Aktuāli


Pēdējās atjauninātās sadaļas

Skolas dzimšanas diena

PIRMAIS GADSIMTS ĀGENSKALNĀ ➔

Sveicam

Vārda diena: Īrisa, Irīda

Statistika

Seko mumsZPD sasniegumi

2019./2020.m.g.

 Latvijas Skolēnu 44.zinātniskās pētniecības darbu konferences valsts posms pirmo reizi norisinājās digitālajā vidē. Skolēni savu darbu prezentācijas iesūtīja video formātā, kā arī iesaistījās tiešsaistes diskusijās ar vērtēšanas komisijām.

Konferences dalībniekus ar dažādām specbalvām apbalvoja arī Izglītības un zinātnes ministrija, Kultūras ministrija un Latvijas augstskolas.

Mūsu skolēni ieguva 7 godalgotas vietas:

 • divas I pakāpes godalgas
  • Arta Velika (darba vad. Māris Zvaigzne);
  • Katrīna Šteinberga (darba vad. Gunita Reinvalde);
 • trīs II pakāpes godalgas 
  • Santa Gribuste (darba vad. Kristīne Miķelsone);
  • Patrīcija Paula Gaujere (darba vad. Ina Baumane);
  • Patrīcija Pāže (darba vad. Anita Skrinda);
 • divas III pakāpes godalgas
  • Marija Anna Zālīte un Eva Evelīna Kozure (darba vad. Anita Skrinda);
  • Matīss Nikolajs Smīdss (darba vad. Ieva Ērgle).

Izglītības un zinātnes ministrija piešķīra vienu specbalvu par oriģinālu zinātniskās pētniecības darbu izglītības jomā un to saņēma mūsu skolēns Matīss Nikolajs Smīdss.

Pateicoties labajiem rezultātiem valsts olimpiādēs un valsts zinātniskās pētniecības darbu konferencē, skola saņēmusi 5.vietu valsts ģimnāziju grupā Ata Kronvalda Latvijas skolu reitingā 2019./2020.mācību gadā.


2018./2019.m.g.

Pēc veiksmīga starta Rīgas reģiona zinātniskajos lasījumos, Latvijas skolēnu 43. zinātniskās pētniecības darbu konferencē no Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas tika uzaicināti 1. un 2. pakāpju ieguvēji -  9 darbu autori. 8 mūsu skolēnu darbi ieguva godalgotas vietas valstī:

Sociālās zinātnes

 • Elīna Vasiļjeva, psiholoģija, II pakāpe, darba vad. Anita Skrinda
 • Paula Eleonora Lunte, psiholoģija, II pakāpe, darba vad. Ina Baumane
 • Marks Poikāns, ekonomika un uzņēmējdarbība, II pakāpe, darba vad. Gunita Reinvalde
 • Elza Elizabete Leice, izglītības zinātnes, III pakāpe, darba vad. Linda Ozola

Humanitārās un mākslas zinātnes

 • Džoanna Zavoloko, Maikls Antonio Di Blasio, valodniecība un literatūrzinātne, II pakāpe, darba vad. Ina Baumane
 • Danute Līva Šteimane, mūzika un māksla, III pakāpe, darba vad. Līga Strazdiņa

Medicīna un veselības zinātnes

 • Samanta Seņina, medicīna un veselības zinātne, III pakāpe, darba vad. Iveta Daude

Inženierzinātnes un tehnoloģijas

 • Kristaps Langmanis, inženierzinātnes un tehnoloģijas, III pakāpe, darba vad. Jānis Puriņš.

2017./2018.m.g.

Latvijas 42.skolēnu Rīgas reģiona zinātniskajā konferencē mūsu skolu pārstāvēt bija aicināti 22 skolēni ar 20 zinātniski pētnieciskajiem darbiem. Iegūtās godalgotās vietas:

 • 1. pakāpe - Alise Bērziņa, 11.a klase, mākslas zinātnes sekcija, darba vad. Līga Strazdiņa;
 • 2. pakāpe - Selma Teodora Levrence, 12.a klase, politoloģijas sekcija, darba vad. Māris Zvaigzne;
 • 2. pakāpe - Klinta Luīze Sprūdža, 11.a klase, kulturoloģijas sekcija, darba vad. Ieva Mezīte;
 • 3. pakāpe - Annija Kotova un Kārlis Emīls Vītols, 11.d klase, bioloģijas sekcija, darba vad. Jānis Haļzovs;
 • 3. pakāpe - Arta Auziņa, 11.a klase, pedagoģijas sekcija, darba vad. Ieva Mezīte.

15 no Rīgas reģionā prezentētajiem RVVĢ skolēnu darbiem pārstāvēja Rīgu valsts konferencē.

11.d klases skolēni Annija Kotova un Kārlis Emīls Vītols ar darbu "Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas urbānās bišu dravas novietnes barības bāzes izpēte"ieguva 1. vietu valstī bioloģijas sekcijā un izturēja atlasi, lai pārstāvētu Latviju jauno zinātnieku konferencē Dublinā. Darba vadītājs – Jānis Haļzovs.


2016./2017.m.g.

Latvijas 41. skolēnu zinātniskajai konferencei tika izvirzīti labākie darbi no visas valsts - 556 skolēni no 129 vispārējās izglītības iestādēm prezentēja zinātniski - pētnieciskos darbus 23 sekcijās. Rīgu šajā konferencē pārstāvēja 11 mūsu skolas skolēni, no kuriem 3 ieguva godalgotas vietas.

Sveicam

 • Rūdolfu Kalniņu un darba vadītāju Jāni Puriņu ar iegūto 1.pakāpi Informātikas sekcijā;
 • Jurģi Funtu un darba vadītāju Ģirtu Paeglīti ar iegūto 2.pakāpi Bioloģijas sekcijā;
 • Emīlu Siliņu un darba vadītāju Māri Zvaigzni ar iegūto 2.pakāpi Vēstures un kultūrvēsturiskā mantojuma sekcijā.

 11.a klases skolēns Rūdolfs Kalniņš ir uzaicināts pārstāvēt Latviju starptautiskā jauno zinātnieku forumā Brazīlijā (ESI - Expo-Sciences International 2017), kurā piedalīsies gudrākie jaunieši no vairāk kā 80 pasaules valstīm.


2015./2016.m.g.

2016. gada 22. un 23. aprīlī norisinājās Latvijas 40. skolēnu zinātniskā konference.

Lepojamies ar Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas skolēniem, kuri izcīnīja divas pirmās un vienu trešo pakāpi!

Sveicam

 • Asantu Agni Miesnieci un viņas darba vadītāju, skolotāju Santu Zībergu ar iegūto 1. pakāpi Pedagoģijas sekcijā;
 • Lailu Troici un viņas darba vadītāju, skolas psiholoģi Anitu Skrindu ar iegūto 1. pakāpi Psiholoģijas sekcijā;
 • Rūdolfu Tomu Mežuli un viņa darba vadītāju, skolotāju Inu Baumani ar iegūto 3. pakāpi Cittautu valodniecības un ārzemju literatūras zinātnes un vēstures sekcijā;
 • Paulu Urtāni un viņas darba vadītāju, skolotāju Eritu Maurīti ar iegūto atzinību ķīmijas sekcijā.

2014./2015. mācību gads

Rīgas Valsts vācu ģimnāzija uz skolēnu zinātniski pētniecisko darbu Rīgas konferenci izvirzīja 15 darbus, no kuriem aizstāvēšanai tika uzaicināti 13 darbu autori. Visi 13 skolēni Rīgas pilsētā ieguva godalgotas vietas:

 • Ansis Gusts Rasa, Nils Edgars Briedis, Samanta Lidere un Jānis Haļzovs Rīgas lasījumos ieguva 1.vietu;
 • Annija Klimavičiusa, Elma Eižēnija Pētersone, Patrīcija Helēna Dzērve un Una Valaine – 2.vietu;
 • Edvards Alberts, Laura Gribuste, Samanta Rapša un Sandis Rainskis – 3.vietu;
 • Didzis Mārtiņš Sabaitis – atzinību.

11 no šiem skolēniem tika dota iespēja pārstāvēt Rīgas pilsētu valsts konferencē, 9 no viņiem tika uzaicināti uz lasījumiem, kā rezultātā 4 skolēni ieguva godalgotas vietas:

 • Samanta Lidere 1.vietu Tieslietu sekcijā (darba vadītājs Ģirts Paeglītis),
 • Nils Edgars Briedis 1.vietu Veselības zinātnes sekcijā (darba vadītāja Inga Nagle),
 • Annija Klimavičiusa 2. vietu Psiholoģijas sekcijā (darba vadītāja Anita Skrinda),
 • Ansis Gusts Rasa 3. vietu Politoloģijas sekcijā (darba vadītājs Ģirts Paeglītis). 

2013./2014. mācību gads

Panākumi Rīgas pilsētas izglītojamo zinātniskajā konferencē!

1.vieta2.vieta3.vietaAtzinība
11.d - J.Haļzovs
11.d - A.M.Klausītāja
11.a - M.Ošiņš
11.a - M.Starka
12.d - A.Spīgule
11.c - L.Skulme
11.c - Ie.Spīgule
11.c - Ie.Bogane
11.c - L.Valkovska
11.d - E.Jurovskis
11.d - E.Petunova
11.a - A.Kaņepa
11.c - E.Medjāne
11.a - S.Špakovska
11.c - E.Uškāne

Paldies darbu vadītājiem – Z.Bruņeniecei, K.Krūmai, E.Maurītei, G.Muceniecei, B.Siliniecei, A.Skrindai, L.Strazdiņai, A.Zeilei, M.Zvaigznem

Paldies sekciju komisiju vadītājiem – B.Siliniecei, E.Maurītei, M.Zvaigznem

Veiksmi un izdošanos Latvijas 38. skolēnu zinātniskās konferences dalībniekiem!


 

Atjaunināja: Māris Purviņš 2020-10-04 12:28:53 Komentāri »

Seko mums