Rīgas Valsts vācu ģimnāzija

Englisch ist ein Muss, Deutsch ist ein Plus!

Pieslēdzies ar
E-klase login
Latviešu valoda Deutsche Sprache English language

Uzņemšana

Uzņemšana RVVĢ

 

Informācija par uzņemšanu 2023./2024.m.g. 7. un 10.klasēs

Uzņemšanas noteikumus un kritērijus nosaka/saskaņo pašvaldība.

 

Tikšanās saite 23.03. (18:00 - 7.kl un 19:00 - 10.kl.) visiem reģistrētajiem dalībniekiem ir nosūtīta (vakar - tiem, kas reģistrējās līdz 22.03. plkst.13:00, pārējiem šodien). Ja tā nav saņemta (un nav arī Mēstuļu kastītē), lūdzu, rakstiet iriekstina@edu.riga.lv

 

Informācija 20.03.2023.:

Pilna informācija par iestājeksāmenu norises laikiem, programmām, reģistrēšanos 7. un 10.klasēm ŠEIT.

 

7.klašu iestājeksāmens svešvalodā (obligāts nosacījums dalībai konkursā uz 7.klasi RVVĢ ir eksāmens matemātikā un eksāmens svešvalodā) notiek tajā pašā dienā, kad matemātikas eksāmens (22.04.), plkst. 13:00 (tikai RVVĢ telpās)

Iestājeksāmena programma

Uzdevumu paraugi iestājpārbaudījumam svešvalodā:

Informācija 9.03.2023.:

23. martā tiešsaistē notiks informatīvā tikšanās par ģimnāzijas piedāvājumu, iestāšanās nosacījumiem:

- informācija par mācībām 7.klasē - plkst. 18.00

- informācija par mācībām 10.klasē - plkst. 19.00

Lai saņemtu saiti, ar kuru pieslēgties, lūdzam izpildīt pieteikuma anketu ŠEIT.

Saite tiks nosūtīta tiem, kas reģistrējušies, 23.03. līdz plkst. 12.00. Ja šajā laikā tā nav saņemta, lūgums ieskatīties Mēstuļu kastītē. Ja arī tur nav, rakstiet rvvg@riga.lv

Informācija 2.03.2023.:

Iestājpārbaudījums Rīgas valsts ģimnāziju 7. klasei notiks 22. aprīlī, tas tiks organizēts rakstiski matemātikā.

Rīgas Valsts vācu ģimnāzijā papildus būs jākārto iestājpārbaudījums angļu vai vācu valodā (tajā pašā dienā, pēc starpbrīža).

Lai iestātos Rīgas valsts ģimnāziju vai galvaspilsētas vidusskolu 10. klasē, skolēniem būs jākārto kombinēts iestājpārbaudījums matemātikā un valodās (tekstpratība) vai kādā no iestājpārbaudījuma daļām, kuras skolas ir noteikušas kā uzņemšanas kritēriju 10. klasē. Šis pārbaudījums notiks 13. maijā. Pirms reģistrēšanās kombinētajam iestājpārbaudījumam skolēnam jāiepazīstas ar skolas noteiktajām uzņemšanas prasībām.

Informācija par iestājpārbaudījumu programmām, pieteikšanos iestājpārbaudījumiem, laiku un vietu skolās, kuras organizēs iestājpārbaudījumu uzņemšanai 10. klasēs, būs pieejama no 20. marta tīmekļa vietnē "izglitiba.riga.lv", kā arī skolu mājaslapās.

Reģistrēties iestājpārbaudījumiem varēs elektroniski divas nedēļas pirms iestājpārbaudījuma norises tīmekļa vietnē "izglitiba.riga.lv" sadaļā "Reģistrēšanās kombinētajam iestājpārbaudījumam", kā arī skolu mājaslapās. Reģistrējoties iestājpārbaudījumam, no saraksta varēs izvēlēties sev izdevīgāko vietu (izglītības iestādi), kurā veikt šo rakstisko iestājpārbaudījumu.

Papildinformācija būs pieejama Rīgas valsts ģimnāziju un vidusskolu mājaslapās. Jautājumu gadījumā iespēja sazināties arī pa e-pastu: iestajparbaudijums@riga.lv.

 

Informācija 24.02.2023.:

Pašlaik zināms, ka iestājeksāmens

uz 7.klasi notiks 22.04.2023.

uz 10.klasi notiks 13.05.2023.

Papildu informācija par programmu tiks publicēta (pēc informācijas saņemšanas no RD IKSD)

 

Uzņemšana 8., 9., 11., 12.klasēs notiek konkursa kārtībā, ja šajās klasēs ir brīvas vietas.

Brīvo vietu skaits tiek paziņots 15.maijā un 21.augustā. Iestājeksāmens  jūnija sākumā (datums tiks precizēts) un 25.augustā.

 

Video par mums »

Rīgas Valsts vācu ģimnāzija piedāvā:

 • pamatizglītības 2. posma (7.-9.klase) programmu
  ar augstākiem plānotajiem rezultātiem valodu mācību jomā
 • vispārējās vidējās izglītības programmu
  ar 4 padziļināto kursu komplektiem (10 padziļināti apgūstamo priekšmetu un 14 specializēto kursu izvēles)

 


 

Pamatizglītības programmā visi skolēni apgūst padziļināti pirmo svešvalodu (vācu valoda vai angļu valoda), stundu skaits palielināts arī matemātikas apguvei.

Veidojot programmu, ģimnāzija rūpējās, lai vienā gadā apgūstamo mācību priekšmetu skaits būtu optimāls, tāpēc mācību priekšmeti trīs gadu posmā būs izvietoti blokos, kā arī ir plānots mācību priekšmetu Inženierzinības apgūt kopā ar Dizainu un tehnoloģijām, savukārt mācību priekšmetu Teātra māksla – kopā ar Literatūru.

PLĀNOTAIS STUNDU SKAITS 7.-9.klasē (kopā)

Stundu skaits pa gadiem 7.-9.klasē

 


 

Vispārējās vidējās izglītības programmā 2022./2023.m.g. tiks piedāvāti 10 padziļināti apgūstami priekšmeti, kas sakārtoti 4 padziļināto kursu komplektos (katrā komplektā ir 3 padziļinātie kursi). Visos komplektos būs padziļināti apgūstama svešvaloda (vācu vai angļu), savukārt pārējie divi kursi būs gan no eksaktā, gan no humanitārā bloka, tāpēc katram ir iespēja atrast sev piemērotu komplektu, kurš palīdzēs sagatavoties tālākām studijām. Kā otro valodu ir iespējams apgūt vācu, angļu vai krievu valodu, kā trešo – vācu, krievu vai spāņu valodu.

Ģimnāzija piedāvā plašu specializēto programmu klāstu, kas papildinās izvēlēto mācību virzienu. Arī jau tradicionāli skolā apgūstamā latīņu valoda tiek piedāvāta kā izvēles priekšmets.

Visos kursu komplektos ietverts palielināts stundu skaits matemātikas apguvei, kā arī īpaši šiem komplektiem piemēroti specializētie kursi, no kuriem daļu sāk apgūt jau 10.klasē.

 • "Cilvēks un vide" (padziļināti apgūst svešvalodu, kā arī 12.klasē padziļināti divus priekšmetus no trim - bioloģija/ķīmija/fizika)
 • "Ekonomika un uzņēmējdarbība" (padziļināti apgūst svešvalodu, sociālās zinātnes,  kā arī 12.klasē padziļināti ģeogrāfiju vai fiziku)
 • "Informācijas tehnoloģijas" (padziļināti apgūst svešvalodu,  programmēšanu, kā arī 12.klasē padziļināti pēc izvēles fiziku vai sociālās zinātnes)
 • "Sabiedrība un kultūra" (padziļināti apgūst svešvalodu, kā arī 12.klasē padziļināti divus priekšmetus no trim - sociālās zinātnes/vēsture/kultūra)

Plānotais stundu skaits kursu komplektos (pa gadiem) vidusskolā

 

Iesniedzamie dokumenti  ( uz 10.klasi) - veidlapas tiks pievienotas pēc konkursa rezultātu paziņošanas

 • Iesniegums - ģimnāzijas veidlapā
 • Piekrišana personas datu apstrādei - ģimnāzijas veidlapā
 • Anketa par skolēnu - ģimnāzijas veidlapā
 • Apliecības par pamatizglītību un sekmju izraksta kopija (uzrādot oriģinālu)
 • Medicīnas dokumenti (skolēna medicīniskā karte 026/u, saņemama iepriekšējā izglītības iestādē)

Iesniedzamie dokumenti  ( uz 7.klasi) - veidlapas tiks pievienotas pēc konkursa rezultātu paziņošanas

 • Iesniegums - ģimnāzijas veidlapā
 • Anketa par skolēnu - ģimnāzijas veidlapā
 • Piekrišana personas datu apstrādei - ģimnāzijas veidlapā
 • 6.klases liecības kopija (uzrādot oriģinālu)

! Medicīnas dokumentus un personas lietu RVVĢ pieprasīs iepriekšējai izglītības iestādei, tos jāiesniedz tikai tādā gadījumā, ja tie ir jau izsniegti vecākiem!

Iesniegumā minētie noteikumi: ŠEIT