Erasmus+

Rīgas Valsts vācu ģimnāzija

RVVĢ Erasmus+ logo
Pieslēdzies ar
E-klase login
Latviešu valoda English language

Personāla mobilitātes

Pedagogu mobilitāte uz Berlīni (Vācija) 09. - 11.11.2023.

Darba ēnošana Berlīnes Lessinga ģimnāzijā

Dalībnieki:

 • Inga Riekstiņa (direktora vietniece, matemātikas skolotāja)
 • Ina Baumane (izglītības metodiķe, Erasmus+ projekta koordinatore, valodu jomas vadītāja un vācu valodas skolotāja)
 • Daiga Gotfrīda (vācu valodas apakšjomas vadītāja un vācu valodas skolotāja)

Pedagogi vēroja dažādu priekšmetu mācību stundas, tādas kā matemātika, vācu valoda un bioloģija, iepazinās ar Berlīnes izglītības sistēmu, sarunājās ar kolēģiem par stundu pasniegšanas metodiku, plānoja nākamos skolēnu apmaiņas projektus, kā arī skolotāju tandēmu veidošanu un savstarpējo darba vērošanu.

Foto pa labi: RVVĢ pedagogi kopā ar ar Berlīnes Lessinga ģimnāzijas valodu komisijas vadītāju un projektu koordinatori Brittu Boberg.

Vairāk skatīt šeit: Foto

Pedagogu mobilitāte uz Floto (Vācija) 25.03. - 01.04. 2023.

Darba ēnošana

Dalībnieki:

 • Gundega Muceniece (direktore, vācu valoda)
 • Ieva Mezīte (mūzika)
 • Elīna Beča (vācu valoda, Vācijas valstsmācība)
 • Jolanta Voina (angļu valoda, sociālās zinības),
 • Santa Jansone (vācu valoda)
 • Uģis Urtāns (angļu valoda)

Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas 6 pedagogi projekta “Erasmus + akreditētajā mobilitātes projektā RVVĢ skolēniem un personālam” ietvaros piedalījās mācību mobilitātē - darba ēnošanā Vēzeras ģimnāzijā Floto pilsētā, kas ir RVVĢ partnerskola kopš 1991.gada.

Mūsu partnerskolas Vācijā moto skan Vēzeras ģimnāzijas Vlotho pilsētā - atver perspektīvas (vācu val. - Weser- Gymnasim Vlotho Perspektiven eröffnen). Arī mūsu mācību mobilitātes darba grupai Vēzeras ģimnāzija atvēra jaunas perspektīvas, ļaujot ēnot ģimnāzijas mācību darba ikdienu.

Projekta dalībniekiem tā bija darbīga, jaunām zināšanām, atziņām un iespaidiem piepildīta, kā arī radoša nedēļa.

Nedēļas sākumā Vēzeras ģimnāzijas direktors Gvido Hēltke (Guido Höltke) dalībniekus iepazīstināja ar Ziemeļreinas Vestfālenes federālās zemes izglītības sistēmu. Pēc diskusijām un interesējošo jautājumu noskaidrošanas četras darba dienas pedagogi hospitēja mācību stundas ar mērķi gūt pieredzi par mācību stundu norisi, skolotāja lomu, skolēnu iesaisti, metodiskajiem paņēmieniem, digitālo rīku izmantošanu un vērtēšanu mācību procesā. Erasmus+ projekta darba nedēļa noslēdzās ar diskusiju ar mācību jomu vadītājiem par iegūto pedagoģisko pieredzi Vēzeras ģimnāzijā salīdzinājumā ar pedagoģisko darbu RVVĢ.

RVVĢ pedagogu gūtās atziņas un secinājumi pēc mācību stundu vērošanas Vēzeras ģimnāzijā:

 • skolas digitalizācijas projekta ietvaros visu skolotāju un skolēnu rīcībā ir nodoti planšetdatori, kuri tiek izmantoti mācību darbā gan skolā, gan mājās;
 • mācību stundas ir uz skolēnu centrētas, skolotājs organizē un vada mācību procesu, bet ar jauno mācību vielu skolēni lielā mērā iepazīstas patstāvīgi;
 • mācību vielas apguves procesā skolotājs uzdod atvērtus jautājumus, rosina diskutēt, nepauž savu viedokli, aicina apkopot, izvērtēt un pieņemt lēmumu, nonākt pie pareizās atbildes, zināšanas apgūt pašvadīti;
 • skolēnu viedokļu izteikšana mācību stundās veicina mācību vielas labāku izpratni un iegaumēšanu;
 • katrā mācību stundā skolotājs novērtē katra skolēna iesaisti diskusijās par attiecīgo mācību vielu vai nu papīra žurnālā, vai elektroniskajā klases sarakstā; semestrī par mutisko iesaisti mācību stundās skolēns saņem vērtējumu;
 • semestra vērtējumu sastāda divi pārbaudes darbu vērtējumi un viens mutiskais vērtējums.

Kolēģi no Vēzeras ģimnāzijas mūsu pedagogus iepazīstināja ar Floto (Vlotho) un tās apkārtnē esošajām pilsētiņām Mindeni (Minden), Hērfordi (Herford), Portu Vestfāliku (Porta Westfalica), Bīkeburgu (Bückeburg), Bādēnhauzeni (Bad-Oeyenhausen), kā arī ar dzelzs rūdas raktuvēm Klainbrēmenē (Kleinenbremen). Dalībnieki bija ielūgti uz pieņemšanu pie Floto pilsētas mēra Roko Vilkena (Rocco Wilken) un uzaicināti uz diskusiju Eiropas studiju centrā (vācu val. - Gesamteuropäische Studienwerk) - organizācijā, kura pēta situāciju Eiropas austrumu bloka valstīs un organizē seminārus skolēnu un pedagogu mērķauditorijai.

Vairāk skatīt šeit: Foto

Pedagogu mobilitāte uz Valensiju (Spānija) 13. - 18.03.2023.

Profesionālās pilnveides kursi

Dalībniece: Inguna Serda (matemātika)

No 13. līdz 18.martam RVVĢ matemātikas skolotāja un matemātikas jomas vadītāja Inguna Serda piedalījās profesionālās pilnveides kursos "Sociālo mediju un platformu izmantošana mācīšanās procesā” programmas Erasmus+ projekta ietvaros Valensijā, Spānijā. Kursus organizēja Eiropā lielākais skolotāju apmācības centrs “Teacher Academy”. Dalībnieki no Latvijas, Bulgārijas un Vācijas apguva prasmes radoši izmantot sociālos medijus mācību procesa organizēšanai, apzinoties un mazinot riskus, kurus mūsu dzīvē rada digitālās tehnoloģijas. Kursu dalībnieki tika iepazīstināti ar dažādām vietnēm un rīkiem mācību stundu veidošanai un dažādošanai, bija iespēja tos praktiski izmantot. Iegūtās zināšanas noderēs, ikdienas mācību procesu papildinot ar sociālo mediju un kursos iepazīto platformu iesaisti, kā arī iepazīstinot ar gūto pieredzi kolēģus savā ģimnāzijā.

21.03.2023. Inguna Serda organizēja mācīšanās grupu pedagogiem, kur dalījās pieredzē ar gūtajam atziņām un piedāvāja arī kolēģiem izmantot interneta vietnes stundu vadīšanai un materiālu veidošanai.

Vairāk skatīt šeit: Prezentācija