Rīgas Valsts vācu ģimnāzija

Englisch ist ein Muss, Deutsch ist ein Plus!

Pieslēdzies ar
Login
lv de en ru

Uzņemšana

Uzņemšana RVVĢ

Konkurss uz brīvajām vietām (ievietots 19.08.2022.):

Rīgas Valsts vācu ģimnāzijā 2022./2023.mācību gadam tiek izsludināts konkurss uz brīvajām vietām:

7., 9. un 10. klasēs – brīvu vietu nav

8.klasēs1 vieta

11.klasēs: Cilvēks un vide - 1 vieta, Ekonomika un uzņēmējdarbība - 1 vieta, Informāciju tehnoloģijas – 1 vieta vai Valodas un kultūrvide – 1 vieta (skolēni mācās vienā klasē, tiks uzņemts tas, kuram labāks rezultāts iestājpārbaudījumā)

12.klasēs: ekonomika un uzņēmējdarbība - 1 vieta, Informāciju tehnoloģijas – 1 vieta vai Valodas un kultūrvide – 1 vieta (skolēni mācās vienā klasē, tiks uzņemts tas, kuram labāks rezultāts iestājpārbaudījumā)

Iestājpārbaudījums notiek 25.augustā plkst. 10.00, līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments.

Pieteikšanās eksāmenam no 19.08. līdz 24.08. plkst. 12.00 - ŠEIT.

Iestājpārbaudījums - 90 minūtes (svešvaloda, matemātika, latviešu valoda).

Programma 8.klasei: Svešvaloda: vācu/angļu, matemātika, latviešu valoda

Programma 11.klasei: Svešvaloda: vācu/angļu, matemātika, latviešu valoda

Programma 12.klasei: Svešvaloda: vācu/angļu, matemātika, latviešu valoda

Konkursa rezultāti (uz 10.klasi):

Izskatot pieteikumus konkursam mācībām RVVĢ 10.klasē, Uzņemšanas komisijas LĒMUMS

Iegūtas vietas apstiprināšana/atteikšanās no tās: ŠEIT

(vēlamais laiks - līdz 16.06., bet ne vēlāk kā līdz 20.06. plkst. 8:00)

Dokumentu iesniegšana (tikai tiem, kas saņēmuši ieteikumu mācībām RVVĢ konkursa rezultātā): !Līdzi jāņem iestājpārbaudījuma koda lapiņa!:

16.06. plkst. 8.00 līdz 18.00 (tiem, kas negaida atbildi no kādas citas skolas)

20.06. plkst. 8.00 līdz plkst. 17.00. Ja dokumenti netiek iesniegti šajā laikā, vieta tiek piedāvāta nākamajam pretendentam.

Iesniedzamie dokumenti (uz 10.klasi):

Lūgums aizpildīt jau mājās, bet būs iespēja arī aizpildīt skolā.

Dokumentu iesniegšana: ! Līdzi jāņem iestājpārbaudījuma koda lapiņa!
Nepilngadīgiem skolēniem dokumentus iesniedz vecāki.

16.06. plkst. 8.00 līdz 18.00 (tiem, kas negaida atbildi no kādas citas skolas)

20.06. plkst. 8.00 līdz plkst. 17.00. Ja dokumenti netiek iesniegti šajā laikā, vieta tiek piedāvāta nākamajam pretendentam

 • Iesniegums - ģimnāzijas veidlapā WORD/PDF
 • Piekrišana personas datu apstrādei - ģimnāzijas veidlapā WORD/PDF
 • Anketa par skolēnu - ģimnāzijas veidlapā WORD/PDF
 • Apliecības par pamatizglītību un sekmju izraksta kopija (uzrādot oriģinālu) - apliecībā ir sekmīgi visi gada vērtējumi, latviešu valodā vērtējums gadā ir 5 balles.
 • Medicīnas dokumenti (skolēna medicīniskā karte 026/u, saņemama iepriekšējā izglītības iestādē)

Iesniegumā minētie noteikumi: ŠEIT

Iesniedzamie dokumenti (uz 7.klasi):

Lūgums aizpildīt jau mājās, bet būs iespēja arī aizpildīt skolā.

Dokumentu iesniegšana (tiem, kam statuss "Ieteikt uzņemt") 31.05. plkst. 16.00-19.00 vai 1.06. plkst. 8.00 - 17.00. Ja dokumenti netiek iesniegti, vieta tiek piedāvāta nākamam pretendentam (aicinājums tiek izteikts telefoniski, zvanot uz reģistrācijā norādīto tālruņa numuru).

 • Iesniegums - ģimnāzijas veidlapā WORD/PDF
 • Anketa par skolēnu - ģimnāzijas veidlapā WORD/PDF
 • Piekrišana personas datu apstrādei - ģimnāzijas veidlapā WORD/PDF
 • 6.klases liecības kopija (uzrādot oriģinālu) - liecībā ir sekmīgi visi gada vērtējumi, latviešu valodā vērtējums gadā ir 5 balles.

! Medicīnas dokumentus un personas lietu RVVĢ pieprasīs iepriekšējai izglītības iestādei, tos jāiesniedz tikai tādā gadījumā, ja tie ir jau izsniegti vecākiem!

Konkursa uz 7.klasi rezultāti (ievietots 22.05.2022.):

Izskatot pieteikumus konkursam mācībām RVVĢ 7.klasē, Uzņemšanas komisijas LĒMUMS.

Līdz 25.05. lūgums tiem, kas saņēmuši statusu "Ieteikt uzņemt" vai "Rezerve", aizpildīt elektroniski apstiprinājumu vai atteikumu ŠEIT.

Dokumentu iesniegšana 31.05. plkst. 16.00-19.00 vai 1.06. plkst. 8.00 - 17.00, papildu informācija par iesniedzamajiem dokumentiem, veidlapas - no 27.05..

Iestājpārbaudījums uz 10.klasi (ievietots 18.05.2022.):

No 20. maija sāksies pieteikšanās vienotam iestājpārbaudījumam pretendentiem mācībām Rīgas vispārizglītojošo skolu un Valsts ģimnāziju 10. klasē 2022./2023. mācību gadā.

Pieteikšanās iestājpārbaudījumam notiks no 20. maija plkst. 9.00 līdz 1. jūnija plkst. 9.00 RD IKSD mājas lapā.

Informācija par iestājpārbaudījumu norisi RD IKSD mājas lapā

Lai iestātos RVVĢ, nepieciešams kārtot visas trīs iestājpārbaudījuma daļas.

Iestājpārbaudījuma rezultāti (7.klase) (ievietots 17.05.2022.):

RVVĢ - VĀCU valoda

RVVĢ - ANGĻU valoda

Matemātikas iestājeksāmena rezultāti: ŠEIT

No 17.05. plkst. 18:00 līdz 19.05. plkst. 17:00 jāreģistrējas konkursam mācībām RVVĢ 7.klasē: ŠEIT

Konkursā piedalās tie skolēni, kuri svešvalodas pārbaudījumā ieguvuši vismaz 50 punktus un kuri atbilst RD IKSD noteiktajiem kritērijiem - visi vērtījumi gadā ir sekmīgi, vērtējums latviešu valodā nav zemāks par 5 ballēm. Konkursa kritērijs ir kopējais iegūtais punktu skaits svešvalodas pārbaudījumā un matemātikas pārbaudījumā.

Konkursa rezultāti: 23.05. plkst. 9:00

Iegūtas vietas apstiprināšana/atteikšanās no tās: līdz 24.05. plkst. 17:00

Pretendentu aicināšana uz brīvajām vietām iegūto punktu secībā: no 25.05.

Dokumentu iesniegšana: 31.05. plkst. 16.00 līdz 19.00 un 1.06. plkst. 8.00 līdz plkst. 17.00.

Iestājpārbaudījums uz 11., 12.klasi (ievietots 17.05.2022.):

Rīgas Valsts vācu ģimnāzijā 2022./2023.mācību gadam tiek izsludināts konkurss uz brīvajām vietām:

8., 9. klasēs - brīvu vietu nav.

11.klasēs: Cilvēks un vide - 1 vieta, Ekonomika un uzņēmējdarbība - 1 vieta, Starptautiskās attiecības - 1 vieta

12.klasēs: Starptautiskās attiecības - 1 vieta, Informāciju tehnoloģijas - 1 vieta, Valoda un kultūrvide - 1 vieta

Iestājpārbaudījums notiek 2.jūnijā plkst. 10.00.

Pieteikšanās eksāmenam no 17.05. līdz 31.05. - ŠEIT.

Iestājpārbaudījums - 90 minūtes (svešvaloda, matemātika, latviešu valoda).

Programma 11.klasei: Svešvaloda: vācu/angļu, matemātika, latviešu valoda

Programma 12.klasei: Svešvaloda: vācu/angļu, matemātika, latviešu valoda

Atkārtots konkurss uz brīvajām vietām, kas radīsies vasarā, notiek augustā (brīvo vietu izziņošana ap 20.augustu, iestājeksāmens - ap 25.08.)

Iestājpārbaudījums uz 10.klasi (ievietots 14.05.2022.):

Informācija par iestājpārbaudījumu uz 10.klasi

Pieteikšanās iestājpārbaudījumam uz 7.klasi (ievietots 29.04.2022.):

Pieteikšanās iestājpārbaudījumam (konkurss uz 7.klasi, iestājpārbaudījums notiek 14.05.2022.)

- Matemātikā (nepieciešams visās valsts ģimnāzijās): RD IKSD mājas lapā no 30. aprīļa plkst. 9.00 līdz 12. maija plkst. 9.00. (pieteikšanās noslēgusies)

- Svešvalodā (nepieciešams RVVĢ, jāizvēlas valoda, ko skolēns plāno mācīties tālāk kā pirmo svešvalodu): līdz 12.maija plkst. 9:00. (pieteikšanās noslēgusies)

Lai piedalītos konkursā uz 7.klasi RVVĢ, jākārto abas iestājpārbaudījuma daļas: MATEMĀTIKA (plkst. 10.00-13.00, norises vieta jebkura valsts ģimnāzija) un SVEšVALODA (vācu vai angļu – tā, kuru skolēns tālāk mācīsies kā pirmo svešvalodu) plkst. 14.00 – 15.00, norises vieta - RVVĢ.

Informācija (ievietots 18.04.2022.):

RVVĢ Uzņemšanas noteikumi.

Informācija par iestājpārbaudījumu norisi - RD IKSD tīmekļvietnē.

Informācija par 7.klašu (2022./2023.m.g.) matemātikas iestājeksāmenu (programma)

Informācija par RVVĢ svešvalodu iestājpārbaudījumu:

Programma: vācu valoda / angļu valoda

Uzdevumu paraugi iestājpārbaudījumam uz 7.klasi svešvalodā: vācu valoda / angļu valoda

Informācija (ievietots 27.03.2022.):

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta vebināra video ieraksts – par iestājpārbaudījumiem Rīgas ģimnāzijās un vidusskolās.

Vebinārā Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Vispārējās izglītības skolu nodaļas vadītāja Anita Pēterkopa sniedz informāciju par to, kad un kādi iestājpārbaudījumi šogad notiks, kas jādara skolēniem, kuri vēlas iestāties galvaspilsētas ģimnāzijās un vidusskolās, kur un kad būs pieejama informācija par pieteikšanos, kur iestājpārbaudījumi jākārto, kā arī par iegūto rezultātu iesniegšanas kārtību. Vienlaikus tika sniegtas atbildes uz saņemtajiem jautājumiem.

Iestājpārbaudījums uz 7. klasēm Rīgas valsts ģimnāzijās notiks 2022. gada 14. maijā plkst. 10.00.

Iestājpārbaudījums uz 10. klasēm Rīgas valsts ģimnāzijās un vidusskolās notiks 2022. gada 3. jūnijā plkst. 10.00.

Papildu informācija (skolu saraksts, iestājpārbaudījumu norises apraksts, pieteikšanās kārtība u.c.) tiks publicēta Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta tīmekļvietnē www.izglitiba.riga.lv un Rīgas pašvaldības skolu mājaslapās.

Video par mums »

Rīgas Valsts vācu ģimnāzija piedāvā:

 • pamatizglītības 2. posma (7.-9.klase) programmu
  ar augstākiem plānotajiem rezultātiem valodu mācību jomā
 • vispārējās vidējās izglītības programmu
  ar 5 padziļināto kursu komplektiem (10 padziļināti apgūstamo priekšmetu un 14 specializēto kursu izvēles)


Pamatizglītības programmā visi skolēni apgūst padziļināti pirmo svešvalodu (vācu valoda vai angļu valoda), stundu skaits palielināts arī matemātikas apguvei.

Veidojot programmu, skola rūpējās, lai vienā gadā apgūstamo mācību priekšmetu skaits būtu optimāls, tāpēc mācību priekšmeti trīs gadu posmā būs izvietoti blokos, kā arī ir plānots mācību priekšmetu Inženierzinības apgūt kopā ar Dizainu un tehnoloģijām, savukārt mācību priekšmetu Teātra māksla – kopā ar Literatūru.

PLĀNOTAIS STUNDU SKAITS 7.-9.klasē (kopā)

Stundu skaits pa gadiem 7.-9.klasē


Vispārējās vidējās izglītības programmā tiks piedāvāti 10 padziļināti apgūstami priekšmeti, kas sakārtoti 5 padziļināto kursu komplektos (katrā komplektā ir 3 padziļinātie kursi). Visos komplektos būs padziļināti apgūstama svešvaloda (vācu vai angļu), savukārt pārējie divi kursi būs gan no eksaktā, gan no humanitārā bloka, tāpēc katram ir iespēja atrast sev piemērotu komplektu, kurš palīdzēs sagatavoties tālākām studijām. Kā otro valodu ir iespējams apgūt vācu, angļu vai krievu valodu, kā trešo – vācu, krievu vai spāņu valodu. Arī jau tradicionāli skolā apgūstamā latīņu valoda būs trijos no kursu komplektiem.

Skola piedāvās plašu specializēto programmu klāstu, kas papildinās izvēlēto mācību virzienu.

Padziļināto kursu komplekti (KONSTRUKTORS, KAS PALĪDZĒS saprast, kurš no RVVĢ piedāvātajiem kursu komplektiem ir piemērotāks)

Visos kursu komplektos ietverts palielināts stundu skaits matemātikas apguvei, kā arī īpaši šiem komplektiem piemēroti specializētie kursi, no kuriem daļu sāk apgūt jau 10.klasē.

 • "Valoda un kultūrvide" (padziļināti apgūst svešvalodu, latviešu valodu un literatūru, kultūru un mākslu)
 • "Cilvēks un vide" (padziļināti apgūst svešvalodu, bioloģiju un ķīmiju)
 • "Ekonomika un uzņēmējdarbība" (padziļināti apgūst svešvalodu, sociālās zinātnes (ekonomiku) un ģeogrāfiju)
 • "Informācijas tehnoloģijas" (padziļināti apgūst svešvalodu, sociālās zinātnes, programmēšanu)
 • "Starptautiskās attiecības" (padziļināti apgūst svešvalodu, sociālās zinātnes un vēsturi)

STUNDU SKAITA SADALĪJUMS padziļināto kursu komplektos kopā

Stundu skaita sadalījums komplektos pa gadiem