Rīgas Valsts vācu ģimnāzija

Englisch ist ein Muss, Deutsch ist ein Plus!

Pieslēdzies ar
E-klase login
Latviešu valoda Deutsche Sprache English language

DSD

Mūsu ģimnāzijas tradīcija un lepnums – vācu valoda.

Kopš 1997.gada Latvijā tiek piedāvāts vācu valodas diplomeksāmens – Deutsches Sprachdiplom, tā pirmais eksaminācijas centrs Latvijā – mūsu ģimnāzija.

2017.gadā diplomeksāmens svinēja 20 gadu jubileju Latvijā.

Par savu pieredzi ar vācu valodu stāsta diplomandi laika posmā no 1997. Līdz 2017.gadam:

https://www.youtube.com/watch?v=4mD-LsDIph

Diplomeksāmena uzbūve:

DSD I ( A2/B1)

1. lasīšanas izpratne; 5 daļas, kopā 60 minūtes;
2. klausīšanās izpratne; 5 daļas, kopā 40 minūtes;
3. rakstveida komunikācija; teksta produkcija, 75 minūtes;
4. mutvārdu komunikācija; 15 minūtes.

DSD II ( B2/C1)

1. lasīšanas izpratne; 4 daļas, kopā 75 minūtes;
2. klausīšanās izpratne; 3 daļas, kopā 40 minūtes;
3. rakstveida komunikācija; teksta produkcija, 120 minūtes;
4. mutvārdu komunikācija; 20 minūtes gatavošanās laiks, 20 minūtes eksaminēšanas laiks.

Katrā daļā var iegūt maksimāli 24 punktus.

DSD 1
Eksāmens tiek kārtots kā A2/B1 līmeņa eksāmens. Sasniegtie līmeņi katrā daļā tiek diplomā uzrādīti atsevišķi. DSD 1 diplomu iegūst tad, ja visās daļās sasniegts B1 līmenis. DSD A2 diplomu iegūst tad, ja visās daļās sasniegts vismaz A2 līmenis, bet visās nav iegūts B1 līmenis.

DSD 2
Eksāmens tiek kārtots kā B2/C1 līmeņa eksāmens. Sasniegtie līmeņi katrā daļā tiek diplomā uzrādīti atsevišķi.DSD 2 diplomu iegūst tas, kurš visās daļās ir sasniedzis vismaz B2 līmeni.

Zemākais punktu skaits, ar kuru daļā ir sasniegts minimālais daļas nokārtošanas līmenis, ir 8 punkti.

Augstāko iespējamo līmeni iegūst, ja sasniegti:

 • lasīšanas izpratnes daļā 14 punkti,
 • klausīšanās izpratnes daļā 14 punkti,
 • rakstveida komunikācijā 12 punkti;
 • mutvārdu komunikācijā 12 punkti.

Eksāmenu B2/C1 līmenī ieteikums kārtot izglītojamiem,

 1. kuriem 11. klases gada atzīme vācu valodā ir ne zemāka par ,,6”;
 2. kuri veiksmīgi piedalījušies izmēģinājuma darbā aprīlī.

Izmēģinājuma darbu aprīlī kārto tie 10. un 11.klašu izglītojamie, kuri 12.klasē vēlas kārtot starptautisko vācu valodas eksāmenu.

Izmēģinājuma darba uzbūve:

10.klasei:11.klasei:
 1. klausīšanās izpratne;
 2. lasīšanas izpratne.

 

 1. klausīšanās izpratne;
 2. lasīšanas izpratne;
 3. rakstveida komunikācija.

2019./2020. mācību gadā noteikts šāds darba grafiks:

9.klases izglītojamiem (DSD 1)

 • rakstiskais eksāmens 2020.g. 12.martā;
 • mutvārdu eksāmens 2020.g. 6./7. aprīlī;
 • pieteikšanās eksāmenam: pie vācu valodas skolotāja līdz 20.11.2019.

11. klases izglītojamiem (DSD 2)

 • 2020. g. aprīlī izmēģinājuma darbs;
 • līdz 2020. maijam pieteikšanās eksāmenam 2020./2021. mācību gadā un mutvārdu tēmas izvēle;
 • līdz 2020. septembra beigām  materiālu vākšana, materiālu mapes par tēmu izveidošana;
 • līdz rudens brīvlaikam – tēmas izmēģinājuma prezentācija/referāts;
 • līdz eksāmena rakstiskajai daļai 2020.g. novembrī/decembrī - mutvārdu daļas prezentācijas pilnveidošana un sagatavošana iesniegšanai;
 • 2020.g.decembris - eksāmena mutvārdu daļa.

12.klases izglītojamiem (DSD 2)

 • Līdz 16.10.2019. materiālu vākšana un materiālu mapes par tēmu izveidošana, nodošana;
 • Mapes saturs (1 - 2 DIN A-4 formāta lapas, datorrakstā):
  • skaidrojums par to, kāpēc izvēlēta tieši šī tēma, tās aktualitāte,
  • tēmas plāns,
  • satura kopsavilkums,
  • precīzs izmantoto avotu saraksts.
 • No 1.11.-5.11.2019. tēmas izmēģinājuma prezentācija/referāts.
 • Līdz eksāmena rakstiskajai daļai - mutvārdu daļas prezentācijas pilnveidošana un sagatavošana iesniegšanai.
 • 27.11.2019. - eksāmena rakstiskā daļa.
 • Mutvārdu daļa – 2019.gada 11., 12. decembris.