Rīgas Valsts vācu ģimnāzija

Englisch ist ein Muss, Deutsch ist ein Plus!

Pieslēdzies ar
E-klase login
Latviešu valoda Deutsche Sprache English language

Programmas

Rīgas Valsts vācu ģimnāzija 2021./2022.mācību gadā piedāvā apgūt 

  • pamatizglītības 2. posma (7. – 9.klase) programmu (ar padziļinātu vācu/angļu valodas apguvi)
  • vispārējās vidējās izglītības programmas padziļināto kursu komplektus, visos iekļaujot padziļinātu svešvalodas apguvi un vēl 2 padziļināti apgūstamus priekšmetus:

Valodas un kultūrvide (svešvaloda, latviešu valoda, kultūra un māksla, papildus - trešā svešvaloda, radošā rakstīšana vai tulkošana, publiskā runa)

Ekonomika un uzņēmējdarbība (svešvaloda, sociālās zinātnes, ģeogrāfija, papildus - uzņēmējdarbības pamati, matemātika, psiholoģija)

Starptautiskās attiecības (svešvaloda, sociālās zinātnes, vēsture,  papildus - trešā svešvaloda, psiholoģija, sadarbībā ar RSU - globalizācija un diplomātija)

Cilvēks un vide (svešvaloda, bioloģija, ķīmija, papildus - trešā svešvaloda, pratiskie darbi bioloģijā un ķīmijā)

Informācijas tehnoloģijas (svešvaloda, sociālās zinātnes, programmēšana, papildus - robotika)

 

Pamatizglītība:

STUNDU SKAITS 7.-9.klasē kopā

STUNDU SKAITS 7.-9.klasē  pa gadiem

 

Vidējā izglītība:

Iepazīties un izvēlēties piemērotāko no kursu komplektiem iespējams ŠEIT.

STUNDU SKAITA SADALĪJUMS padziļināto kursu komplektos (10.-12.klase) kopā

STUNDU SKAITA SADALĪJUMS padziļināto kursu komplektos (10.-12.klase) pa gadiem

 

 

Rīgas Valsts vācu ģimnāzija kopš 1962.gada piedāvā apgūt vācu valodu pēc padziļinātas svešvalodu apmācības programmas. Mūsu skola ir viena no retajām Latvijas mācību iestādēm, kura joprojām piedāvā apgūt vācu valodu arī kā pirmo svešvalodu.

Vācu valodas programmas 7. – 9. klasē izglītojamie paralēli vācu valodai apgūst otro svešvalodu (krievu valodu vai angļu valodu).

Angļu valodas programmas 7. – 9. klasē izglītojamie paralēli angļu valodai apgūst otro svešvalodu (krievu valodu vai vācu valodu).

Vispārējās vidējās izglītības programmās kā pirmo svešvalodu var apgūt gan angļu, gan vācu valodu, kā otro svešvalodu papildus arī krievu valodu, kā trešo valodu (atsevišķos kursu komplektos) - angļu, vācu, krievu vai spāņu valodu.

No 1997.gada Rīgas Valsts vācu ģimnāzija ir Vācu valodas otrās pakāpes diploma DSD II (B2/C1) eksāmena centrs izglītojamajiem no visas Latvijas. Iegūto diplomu atzīst Vācijas Izglītības ministru konference. Tas apliecina izglītojamo vācu valodas apguves līmeni, kas dod iespēju studēt Vācijas augstskolās bez papildus valodu zināšanas apliecināšanas. Latvijas un Vācijas starpvalstu līguma ietvaros skolā regulāri strādā viesskolotāji no Vācijas. Vācu valodas otrās pakāpes diploma eksāmenu 12.klasē drīkst kārtot skolēni ar labām vācu valodas zināšanām.

No 2012. gada skolēniem tiek dota iespēja kārtot arī starptautisko Vācu valodas pirmās pakāpes diploma DSD I (A2/B1) eksāmenu. Vācu valodas pirmās pakāpes diploma eksāmenu 9.klasē (pirmā svešvaloda) vai vidusskolā (otrā svešvaloda) drīkst kārtot skolēni ar labām vācu valodas zināšanām. Iegūtās zināšanas, prasmes un iemaņas Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas izglītojamie veiksmīgi izmanto un nostiprina daudzos starptautiskos un vietējos projektos.