Rīgas Valsts vācu ģimnāzija

Englisch ist ein Muss, Deutsch ist ein Plus!

Pieslēdzies ar
E-klase login
Latviešu valoda Deutsche Sprache English language

Projekti

Rīgas Valsts vācu ģimnāzija 2017.gadā 16.februārī ir noslēgusi sadarbības līgumu ar Valsts izglītības satura centru par Edinburgas hercoga starptautisko jauniešu pašaudzināšanas programmas Award  īstenošanu.

RVVĢ  Award vienību vada sertificēts vadītājs – skolas karjeras konsultante Daina Romanovska.

Papildus informācija ir apskatāma prezentācijā un mājas lapā: www.award.lv


   

       Rīgas Valsts vācu ģimnāzija no 2017.gada 21. novembra ir Biznesa izglītības biedrības

Junior Achievement – Young Enterprise Latvija (JA Latvija)dalībskola, kas paredz praktiskās biznesa (ekonomiskās) izglītības programmas ietvaros nodrošināt pieeju JA Latvija mācību programmām un metodiskajiem materiāliem, skolai iegūstot tiesības praktizēt starptautiski atzītas Junior Achievement Worldwide mācību programmas un mācību līdzekļus.

       Sadarbības līgums paredz iespēju skolā veidot Skolēnu mācību uzņēmumus (SMU), kas mācību nolūkos pilda īsta uzņēmuma funkcijas un darbojas reālā vidē – skolēni ražo un pārdod preces vai pakalpojumus. SMU nav juridiska statusa – tos pārstāv Junior Achievement  Latvija un skola. SMU konsultē un atbalsta JA Latvija biznesa konsultanti  un RVVĢ ekonomikas skolotāja Ieva Ērgle.

       Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija ir atzinusi šo interaktīvo mācību metodi, kas paver lielas improvizācijas iespējas pedagogam un skolēnam, kā arī rekomendē to izglītības iestādēm kā uzņēmējspējas attīstošu un pilnveidojošu programmu.

Vairāk informācijas skatīt mājas lapā: www.jal.lv


Rīgas Valsts vācu ģimnāzija īsteno ESF projektu Nr.8.3.5.0/16/I/001

„Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

         Pamatojoties uz Ministru kabineta 2016. gada 7. jūnija noteikumu Nr.359 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5.specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanas noteikumi” noteikto, ar 2017. gada novembri Rīgas Valsts vācu ģimnāzija uzsāk Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanu.

          Projekta mērķis ir uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs:

  • nodrošināt karjeras vadības prasmju apguvi skolās;
  • celt izpratni un informētību par tālākās izglītības ceļiem un izvēlēm;
  • motivēt profesijas un nodarbinātības izvēlei atbilstoši savām interesēm, spējam, sabiedrības un darba tirgus piedavājumam un vajadzībām.

           Projekta īstenošanas laiks ir no 2017. gada 22.septembra līdz 2020. gada 30. decembrim.

Par projekta īstenošanu skolā atbildīgā persona ir pedagogs karjeras konsultants Daina Romanovska.

Karjeras attīstības atbalsta pasākuma plāns 2017./2018.m.g.