Aktuāli


Pēdējās atjauninātās sadaļas

Skolas dzimšanas diena

Sveicam

Vārda diena: Kristīne, Kristiāns, Kristiāna, Krista

Statistika

Seko mums

Ekoskola

„Izglītības iestāžu teritoriju apzaļumošana” konkursa ietvaros ģimnāzijā ir īstenots apzaļumošanas projekta pirmais posms, kurš paredz dekoratīvā dzīvžoga apstādījumu izveidi ap skolas strūklaku. Pateicamies ģimnāzijas pedagogiem, administrācijai un citiem skolas labvēļiem par kopīgu, saliedētu un produktīvu darbu.

Vairāk par šo un otro kārtu »


 Rīgas Valsts vācu ģimnāzija - vienīgā izglītības iestāde Latvijā ar bišu dravu uz jumta

Satiekoties idejām un iespējām, veidojas unikāla pieredze - ģimnāzijas Atbalsta fonda, absolventu un vides izglītības pulciņa sadarbības rezultātā tapusi bišu drava uz ģimnāzijas jumta. Bites stropos nonāca šodien, 14.jūnijā, un tagad arī ikvienam interesentam ir iespējams vērot bišu aktivitāti tiešsaistē, ģimnāzijas izglītojamiem - apiloģijas laboratorijā izstrādāt zinātniski pētnieciskos darbus, ģimnāzijai - jau rudenī ievākt pirmo medus ražu un piedalīties starptautiskos skolu sadarbības projektos urbānās biškopības jomā. Vairāk par projektu»

https://www.youtube.com/user/vacugimnazija).

22. martā pasaulē tiek svinēta Ūdens diena. Ūdens diena ir ANO organizēta kampaņa, lai pievērstu uzmanību tīra ūdens nozīmei pasaulē un veicinātu ilgtspējīgu saldūdens resursu pārvaldību. Tāpat arī Ūdens diena tiek izmantota, lai aktualizētu to, kādi resursi un rīcības nepieciešamas, lai palīdzētu attīstības valstīs veicināt dzeramā ūdens, kanalizācijas un higiēnas resursu pieejamību.

Izglītojamiem tiek piedāvāta iespēja piedalīties video rullīšu konkursā "Katrs piliens ir vērtība", kas saistīts ar aktuālām problēmām vides un tīra ūdens nozīmei. Konkursu rīko Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācija. Pieteikumi un darbi ir jāiesūta līdz 2017. gada 2. maijam.


 

2017. gada 25.janvārī mūsu skolā viesojās Latvijas Biškopības biedrības biedrs un jaunais biškopis Gints Vasiļjevs.

Vairāk»

 


 Kopš 2015. gada Rīgas Valsts vācu ģimnāzija piedalās vienā no visaptverošākajiem un populārākajiem vides izglītības modeļiem pasaulē. Šī vides izglītības programma veicina izpratni par vidi, veidojot sasaisti ar mācību priekšmetiem, veido attieksmi un vērtības, mācību  procesā iekļaujot ne tikai skolas dzīvē iesaistītos, bet arī apkārtējo sabiedrību, veicinot kopējo vides apziņas attīstību.

Ekoskolas mērķi:

 • iedrošināt skolēnus izzināt, izprast un saglabāt vidi skolas apkārtnē;
 • veidot dabisku skolas apkārtni, kura vairo bioloģisko daudzveidību;
 • izmantot skolas apkārtni kā daudzveidīgu mācību vietu un iedvesmotāju;
 • izglītot skolēnus par augu un dzīvnieku sugām, kurām skolas apkārtne ir dzīves vide.

Ekoskolas pamatdarbība ietver sekojošo:

 • izveidot ekopadomi;
 • izveidot skolas vides novērtējumu;
 • nodrošināt  rīcības plānu;
 • izvērtēt un pārraudzīt skolas vidi;
 • veidot saikni ar mācību saturu;
 • iesaistīt visu skolu un sabiedrību vides izglītībā;
 • izstrādāt vides kodeksu.

2016./2017. mācību gada tēma ir Skolas vide un apkārtne

Skolas apkārtne piedāvā plašas iespējas izglītībai. Rūpīgi izplānota skolas apkārtne piedāvā plašas mācību iespējas, kuras būtu grūti realizēt klases telpā. Skolas apkārtne, kurā atrodas gan puķes, gan koki, zāle un akmeņi, var tikt izmantota, lai apgūtu dažādas tēmas – sākot no bioloģiskās daudzveidības līdz pat klimata pārmaiņām. Tā var būt kā iztēles avots mākslas un dizaina studijām.

Vides izglītības stundas vada un koordinē pasniedzējs Jānis Haļzovs

Noderīgas saites:

http://www.videsfonds.lv/lv/

http://www.rds.lv/

Atjaunināja: Māris Purviņš 2017-06-26 17:46:03 Komentāri »

Seko mums