Aktuāli

Pumpurs

Pēdējās atjauninātās sadaļas

Skolas dzimšanas diena

ĀGENSKALNA PRIEDES CAURI GADSIMTAM ➔

PIRMAIS GADSIMTS ĀGENSKALNĀ ➔

Sveicam

Vārda diena: Tabita, Sarmīte

uzticības tālrunis

Seko mums

Skolai 100

Ekoskola

  TIEŠRAIDE
   2018./2019.m.g.

Šogad Rīgas Valsts vācu ģimnāzija ieguva Latvijas Ekoskolas nosaukumu un diplomu par sasniegumiem ilgtspējīgas attīstības un vides aizsardzības veicināšanu izglītības iestādē un tās apkārtnē.

Raksti:

Apse, G. Jaunie pētnieki sacenšas:  Ilustrētā Junioriem, Nr.105, novembris, 2018, 30.-31.lpp.


 

Ģimnāzijas urbānā (pilsētvides) drava atklāta 2017.gada 14.jūnijā, kad 1991.gada absolvents Kārlis Krastiņš un 1994.gada absolvents Jānis Caune, vecāki un viesi kopīgiem spēkiem uzstādīja jaunatvestos bišu stropus. Kopīgiem spēkiem ielaistas jaunās bišu saimes, iedzīvinot bišu stropus uz ģimnāzijas jumta.

Ģimnāzijas drava skolā pilda Apiloģijas laboratorijas funkcijas (laboratorijas vadītājs pasniedzējs Jānis Haļzovs). Laboratorija papildina ģimnāzijas mācību bāzi bioloģijā, veicina skolēnu zinātniski pētniecisko darbu izstrādi skolā. Laboratorija paredz arī starptautisko sadarbību ar ģimnāzijas sadraudzības partneriem un sadarbību starp dažādu mācību priekšmetu pasniedzējiem. Urbānā bišu drava Latvijā ir pirmā stacionārā urbānā bišu drava, kura izvietota uz mācību iestādes jumta.

Aicinām veikt mērķziedojumu RVVĢ Atbalsta fondam skolas bišu dravas projekta atbalstam! Nāc un uzstādi skolā arī savas bites!


Pilsētā vieni tur suņus un kaķus, otri - putnus, kāmjus un trusīšus, bet ir cilvēki, kas pilsētā uz jumtiem tur bites. Turklāt tās par rūpīgo kopšanu atalgo ar saldu medu.

Jaunā mode, ko dēvē par urbāno biškopību, tagad ir plaši izplatīta, un pilsētu biškopji rosās vai visā pasaulē. Bites uz jumta šovasar sākušas zumēt arī Rīgas Valsts vācu ģimnāzijā, kur tās aprūpē vides izglītības skolotājs kopā ar skolēniem. Viss raksts LETA»

Atceries, ka RVVĢ bites vari redzēt tiešsaistē 2 kamerās: ārpus stropa un sropa iekšienē.


„Izglītības iestāžu teritoriju apzaļumošana” konkursa ietvaros ģimnāzijā ir īstenots apzaļumošanas projekta pirmais posms, kurš paredz dekoratīvā dzīvžoga apstādījumu izveidi ap skolas strūklaku. Pateicamies ģimnāzijas pedagogiem, administrācijai un citiem skolas labvēļiem par kopīgu, saliedētu un produktīvu darbu.

Vairāk par šo un otro kārtu »


 Rīgas Valsts vācu ģimnāzija - vienīgā izglītības iestāde Latvijā ar bišu dravu uz jumta

Satiekoties idejām un iespējām, veidojas unikāla pieredze - ģimnāzijas Atbalsta fonda, absolventu un vides izglītības pulciņa sadarbības rezultātā tapusi bišu drava uz ģimnāzijas jumta. Bites stropos nonāca šodien, 14.jūnijā, un tagad arī ikvienam interesentam ir iespējams vērot bišu aktivitāti tiešsaistē, ģimnāzijas izglītojamiem - apiloģijas laboratorijā izstrādāt zinātniski pētnieciskos darbus, ģimnāzijai - jau rudenī ievākt pirmo medus ražu un piedalīties starptautiskos skolu sadarbības projektos urbānās biškopības jomā. Vairāk par projektu»

https://www.youtube.com/user/vacugimnazija).

22. martā pasaulē tiek svinēta Ūdens diena. Ūdens diena ir ANO organizēta kampaņa, lai pievērstu uzmanību tīra ūdens nozīmei pasaulē un veicinātu ilgtspējīgu saldūdens resursu pārvaldību. Tāpat arī Ūdens diena tiek izmantota, lai aktualizētu to, kādi resursi un rīcības nepieciešamas, lai palīdzētu attīstības valstīs veicināt dzeramā ūdens, kanalizācijas un higiēnas resursu pieejamību.

Izglītojamiem tiek piedāvāta iespēja piedalīties video rullīšu konkursā "Katrs piliens ir vērtība", kas saistīts ar aktuālām problēmām vides un tīra ūdens nozīmei. Konkursu rīko Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācija. Pieteikumi un darbi ir jāiesūta līdz 2017. gada 2. maijam.


 

2017. gada 25.janvārī mūsu skolā viesojās Latvijas Biškopības biedrības biedrs un jaunais biškopis Gints Vasiļjevs.

Vairāk»

 


 Kopš 2015. gada Rīgas Valsts vācu ģimnāzija piedalās vienā no visaptverošākajiem un populārākajiem vides izglītības modeļiem pasaulē. Šī vides izglītības programma veicina izpratni par vidi, veidojot sasaisti ar mācību priekšmetiem, veido attieksmi un vērtības, mācību  procesā iekļaujot ne tikai skolas dzīvē iesaistītos, bet arī apkārtējo sabiedrību, veicinot kopējo vides apziņas attīstību.

Ekoskolas mērķi:

 • iedrošināt skolēnus izzināt, izprast un saglabāt vidi skolas apkārtnē;
 • veidot dabisku skolas apkārtni, kura vairo bioloģisko daudzveidību;
 • izmantot skolas apkārtni kā daudzveidīgu mācību vietu un iedvesmotāju;
 • izglītot skolēnus par augu un dzīvnieku sugām, kurām skolas apkārtne ir dzīves vide.

Ekoskolas pamatdarbība ietver sekojošo:

 • izveidot ekopadomi;
 • izveidot skolas vides novērtējumu;
 • nodrošināt  rīcības plānu;
 • izvērtēt un pārraudzīt skolas vidi;
 • veidot saikni ar mācību saturu;
 • iesaistīt visu skolu un sabiedrību vides izglītībā;
 • izstrādāt vides kodeksu.

2016./2017. mācību gada tēma ir Skolas vide un apkārtne

Skolas apkārtne piedāvā plašas iespējas izglītībai. Rūpīgi izplānota skolas apkārtne piedāvā plašas mācību iespējas, kuras būtu grūti realizēt klases telpā. Skolas apkārtne, kurā atrodas gan puķes, gan koki, zāle un akmeņi, var tikt izmantota, lai apgūtu dažādas tēmas – sākot no bioloģiskās daudzveidības līdz pat klimata pārmaiņām. Tā var būt kā iztēles avots mākslas un dizaina studijām.

Vides izglītības stundas vada un koordinē pasniedzējs Jānis Haļzovs

Noderīgas saites:

http://www.videsfonds.lv/lv/

http://www.rds.lv/

Atjaunināja: Māris Purviņš 2020-04-25 16:52:06 Komentāri »

Seko mums
facebook
twitter
draugiem.lv
youtube
instagram