Aktuāli

vecāku diena
Pumpurs

Pēdējās atjauninātās sadaļas

Skolas dzimšanas diena

ĀGENSKALNA PRIEDES CAURI GADSIMTAM ➔

PIRMAIS GADSIMTS ĀGENSKALNĀ ➔

Sveicam

Vārda diena: Gotfrīds, Centis, Vents

Statistika

uzticības tālrunis

Seko mums

Skolai 100

Programmas

Rīgas Valsts vācu ģimnāzija 2020./2021.mācību gadā piedāvās apgūt 

 • pamatizglītības 2. posma (7. – 9.klase) programmu (ar padziļinātu vācu/angļu valodas apguvi)
 • vispārējās vidējās izglītības programmas padziļināto kursu komplektus, visos iekļaujot padziļinātu svešvalodas apguvi un vēl 2 padziļināti apgūstamus priekšmetus:

Valodas un kultūrvide (svešvaloda, latviešu valoda, kultūra un māksla, papildus - trešā svešvaloda, radošā rakstīšana vai tulkošana, publiskā runa)

Ekonomika un uzņēmējdarbība (svešvaloda, sociālās zinātnes, ģeogrāfija, papildus - uzņēmējdarbības pamati, matemātika, psiholoģija)

Starptautiskās attiecības (svešvaloda, sociālās zinātnes, vēsture,  papildus - trešā svešvaloda, psiholoģija, sadarbībā  ar RSU globalizācija un diplomātija)

Cilvēks un vide (svešvaloda, bioloģija, ķīmija, papildus - trešā svešvaloda, pratiskie darbi bioloģijā un ķīmijā)

Informācijas tehnoloģijas (svešvaloda, sociālās zinātnes, programmēšana, papildus - robotika)

 

Iepazīties un izvēlēties piemērotāko no kursu komplektiem iespējams ŠEIT.

 

Rīgas Valsts vācu ģimnāzija 2019./2020.mācību gadā piedāvā apgūt  pamatizglītības 2. posma (7. – 9.klase) programmas un vispārējās vidējās izglītības programmas (akreditētas līdz 2022. gada 12. aprīlim).

 1. pamatizglītības posmā:
  • pamatizglītības 2. posma (7. - 9.klase) izglītības programma (padziļināta vācu valodas apguve);
  • pamatizglītības 2. posma (7. - 9.klase) izglītības programma (padziļināta angļu valodas apguve);
 2. vispārējās vidējās izglītības posmā:
  • vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā programma (padziļināta vācu valodas vai angļu valodas apguve);
  • vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma (padziļināta bioloģijas un ķīmijas apguve);
  • vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma (padziļināta matemātikas un informātikas apguve).

Rīgas Valsts vācu ģimnāzija kopš 1962.gada piedāvā apgūt vācu valodu pēc padziļinātas svešvalodu apmācības programmas. Mūsu skola ir viena no retajām Latvijas mācību iestādēm, kura joprojām piedāvā apgūt vācu valodu arī kā pirmo svešvalodu.

Vācu valodas programmas 7. – 9. klasē izglītojamie paralēli vācu valodai apgūst otro svešvalodu (krievu valodu vai angļu valodu).

Angļu valodas programmas 7. – 9. klasē izglītojamie paralēli angļu valodai apgūst otro svešvalodu (krievu valodu vai vācu valodu).

Vispārējās vidējās izglītības programmās kā pirmo svešvalodu var apgūt gan angļu, gan vācu valodu, kā otro svešvalodu papildus arī krievu valodu, kā trešo valodu - angļu, vācu, krievu vai spāņu valodu.

Rīgas Valsts vācu ģimnāzija piedāvā izglītojamajiem, paralēli vispārējās vidējās izglītības apguvei, plašāk un dziļāk apgūtu valodas, kā arī ķīmiju, bioloģiju, matemātiku un informātiku, kas rada iespējas veiksmīgai izglītības programmas apguvei un studijām dažādās Latvijas un ārvalstu augstskolās, veicina skolēna konkurētspēju tālākās izglītības turpināšanai citā izglītības pakāpē, kā arī darba tirgū.

Kopš 1997.gada Rīgas Valsts vācu ģimnāzija ir Vācu valodas otrās pakāpes diploma DSD II (B2/C1) eksāmena centrs izglītojamajiem no visas Latvijas. Iegūto diplomu atzīst Vācijas Izglītības ministru konference. Tas apliecina izglītojamo vācu valodas apguves līmeni, kas dod iespēju studēt Vācijas augstskolās bez papildus valodu zināšanas apliecināšanas. Latvijas un Vācijas starpvalstu līguma ietvaros skolā regulāri strādā viesskolotāji no Vācijas. Vācu valodas otrās pakāpes diploma eksāmenu 12.klasē drīkst kārtot skolēni ar labām vācu valodas zināšanām.

Kopš 2012. gada skolēniem tiek dota iespēja kārtot arī starptautisko Vācu valodas pirmās pakāpes diploma DSD I (A2/B1) eksāmenu. Vācu valodas pirmās pakāpes diploma eksāmenu 9.klasē drīkst kārtot skolēni ar labām vācu valodas zināšanām. Iegūtās zināšanas, prasmes un iemaņas Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas izglītojamie veiksmīgi izmanto un nostiprina daudzos starptautiskos un vietējos projektos.

Atjaunināja: Inga Riekstiņa 2020-01-28 10:56:42 Komentāri »

Seko mums
facebook
twitter
draugiem.lv
youtube
instagram