Rīgas Valsts vācu ģimnāzija

Englisch ist ein Muss, Deutsch ist ein Plus!

Pieslēdzies ar
E-klase login
Latviešu valoda Deutsche Sprache English language

Mācītspēks

Mācītspēks

Par projektu

“Mācītspēks” ir motivētu un enerģisku skolotāju izglītības projekts. Tā ir atvērta platforma, kas apvieno izglītības sistēmu, dažādu jomu profesionāļus un skolēnus. Mūsu darbības pamatā ir ideja, ka vislabākās mācības notiek praksē. Projekta “Mācītspēks” dalībnieki gadu pavadīs, vienlaikus studējot pedagoģiju, izglītības psiholoģiju, izvēlētās jomas mācību metodiku un strādājot skolā. Otrajā projekta gadā dalībnieki turpinās darbu skolās un sevis padziļinātu pilnveidi izveidotajā jomā – skolvadībā vai pedagoģijā. Katrs dalībnieks saņems gan skolotāja darba algu, gan ikmēneša mācību stipendiju, kā arī individuālu atbalstu profesionālajai un personīgajai izaugsmei.

Studiju programma “Skolotājs”

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma “Skolotājs” sniedz iespēju gada laikā iegūt pedagoģisko kompetenci un skolotāja kvalifikāciju. Darba vidē balstītās studijas paredzētas profesionāļiem ar iepriekš iegūtu vismaz bakalaura vai otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību. Programmu ir iespējams apgūt Latvijas Universitātē, Daugavpils Universitātē un Liepājas Universitātē. 

“Iespējamā misija” mācību programma

Pirmā gada ietvaros dalībnieki pilnveidos un nostiprinās savas pedagoģiskās prasmes un iemaņas. Savukārt otrajā projekta gadā dalībniekiem būs iespēja izvēlēties vienu no “Iespējamā misija” mācību virzieniem – pedagoģija padziļinātā līmenī vai skolvadība, kas dos ieskatu un zināšanas mūsdienīgu izglītības procesu organizēšanā. Paralēli mācībām dalībnieks turpinās strādāt skolā kā skolotājs.

Atlase

Mācītspēka dalībnieku atlase norit trīs kārtās, pārbaudot kandidātu atbilstību projektam un ļaujot tiem iepazīt un analizēt pašiem sevi. Dalībniekiem jābūt zinošiem sevis izvēlētā mācību priekšmetā (jābūt apgūtam noteiktam studiju saturam vismaz 12 kredītpunktu apmērā). Atlasē tiek vērtēti akadēmiskie, sabiedriskie un profesionālie sasniegumi, komunikācijas un sadarbības prasmes, mērķtiecība, neatlaidība, gatavība mācīties un motivācija dalībai programmā.

Pēc trešās kārtas tiek uzņemti 100 dedzīgākie, enerģiskākie un zinātkārākie topošie skolotāji dažādās zinātņu nozarēs.

Pirmā gada statistika:

Kopumā projekta ietvaros dalībniekiem piesaistītās skolas aptver 28 Latvijas pašvaldības un 11 lielās pilsētas. Uzsākot dalību projektā, 63 topošie skolotāji strādās Rīgas reģiona skolās, 18 dalībnieki - Kurzemē, 7 - Vidzemē un 6 dalībnieki Latgalē un Zemgalē. 35 projekta dalībnieki strādās kā valodu priekšmeta skolotāji, 17 kā dabaszinātņu un tik pat daudz kā matemātikas skolotāji. 31 projekta dalībnieks mācīs tādas priekšmetu grupas kā tehnoloģijas, kultūra un māksla, veselība un fiziskās aktivitātes u.c. 

 Projektu īsteno Latvijas Universitāte, Daugavpils Universitāte, Liepājas Universitāte un nodibinājums „Iespējamā misija”, to pārrauga Izglītības un zinātnes ministrija. Projekts „Mācītspēks” tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta Nr. 8.2.1.0/18/I/004 „Latvijas Universitātes inovatīvas, pētniecībā balstītas studiju virziena „Izglītība, pedagoģija un sports” studiju programmas” un otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas „Skolotājs”  licenču  ietvaros.

Vairāk par projektu:

www.macitspeks.lv
Saziņai:
Una Pujāte
"Mācītspēks" piesaistes un komunikācijas projektu vadītāja
tālr.: 25148336
e-pasts: una.pujate@iespejamamisija.lv