Rīgas Valsts vācu ģimnāzija

Englisch ist ein Muss, Deutsch ist ein Plus!

Pieslēdzies ar
E-klase login
Latviešu valoda Deutsche Sprache English language

Pedagogi

Vārds, uzvārds Audzināmā klase Amats Priekšmeti
Līga Āboltiņa sociālais pedagogs
Artūrs Ansons skolotājs vēsture, soc.zinības
Māris Apsītis 8.c skolotājs angļu valoda
Inguna Avotiņa 10.IT skolotājs matemātika
Ina Baumane skolotājs vācu valoda
Elīna Beča 9.a skolotājs vācu valoda
Evija Bērziņa skolotājs latīņu valoda
Helēna Bitāne māsiņa
Tatjana Bogdanoviča skolotājs vēsture
Kitija Čipāne karjeras konsultants
Iveta Daude 12.CV skolotājs sports
Arnis Dauksts skolotājs bioloģija
Gunda Eglīte direktora vietnieks krievu valoda
Anita Eiholca skolotājs angļu valoda
Ieva Ērgle 10.EU, 12.EU skolotājs soc.zinības, ekonomika
Jānis Gaiķis skolotājs dizains un tehnoloģijas
Mārtiņš Gailis skolotājs retorika un teātra māksla
Agnese Grāvīte-Rožkalne sociālais pedagogs
Daniels Grīnvalds skolotājs ķīmija
Jānis Haļzovs skolotājs bioloģija
Santa Jansone 9.b skolotājs vācu valoda
Juliane Hannelore Kaup skolotājs vācu valoda
Indra Keiša 8.a skolotājs latviešu valoda un literatūra
Kārlis Kūriņš 11.CV skolotājs fizika
Gunta Kursīte skolotājs vizuālā māksla
Inta Liepiņa skolotājs fizika
Māris Liepiņš sporta organizators
Anita Matisone bibliotekārs
Irina Matvejeva skolotājs krievu valoda
Erita Maurīte skolotājs bioloģija
Merita Meiere-Jance 12.SA skolotājs latviešu valoda un literatūra
Arnita Meinerte 10.CV skolotājs latviešu valoda un literatūra
Ieva Mezīte skolotājs mūzika
Kristīne Miķelsone skolotājs vizuālā māksla
Gundega Muceniece direktore vācu valoda
Andris Namnieks 11.EI skolotājs matemātika
Francisco Nunez Romero Olmo 12.VI skolotājs spāņu valoda, ģeogrāfija, datorika
Māris Ozolājs skolotājs datorika
Gabriela Ozoliņa skolotājs vācu valoda
Ģirts Paeglītis 11.EU skolotājs ģeogrāfija
Māris Palameiks skolotājs vēsture
Zoja Petročenko skolotājs datorika
Dzintra Porozova skolotājs ķīmija
Ieva Pundure 9.d skolotājs matemātika
Jānis Puriņš direktora vietnieks datorika, programmēšana I
Inga Riekstiņa direktora vietnieks matemātika
Daina Romanovska karjeras konsultants
Miks Romanovskis skolotājs RVVĢ TV
Dace Ruža bibliotekārs
Tatjana Saratova 7.d skolotājs krievu valoda
Gunita Savrinoviča 7.b skolotājs dizains un tehnoloģijas
Inguna Serda 11.SA skolotājs matemātika
Baiba Siliniece skolotājs latviešu valoda un literatūra
Evelīna Elva Sirmā skolotājs ķīmija
Anita Skrinda psihologs saskarsmes psiholoģija
Līga Strazdiņa direktora vietnieks kultūra un māksla
Arnis Šķēle 7.a skolotājs sports
Aija Švarcbaha skolotājs matemātika
Rudīte Timmermane 9.c skolotājs angļu valoda
Gunta Tropa skolotājs angļu valoda
Uģis Urtāns 10.ES skolotājs angļu valoda un spāņu valoda
Einārs Verro skolotājs ansambļa vadītājs
Līva Vollenberga skolotājs angļu valoda
Antra Zeile direktora vietnieks ķīmija
Santa Zīberga 8.d skolotājs latviešu valoda
Anna Zirdziņa 7.c skolotājs angļu valoda
Dace Zunda 8.b skolotājs angļu valoda
Māris Zvaigzne skolotājs vēsture, diplomātija, globalizācija