Rīgas Valsts vācu ģimnāzija

Englisch ist ein Muss, Deutsch ist ein Plus!

Pieslēdzies ar
E-klase login
Latviešu valoda Deutsche Sprache English language

ZPD sasniegumi

2022./2023.m.g.

27. un 28. aprīlī norisinājās Rīgas vispārējās izglītības iestāžu 7. – 9.klašu skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konference.

Konferencei tika pieteikti 44 darbi 7 mācību satura jomās no 19 Rīgas skolām.

Sveicam mūsu skolnieces Heidiju Zaueri (Dabaszinātņu mācību satura joma) un Luīzi Melderi (Valodu mācību satura joma), kuras abas ieguvušas 1. vietu savās sekcijās!

Pateicamies darbu vadītājām - skolotājām Eritai Maurītei un Meritai Meierei-Jancei par ieguldīto darbu!


Latvijas skolēnu 47. zinātniskās pētniecības darbu Rīgas reģiona konferencē, kas norisinājās 2023. gada 10. martā, 38 mūsu skolas skolēni ieguva godalgotas vietas!

Latvijas Skolēnu 47. zinātniskās pētniecības darbu valsts konferencē šogad vērtēja 239 darbus.

No RVVĢ uz valsts posmu pēc reģionālās atlases tika izvirzīti 17 darbi un mūsu skolēni ieguva 9 godalgotas vietas:

 • trīs I pakāpes godalgas:
  • Nikola Elīna Sauja (darba vad. Ina Baumane)
  • Karlīna Veitnere (darba vad. Līga Strazdiņa)
  • Jonatans Vēvers (darba vad. Jānis Haļzovs)
 • divas II pakāpes godalgas:
  • Annija Anna Kļave (darba vad. Daina Romanovska)
  • Kārlis Grava (darba vad. Inta Liepiņa)
 • četras III pakāpes godalgas:
  • Katrīna Rode (darba vad. Līga Āboltiņa)
  • Alise Peiča (darba vad. Antra Zeile)
  • Anete Ziediņa (darba vad. Iveta Daude)
  • Rūta Alvīne Lībere (darba vad. Kārlis Kūriņš)

Konferences dalībniekus ar dažādām speciālbalvām apbalvoja Valsts izglītības satura centrs, vairākas ministrijas un Latvijas augstskolas.

Latvijas Universitātes speciālbalva - 11.CV klases skolniecei Alisei Peičai.

Lepojamies ar RVVĢ skolēnu darbu un un pateicamies skolotājiem, kuri atbalsta jaunos pētniekus viņu ceļā!


2021./2022.m.g.

Latvijas Skolēnu 46. zinātniskās pētniecības darbu Rīgas reģiona konferencē godalgotas vietas ieguva 43 RVVĢ skolēni. 16 skolēni tika uzaicināti pārstāvēt Rīgu valsts posmā.

Latvijas Skolēnu 46. zinātniskās pētniecības darbu valsts konferencei tika kopā pieteikti 288 darbi. Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas skolēni ieguva 12 godalgotas vietas, tādejādi ierindojoties 3.vietā valstī:

 • sešas I pakāpes godalgas:
  • Danija Svalba (darba vad. Antra Zeile)
  • Elīza Beta Kalve (darba vad. Anita Skrinda)
  • Loreta Lapiņa (darba vad. Iveta Daude)
  • Rihards Irbe (darba vad. Daina Romanovska)
  • Elise Jansone (darba vad. Inguna Serda)
 • četras II pakāpes godalgas:
  • Samuels Ozoliņš (darba vad. Indra Keiša)
  • Alise Veldre (darba vad. Daina Romanovska)
  • Roberts Antužs (darba vad. Tatjana Bogdanoviča)
  • Mario Čenere (darba vad. Juliane Hannelore Kaup)
 • divas III pakāpes godalgas:
  • Oskars Ķipēns (darba vad Ina Baumane)
  • Rebeka Lagzdiņa un Patrīcija Dzelme (darba vad. Antra Zeile)

11.CV klalses skolniece Dagnija Svalba ir uzaicināta pārstāvēt Latviju starptautiskā mēroga pasākumā "EUREKA".

Konferences dalībniekus ar dažādām specbalvām apbalvoja Valsts izglītības satura centrs, vairākas ministrijas un Latvijas augstskolas.

Rīgas Stradiņa universitātes specbalva - 12.e klases skolniecei Elisei Jansonei.


2020./2021.m.g.

Latvijas Skolēnu 45.zinātniskās pētniecības darbu konferences Rīgas posmā 42 Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas skolēni ieguva godalgotās vietas un 27 skolēni pārstāvēs mūsu ģimnāziju valsts posmā.

Latvijas Skolēnu 45.zinātniskās pētniecības darbu valsts konferencē apbalvotākās trīs vietas šogad ieņēma kopumā četras skolas. Otrajā vietā ierindojās Rīgas Valsts vācu ģimnāzija ar 16 godalgotiem darbiem.

No visiem zinātniskās pētniecības darbiem (471 darbs no 105 izglītības ietādēm) augstāko (maksimālo) punktu skaitu un attiecīgi pirmās pakāpes diplomu šogad ieguva kopumā septiņi darbi. No tiem trīs darbus izstrādāja skolēni no Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas.

Mūsu skolēni ieguva 16 godalgotas vietas:

 • četras I pakāpes godalgas
  • Paula Silasproģe (darba vad. Iveta Daude)
  • Krista Deičmane-Bulava (darba vad. Baiba Siliniece)
  • Zinta Rozentāle (darba vad. Līga Strazdiņa)
  • Adriāna Žogota (darba vad. Tatjana Bogdanoviča)
 • sešas II pakāpes godalgas
  • Emīlija Rūta Ozoliņa (darba vad. Indra Keiša)
  • Loreta Elizabete Rēdere un Elīna Loce (darba vad. Daina Romanovska)
  • Katrīna Znotiņa (darba vad. Anita Skrinda)
  • Gunda Helēna Horsta (darba vad. Ina Baumane)
  • Daniels Rojs Dambītis (darba vad. Jānis Puriņš)
  • Kārlis Romanovs (darba vad. Juliane Hannelora Kaup)
 • piecas III pakāpes godalgas
  • Anna Lipenberga (darba vad. Ieva Ērgle)
  • Emīlija Hermane (darba vad. Dace Zunda)
  • Justīne Rostoka (darba vad. Ina Baumane)
  • Bruts Georgs Sniķeris (darba vad. Anita Skrinda)
  • Markuss Zaldenieks (darba vad. Inta Liepiņa)
  • Stella Narvila (darba vad. Daina Romanovska)

Konferences dalībniekus ar dažādām speciālbalvām apbalvoja Izglītības un zinātnes ministrija, Valsts izglītības satura centrs, vairākas ministrijas un Latvijas augstskolas.
Valsts izglītības satura centra speciālbalva tika piešķirta Odrijai Aleksandrai Račai (darba vad. Indra Keiša);
Latvijas Lauksaimniecības universitātes speciālbalva - Kristai Deičmanei-Bulavai (darba vad. Baiba Siliniece);
Rīgas Stradiņa universitātes speciālbalva - Paulai Silasproģei (darba vad. Iveta Daude);
Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas fakultātes veicināšanas balva - Sofijai Iļičukai (darba vad. Jānis Haļzovs);
Pateicība un speciālbalva par diviem veiksmīgi novadītiem zinātniskās pētniecības darbiem medicīnas zinātņu nozarē - Jānim Haļzovam.

Lepojamies ar RVVĢ skolēnu darbu un un pateicamies skolotājiem, kuri atbalsta jaunos pētniekus viņu ceļā!


2019./2020.m.g.

Latvijas Skolēnu 44.zinātniskās pētniecības darbu konferences valsts posms pirmo reizi norisinājās digitālajā vidē. Skolēni savu darbu prezentācijas iesūtīja video formātā, kā arī iesaistījās tiešsaistes diskusijās ar vērtēšanas komisijām.

Konferences dalībniekus ar dažādām specbalvām apbalvoja arī Izglītības un zinātnes ministrija, Kultūras ministrija un Latvijas augstskolas.

Mūsu skolēni ieguva 7 godalgotas vietas:

 • divas I pakāpes godalgas
  • Arta Velika (darba vad. Māris Zvaigzne);
  • Katrīna Šteinberga (darba vad. Gunita Reinvalde);
 • trīs II pakāpes godalgas 
  • Santa Gribuste (darba vad. Kristīne Miķelsone);
  • Patrīcija Paula Gaujere (darba vad. Ina Baumane);
  • Patrīcija Pāže (darba vad. Anita Skrinda);
 • divas III pakāpes godalgas
  • Marija Anna Zālīte un Eva Evelīna Kozure (darba vad. Anita Skrinda);
  • Matīss Nikolajs Smīdss (darba vad. Ieva Ērgle).

Izglītības un zinātnes ministrija piešķīra vienu specbalvu par oriģinālu zinātniskās pētniecības darbu izglītības jomā un to saņēma mūsu skolēns Matīss Nikolajs Smīdss.

Pateicoties labajiem rezultātiem valsts olimpiādēs un valsts zinātniskās pētniecības darbu konferencē, skola saņēmusi 5.vietu valsts ģimnāziju grupā Ata Kronvalda Latvijas skolu reitingā 2019./2020.mācību gadā.


2018./2019.m.g.

Pēc veiksmīga starta Rīgas reģiona zinātniskajos lasījumos, Latvijas skolēnu 43. zinātniskās pētniecības darbu konferencē no Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas tika uzaicināti 1. un 2. pakāpju ieguvēji -  9 darbu autori. 8 mūsu skolēnu darbi ieguva godalgotas vietas valstī:

Sociālās zinātnes

 • Elīna Vasiļjeva, psiholoģija, II pakāpe, darba vad. Anita Skrinda
 • Paula Eleonora Lunte, psiholoģija, II pakāpe, darba vad. Ina Baumane
 • Marks Poikāns, ekonomika un uzņēmējdarbība, II pakāpe, darba vad. Gunita Reinvalde
 • Elza Elizabete Leice, izglītības zinātnes, III pakāpe, darba vad. Linda Ozola

Humanitārās un mākslas zinātnes

 • Džoanna Zavoloko, Maikls Antonio Di Blasio, valodniecība un literatūrzinātne, II pakāpe, darba vad. Ina Baumane
 • Danute Līva Šteimane, mūzika un māksla, III pakāpe, darba vad. Līga Strazdiņa

Medicīna un veselības zinātnes

 • Samanta Seņina, medicīna un veselības zinātne, III pakāpe, darba vad. Iveta Daude

Inženierzinātnes un tehnoloģijas

 • Kristaps Langmanis, inženierzinātnes un tehnoloģijas, III pakāpe, darba vad. Jānis Puriņš.

2017./2018.m.g.

Latvijas 42.skolēnu Rīgas reģiona zinātniskajā konferencē mūsu skolu pārstāvēt bija aicināti 22 skolēni ar 20 zinātniski pētnieciskajiem darbiem. Iegūtās godalgotās vietas:

 • 1. pakāpe - Alise Bērziņa, 11.a klase, mākslas zinātnes sekcija, darba vad. Līga Strazdiņa;
 • 2. pakāpe - Selma Teodora Levrence, 12.a klase, politoloģijas sekcija, darba vad. Māris Zvaigzne;
 • 2. pakāpe - Klinta Luīze Sprūdža, 11.a klase, kulturoloģijas sekcija, darba vad. Ieva Mezīte;
 • 3. pakāpe - Annija Kotova un Kārlis Emīls Vītols, 11.d klase, bioloģijas sekcija, darba vad. Jānis Haļzovs;
 • 3. pakāpe - Arta Auziņa, 11.a klase, pedagoģijas sekcija, darba vad. Ieva Mezīte.

15 no Rīgas reģionā prezentētajiem RVVĢ skolēnu darbiem pārstāvēja Rīgu valsts konferencē.

11.d klases skolēni Annija Kotova un Kārlis Emīls Vītols ar darbu "Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas urbānās bišu dravas novietnes barības bāzes izpēte"ieguva 1. vietu valstī bioloģijas sekcijā un izturēja atlasi, lai pārstāvētu Latviju jauno zinātnieku konferencē Dublinā. Darba vadītājs – Jānis Haļzovs.


2016./2017.m.g.

Latvijas 41. skolēnu zinātniskajai konferencei tika izvirzīti labākie darbi no visas valsts - 556 skolēni no 129 vispārējās izglītības iestādēm prezentēja zinātniski - pētnieciskos darbus 23 sekcijās. Rīgu šajā konferencē pārstāvēja 11 mūsu skolas skolēni, no kuriem 3 ieguva godalgotas vietas.

Sveicam

 • Rūdolfu Kalniņu un darba vadītāju Jāni Puriņu ar iegūto 1.pakāpi Informātikas sekcijā;
 • Jurģi Funtu un darba vadītāju Ģirtu Paeglīti ar iegūto 2.pakāpi Bioloģijas sekcijā;
 • Emīlu Siliņu un darba vadītāju Māri Zvaigzni ar iegūto 2.pakāpi Vēstures un kultūrvēsturiskā mantojuma sekcijā.

 11.a klases skolēns Rūdolfs Kalniņš ir uzaicināts pārstāvēt Latviju starptautiskā jauno zinātnieku forumā Brazīlijā (ESI - Expo-Sciences International 2017), kurā piedalīsies gudrākie jaunieši no vairāk kā 80 pasaules valstīm.


2015./2016.m.g.

2016. gada 22. un 23. aprīlī norisinājās Latvijas 40. skolēnu zinātniskā konference.

Lepojamies ar Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas skolēniem, kuri izcīnīja divas pirmās un vienu trešo pakāpi!

Sveicam

 • Asantu Agni Miesnieci un viņas darba vadītāju, skolotāju Santu Zībergu ar iegūto 1. pakāpi Pedagoģijas sekcijā;
 • Lailu Troici un viņas darba vadītāju, skolas psiholoģi Anitu Skrindu ar iegūto 1. pakāpi Psiholoģijas sekcijā;
 • Rūdolfu Tomu Mežuli un viņa darba vadītāju, skolotāju Inu Baumani ar iegūto 3. pakāpi Cittautu valodniecības un ārzemju literatūras zinātnes un vēstures sekcijā;
 • Paulu Urtāni un viņas darba vadītāju, skolotāju Eritu Maurīti ar iegūto atzinību ķīmijas sekcijā.

2014./2015. mācību gads

Rīgas Valsts vācu ģimnāzija uz skolēnu zinātniski pētniecisko darbu Rīgas konferenci izvirzīja 15 darbus, no kuriem aizstāvēšanai tika uzaicināti 13 darbu autori. Visi 13 skolēni Rīgas pilsētā ieguva godalgotas vietas:

 • Ansis Gusts Rasa, Nils Edgars Briedis, Samanta Lidere un Jānis Haļzovs Rīgas lasījumos ieguva 1.vietu;
 • Annija Klimavičiusa, Elma Eižēnija Pētersone, Patrīcija Helēna Dzērve un Una Valaine – 2.vietu;
 • Edvards Alberts, Laura Gribuste, Samanta Rapša un Sandis Rainskis – 3.vietu;
 • Didzis Mārtiņš Sabaitis – atzinību.

11 no šiem skolēniem tika dota iespēja pārstāvēt Rīgas pilsētu valsts konferencē, 9 no viņiem tika uzaicināti uz lasījumiem, kā rezultātā 4 skolēni ieguva godalgotas vietas:

 • Samanta Lidere 1.vietu Tieslietu sekcijā (darba vadītājs Ģirts Paeglītis),
 • Nils Edgars Briedis 1.vietu Veselības zinātnes sekcijā (darba vadītāja Inga Nagle),
 • Annija Klimavičiusa 2. vietu Psiholoģijas sekcijā (darba vadītāja Anita Skrinda),
 • Ansis Gusts Rasa 3. vietu Politoloģijas sekcijā (darba vadītājs Ģirts Paeglītis). 

2013./2014. mācību gads

Panākumi Rīgas pilsētas izglītojamo zinātniskajā konferencē!

1.vieta 2.vieta 3.vieta Atzinība
11.d - J.Haļzovs
11.d - A.M.Klausītāja
11.a - M.Ošiņš
11.a - M.Starka
12.d - A.Spīgule
11.c - L.Skulme
11.c - Ie.Spīgule
11.c - Ie.Bogane
11.c - L.Valkovska
11.d - E.Jurovskis
11.d - E.Petunova
11.a - A.Kaņepa
11.c - E.Medjāne
11.a - S.Špakovska
11.c - E.Uškāne

Paldies darbu vadītājiem – Z.Bruņeniecei, K.Krūmai, E.Maurītei, G.Muceniecei, B.Siliniecei, A.Skrindai, L.Strazdiņai, A.Zeilei, M.Zvaigznem

Paldies sekciju komisiju vadītājiem – B.Siliniecei, E.Maurītei, M.Zvaigznem

Veiksmi un izdošanos Latvijas 38. skolēnu zinātniskās konferences dalībniekiem!