēni (8.kl.) vācu valoda 2023.g. 20. - 24. marts
2023.g. 2. - 10. jūnijs
Bernoulli Gymnasium Wien
2 skolēni 2023.g. 24. marts - 2. aprīlis
Darba vērošana 2022.g. 25. marts - 1. aprīlis
Weser Gymnasium Vlotho
6 pedagogi -
2022.g. 8. - 11. novembris
Lessing Gymnasium Berlin
3 pedagogi -
Kursi 2023.g. 13. - 18. marts
Valensija Teacher Akademie
1 pedagogs -