Rīgas Valsts vācu ģimnāzija

Englisch ist ein Muss, Deutsch ist ein Plus!

Pieslēdzies ar
E-klase login
Latviešu valoda Deutsche Sprache English language

Administrācija

Nr.p.k. Amatpersonas vārds,
uzvārds, amats
Pieņemšana Pieteikšanās kārtība, tālrunis
1.

Gundega_Muceniece

direktore Gundega Muceniece

Pirmdien 14.00-18.00

Darba laiks:

Pirmdiena - 8.00 - 18.00
Otrdiena - 8.00 - 18.00
Trešdiena - 9.00 - 17.00
Ceturtdiena - 9.00 - 17.00
Piektdiena - 9.00 - 15.30

Pusdienas pārtraukums: 12.30 - 13.00

Pēc iepriekšēja pieraksta
tālr. 67474275, 67474274
2.

 Liga_Strazdinja

dir. vietn. Līga Strazdiņa
(metodiskais darbs, olimpiādes, ZPD)

Pirmdien 14.00-16.00 Apmeklējums tikai pēc iepriekšēja pieraksta
tālr. 67474277, 67474274
3.

dir. vietn. Gunda Eglīte
(izglītības joma - pamatskola un vidusskola, Valsts pārbaudes darbi)

Pirmdien 14.00-16.00 Apmeklējums tikai pēc iepriekšēja pieraksta
tālr. 67474273, 67474274
4.

Inga_Riekstinja

dir. vietn. Inga Riekstiņa
(mācību procesa koordinēšana, uzņemšana 7. un 10. klasēs)

Pirmdien 14.00-16.00 Apmeklējums tikai pēc iepriekšēja pieraksta
tālr. 67474276, 67474274
5.

Antra_Zeile

dir. vietn. Antra Zeile
(ārpusklases darbs)

Pirmdien 14.00-16.00 Apmeklējums tikai pēc iepriekšēja pieraksta
tālr. 67474273, 67474274
6.

Janis_Purinsdir. vietn. Jānis Puriņš
(informācijas tehnoloģijas, e-klase)

Pirmdien 14.00-16.00 Apmeklējums tikai pēc iepriekšēja pieraksta
tālr. 67474274
7.
dir. vietn. Inta Šplīta
(saimnieciskie jautājumi)

Pirmdien 14.00-16.00
Apmeklējums tikai pēc iepriekšēja pieraksta
tālr. 67474274
8.

Ina Baumane
(izglītības metodiķis)

 pēc vienošanās Apmeklējums tikai pēc iepriekšēja pieraksta
tālr. 67474272
9.

Francisco Núñez
(digitālo rīku konsultants)

pēc vienošanās Apmeklējums tikai pēc iepriekšēja pieraksta
tālr. 67474272