Aktuāli

Pumpurs

Pēdējās atjauninātās sadaļas

Skolas dzimšanas diena

ĀGENSKALNA PRIEDES CAURI GADSIMTAM ➔

PIRMAIS GADSIMTS ĀGENSKALNĀ ➔

Sveicam

Vārda diena: Edvards, Eduards, Varis

uzticības tālrunis

Seko mums

Skolai 100

Normatīvie dokumenti

Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas Nolikums

Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas Iekšējās kārtības noteikumi | pielikums

Izglītojamo sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība

Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas Pašnovērtējuma ziņojums 2021

Uzņemšanas kārtība Rīgas Valsts vācu ģimnāzijā (18.04.2022.)

Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas bibliotēkas pakalpojumu lietošanas noteikumi

Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība

Kārtība, kādā Rīgas Valsts vācu ģimnāzijā uzturas nepiederošas personas

Personas datu apstrāde | Informatīvs materiāls par personas datu apstrādi izglītības iestādē

Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas trenažieru zāles drošības un lietošanas noteikumi

Vecāku padomes reglaments

Ģimnāzijas padomes reglaments

Attīstības plāns 2020.-2023. gadam | Pielikums

Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas metodiskās padomes reglaments

Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas pretkorupcijas pasākumu plāna 2019.gadam izpilde

Trauksmes celšanas kārtība | Veidlapa

Izglītības procesa organizēšana, nodrošinot Covid-19 infekcijas izplatības ierobešošanu | Grozījumi

Attālinātā mācību procesa organizēšanas kārtība (27.10.2021.)

Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas kārtība par pamatizglītības programmas apguvi ģimenē

Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas atbalsta personāla grupas reglaments

Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas izglītojamo padomes reglaments

Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas pedagoģiskās padomes reglaments

Atjaunināja: Inga Riekstiņa 2022-04-19 12:52:44 Komentāri »

Seko mums
facebook
twitter
draugiem.lv
youtube
instagram