Rīgas Valsts vācu ģimnāzija

Englisch ist ein Muss, Deutsch ist ein Plus!

Pieslēdzies ar
E-klase login
Latviešu valoda Deutsche Sprache English language

Pedagogi

Vārds, uzvārds Audzināmā klase Amats Priekšmeti
Līga Āboltiņa sociālais pedagogs
Artūrs Ansons skolotājs vēsture, soc.zinības
Māris Apsītis 7.c skolotājs angļu valoda
Daniel Argüelles González skolotājs spāņu valoda
Inguna Avotiņa 12. VI skolotājs matemātika
Ina Baumane skolotājs vācu valoda
Elīna Beča 8.a skolotājs vācu valoda
Evija Bērziņa skolotājs latīņu valoda
Helēna Bitāne māsiņa
Tatjana Bogdanoviča skolotājs vēsture
Zane Boka skolotājs matemātika
Kitija Čipāne karjeras konsultants
Iveta Daude 11. CV skolotājs sports
Arnis Dauksts skolotājs bioloģija
Gunda Eglīte direktora vietnieks krievu valoda
Anita Eiholca skolotājs angļu valoda
Ieva Ērgle 12. EU skolotājs soc.zinības, ekonomika
Jānis Gaiķis skolotājs mājturība
Mārtiņš Gailis skolotājs retorika un teātra māksla
Daiga Gotfrīda 9.a skolotājs vācu valoda
Agnese Grāvīte sociālais pedagogs
Jānis Haļzovs skolotājs bioloģija
Santa Jansone 8.b skolotājs vācu valoda
Juliane Hannelore Kaup skolotājs vācu valoda
Indra Keiša 7.a skolotājs latviešu valoda un literatūra
Anita Krišmane skolotājs ķīmija
Kārlis Kūriņš 10. CV skolotājs fizika
Gunta Kursīte skolotājs vizuālā māksla
Inta Liepiņa skolotājs fizika
Māris Liepiņš sporta organizators
Anita Matisone bibliotekārs
Irina Matvejeva skolotājs krievu valoda
Erita Maurīte skolotājs bioloģija
Merita Meiere-Jance 11. SA skolotājs latviešu valoda
Arnita Meinerte 12. SA skolotājs latviešu valoda un literatūra
Ieva Mezīte skolotājs mūzika
Ida Meženiece skolotājs vācu valoda
Kristīne Miķelsone skolotājs vizuālā māksla
Gundega Muceniece direktore vācu valoda
Andris Namnieks 10. EI skolotājs matemātika
Francisco Nunez Romero Olmo 11. VI skolotājs spāņu valoda
Māris Ozolājs skolotājs datorika
Gabriela Ozoliņa skolotājs vācu valoda
Ģirts Paeglītis skolotājs ģeogrāfija
Māris Palameiks skolotājs vēsture
Zoja Petročenko skolotājs datorika
Dzintra Porozova skolotājs ķīmija
Ieva Pundure 8.d skolotājs matemātika
Jānis Puriņš direktora vietnieks datorika, programmēšana I
Inga Riekstiņa direktora vietnieks matemātika
Daina Romanovska karjeras konsultants
Miks Romanovskis skolotājs RVVĢ TV
Dace Ruža bibliotekārs
Tatjana Saratova 9.d skolotājs krievu valoda
Gunita Savrinoviča 9.b skolotājs mājturība
Inguna Serda 10. SA skolotājs matemātika
Baiba Siliniece skolotājs latviešu valoda un literatūra
Anita Skrinda psihologs
Līga Strazdiņa direktora vietnieks kulturoloģija
Arnis Šķēle 9.c skolotājs sports
Rudīte Timmermane 8.c skolotājs angļu valoda
Gunta Tropa skolotājs angļu valoda
Uģis Urtāns 12. CV skolotājs angļu valoda
Einārs Verro skolotājs ansambļa vadītājs
Jolanta Voina 10. EU skolotājs angļu valoda
Līva Vollenberga 11. EU skolotājs angļu valoda
Antra Zeile direktora vietnieks ķīmija
Santa Zīberga 7.d skolotājs latviešu valoda
Anna Zirdziņa skolotājs angļu valoda
Dace Zunda 7.b skolotājs angļu valoda
Māris Zvaigzne skolotājs vēsture