Rīgas Valsts vācu ģimnāzija

Englisch ist ein Muss, Deutsch ist ein Plus!

Pieslēdzies ar
E-klase login
Latviešu valoda Deutsche Sprache English language

Uzņemšana

Uzņemšana RVVĢ

Informācija par uzņemšanu 2024./2025.mācību gadam

 

Informācija (17.05.2024.): 

Apkopojot līdz plkst. 14:00 saņemtos pieteikumus un atteikumus, tiek aicināti pretendenti ar punktu skaitu 134 un 133.

Nākošreiz dati tiks aktualizēti 20.05., pēc plkst. 15.00.

Informācija (14.05.2024.): 

Matemātikas iestājeksāmena (uz 10. klasi)  REZULTĀTI

Reģistrēties konkursam varēs vismaz līdz 1.07. Precizēta informācija par reģistrēšanās sākumu sekos tad, kad tāda tiks dota no RD. Skat. ziņu:

Saskaņā ar izmaiņām Vispārējās izglītības likumā, uzņemot valsts ģimnāzijās, kā konkursa kritērijs papildus tiks ņemts vērā 9. klases centralizēto eksāmenu rezultāts. Uzņemšana Rīgas valsts ģimnāzijās un Rīgas vidusskolās sāksies no 2024. gada 1. jūlija pēc centralizēto eksāmenu rezultātu saņemšanas. Par pieteikšanos konkursam 10. klasēs Rīgas valsts ģimnāzijās un citās Rīgas vidusskolās precizēta informācija tiks publicēta izglitiba.riga.lv 14. jūnijā (mācību gada noslēgumā 9. klašu skolēniem).

Informācija (14.05.2024.): 

Uzņemšana 8., 9., 11. un 12.klasēs - brīvu vietu nav, iestājeksāmens jūnijā netiek rīkots.

Ja vasarā parādīsies brīvas vietas, konkurss tiks rīkots augustā. Brīvās vietas tiks izsludinātas 20.augustā, iestājeksāmens uz brīvajām vietām šajā gadījumā tiks plānots 26.augustā.

Informācija (10.05.2024.): 

RVVĢ konkursa uz 7.klasi REZULTĀTI.

Anketu par vietas pieņemšanu vai atteikšanos no tās lūdzam izpildīt ŠEIT (līdz 17.05.).

Dokumentu iesniegšana 3.06.2024. plkst.8.00 - 18.00. Iesniedzamie dokumenti tiks publicēti 27.05.2024.

 

Informācija (7.05.2024.): 

11.05. notiek valsts ģimnāziju iestājeksāmens matemātikā (tikai reģistrētiem pretendentiem), lai piedalītos konkursā uz 10.klasi.

Ierašanās un reģistrācija - no 9:15.

Eksāmena norise 10:00-12:30

Reģistrējoties un eksāmena laikā jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase, ID karte, skolēna apliecība ar foto, vārdu, uzvārdu, personas kodu)

Informācija (3.05.2024.): 

RVVĢ konkursam uz 7.klasi 3.05.2024. plkst 15:00 reģistrēto saraksts.

2024./25.m.g. tiek uzņemtas četras 7.klases. Prognozētā punktu robeža pirmajai kārtai - 135 punkti un vairāk (ieteikt uzņemt), pārējiem statuss - Rezervē (gaida uzaicinājumu pēc atteikumu saņemšanas).

Galīgie rezultāti - līdz 10.05., vietas pieņemšana/atteikšanās - līdz 17.05. (10.05. tiks publicēta saite elektroniskajai anketai).

 

Informācija (29.04.2024.): 

RVVĢ iestājpārbaudījuma uz 7.klasi rezultāti:

VĀCU valoda

ANGĻU valoda

 

Rezultāti kopējā valsts ģimnāziju eksāmenā  MATEMĀTIKĀ

 

Nākamie soļi:

 • Reģistrēties konkursam mācībām RVVĢ 7.klasē (līdz 3.05.): aizpildīt ANKETU ŠEIT

Tāpat kā reģistrējoties svešvalodu eksāmenam, netiek sūtīta apstiprinājuma vēstule, bet ir jāsagaida uzraksts par veiksmīgu reģistrāciju

 • Sagaidīt konkursa rezultātus - 10.05.
 • Piekrist piedāvātajai vietai vai atteikties no tās - līdz 17.05. (būs anketa no 10.05.)
 • Tiem, kas saņēmuši statusu "Rezervē", sagaidīt nākamos papildinātos sarakstus (no 17.05.) vai telefonisku uzaicinājumu uz brīvajām vietām
 • 3.06. (9:00 - 18:00) iesniegt dokumentus, ja konkurss izturēts (aizpildāmie dokumenti tiks publicēti 27.05.)

Informācija (27.04.2024.): 

Kodu lapiņā ir nosaukti tālākie datumi, stājoties uz 7.klasi:

 • 30.04. plkst. 12:00 rezultāti (matemātika - RD mājas lapā, valodas - RVVĢ mājas lapā)
 • līdz 3.05. - reģstrēšanās izvēlētajā ģimnāzijā/ģimnāzijās (dalība eksāmenā noteiktā skolā NAV pieteikšanās mācībām šai skolā). RVVĢ mājas lapā, elektroniski (vajadzīgs eksāmena kods!)
 • 10.05. - kodēti konkursa rezultāti RVVĢ mājas lapā (IETEIKTS MĀCĪTIES - vieta garantēta, REZERVĒ - tiks aicināts uz brīvajām vietām, kas parādīsies, ja kāds, kas ieguvis vietu, no tās atsakās)
 • līdz 17.05. - jāveic izvēle, izpildot attiecīgu aptaujas formu (Pieņemt vietu un iesniegt dokumentus 3.06. vai atteikties no vietas)

3.06. - dokumentu iesniegšana. Tiek pārbaudīta atbilstība RD noteikumiem (sekmīgs visos mācību priekšmetos, 5 balles latviešu valodā). Informācija par dokumentiem tiks publicēta nedēļu iepriekš.

 

Informācija (19.04.2024.): 

 • Reģistrēšanās 10. klases iestājpārbaudījumam no 2024. gada 20. aprīļa plkst. 9.00 līdz 2024. gada 4. maijam plkst. 9.00:

Matemātikā - RD mājas lapā: REĢISTRĒTIES ŠEIT (no 20.04.)

SVARĪGI! - mainīti uzņemšanas noteikumi 10.klasēm, skat. 15.04. ierakstu

Papildu informācija par eksāmena norisi (ierašanās laiki, līdz ņemamās lietas utml.) būs pieejama nedēļu pirms eksāmena.

Informācija (15.04.2024.): 

Uzņemšanas noteikumos veikti grozījumi (attiecas uz iestāšanos 10.klasē)

Pieņemot grozījumus Vispārējās izglītības likumā (28.03.2024.), valsts ģimnāzijām noteikta obligāta prasība ņemt vērā arī vismaz vienu centralizētā eksāmena (CE) vērtējumu, tāpēc Uzņemšanas noteikumos ir veikti grozījumi, par ko 16.04.2024. saņemts departamenta saskaņojums:

plānoto valodu eksāmenu 10.klasēm aizstāt ar CE vērtējumu latviešu valodā un svešvalodā. Tas nozīmē, ka 11.maijā skolēni piedalās tikai Rīgas valstspilsētas IKSD noteiktajā matemātikas eksāmenā Rīgas Valsts ģimnāzijām.

Konkursā uz 10.klasi RVVĢ tiks ņemta vērā punktu summa, ko veidos matemātikas iestājeksāmens un visu trīs CE vērtējumi (viens procents - viens punkts).

Papildu kritērijs - vismaz 60% latviešu valodas un svešvalodas CE.

Jārēķinās, ka minētie likuma grozījumi maina arī plānoto pieteikšanos konkursam u.c. norises - tas būs iespējams tikai, sākot ar 1.07., jo tikai no šī datuma ir pieejami CE rezultāti. Informācija par datumiem sekos, jo, iespējams, tā tiks plānota visai Rīgai kopīgos laikos.

Informācija (5.04.2024.): 

 • Reģistrēšanās 7. klases iestājpārbaudījumam no 2024. gada 6. aprīļa plkst. 9.00 līdz 2024. gada 20. aprīlim plkst. 9.00:

Matemātikā - RD mājas lapā: REĢISTRĒTIES ŠEIT (no 6.04.)

Svešvalodās - RVVĢ mājas lapā (netiek sūtīts apliecinājuma e-pasts, jāpārliecinās, ka pēc reģistrācijas parādās uzraksts par veiksmīgu reģistrāciju): REĢISTRĒTIES ŠEIT (reģistrēšanās iespēja jau ir aktīva)

SVARĪGI! - reģistrācija katram eksāmenam jāveic atsevišķi! Ja matemātikas eksāmens tiek pildīts citas ģimnāzijas telpās, uz svešvalodu daļu jāierodas RVVĢ, tam paredzēts starpbrīdis.

Papildu informācija par eksāmena norisi (ierašanās laiki, līdz ņemamās lietas utml.) būs pieejama nedēļu pirms eksāmena.

Iestājeksāmenu saturs/parauguzdevumi: 

RVVĢ rīkotais 7.klašu SVEŠVALODU eksāmens (notiek tajā pašā dienā, kad matemātikas daļa, pēc starpbrīža. Lai iestātos RVVĢ, jākārto abi iestājeksāmeni - gan matemātika, gan valodas):

PROGRAMMAS: 

PARAUGUZDEVUMI:

Iestājeksāmens uz 7.klasi matemātikā:

PROGRAMMA

PARAUGUZDEVUMI

Iestājeksāmens uz 10.klasi matemātikā:

PROGRAMMA

PARAUGUZDEVUMI

Informācija par procesu: 

6.marta tiešsaistes tikšanās prezentācijas ar galveno informāciju par skolas piedāvājumu, eksāmeniem, konkursa kritērijiem:

7.klase

10.klase (aktualizēts 15.04.)

Kopsavilkuma shēma par eksāmenu un konkursu (aktualizēts 15.04.)

Informācija (8.02.2024.): 

Rīgas dome publicējusi informāciju par vienoto iestājpārbaudījumu matemātikā Rīgas valsts ģimnāzijās.

Pilnu informāciju lasīt ŠEIT.

Vienoti iestājpārbaudījumi matemātikā rakstveidā notiks:

 • uz 7. klasi - 2024. gada 27. aprīlī plkst.10.00;
 • uz 10. klasi - 2024. gada 11. maijā plkst.10.00.

Reģistrēšanās iestājpārbaudījumiem ilgs 14 kalendārās dienas, un tā tiks uzsākta 3 nedēļas pirms iestājpārbaudījuma.

 • Reģistrēšanās 7. klases iestājpārbaudījumam tiks uzsākta 2024. gada 6. aprīlī plkst. 9.00 un ilgs līdz 2024. gada 20. aprīlim plkst. 9.00;
 • Reģistrēšanās 10. klases iestājpārbaudījumam tiks uzsākta 2024. gada 20. aprīlī plkst. 9.00 un ilgs līdz 2024. gada 4. maijam plkst. 9.00

SVARĪGI!

Lai iestātos Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas 7. klasē, jākārto arī valodas iestājeksāmens (tajā pašā dienā - svešvaloda (angļu vai vācu valoda). Sīkāka informācija par šī eksāmena norisi tiks publicēta pēc oficiālā saskaņojuma saņemšanas no RD.

Reģistrēšanās iestājpārbaudījumam svešvalodā 7.klasei notiks tajos pašos laikos, kad matemātikā, ģimnāzijas mājas lapā norādītajā saitē.

Plānotas arī informatīvās tiešsaistes tikšanās topošajiem ģimnāzistiem un viņu vecākiem martā. Informācija tiks publicēta skolas mājas lapā.

 

Informācija (25.11.2023.): 

Brīvajās vietās RVVĢ 8., 9., 11. un 12.klasē uzņem, rīkojot konkursu. Brīvo vietu skaits un pieteikšanās konkursam tiek izsludināta 15.maijā, iestājeksāmens tiek plānots jūnija sākumā. Iestājeksāmena saturs un parauguzdevumi tiek publicēti skolas mājas lapā kopā ar informāciju par brīvajām vietām.

 


Rīgas Valsts vācu ģimnāzija piedāvā:

 • pamatizglītības 2. posma (7.-9.klase) programmu
  ar augstākiem plānotajiem rezultātiem valodu mācību jomā (pirmā svešvaloda var būt gan vācu, gan angļu)
 • vispārējās vidējās izglītības programmu
  ar 4 padziļināto kursu komplektiem (10 padziļināti apgūstamo priekšmetu un 14 specializēto kursu izvēles)

Video par mums »


Pamatizglītības programmā visi skolēni apgūst padziļināti pirmo svešvalodu (vācu valoda vai angļu valoda), stundu skaits palielināts arī matemātikas apguvei.

Veidojot programmu, ģimnāzija rūpējās, lai vienā gadā apgūstamo mācību priekšmetu skaits būtu optimāls, tāpēc mācību priekšmeti trīs gadu posmā būs izvietoti blokos, kā arī ir plānots mācību priekšmetu Inženierzinības apgūt kopā ar Dizainu un tehnoloģijām, savukārt mācību priekšmetu Teātra māksla – kopā ar Literatūru.

PLĀNOTAIS STUNDU SKAITS 7.-9.klasē (kopā)

Stundu skaits pa gadiem 7.-9.klasē


Vispārējās vidējās izglītības programmā 2023./2024.m.g. tiks piedāvāti 10 padziļināti apgūstami priekšmeti, kas sakārtoti 4 padziļināto kursu komplektos (katrā komplektā ir 3 padziļinātie kursi). Visos komplektos būs padziļināti apgūstama svešvaloda (vācu vai angļu), savukārt pārējie divi kursi būs gan no eksaktā, gan no humanitārā bloka, tāpēc katram ir iespēja atrast sev piemērotu komplektu, kurš palīdzēs sagatavoties tālākām studijām. Kā otro valodu ir iespējams apgūt vācu, angļu vai krievu valodu, kā trešo – vācu, krievu vai spāņu valodu.

Ģimnāzija piedāvā plašu specializēto programmu klāstu, kas papildinās izvēlēto mācību virzienu. Arī jau tradicionāli skolā apgūstamā latīņu valoda tiek piedāvāta kā izvēles priekšmets.

Visos kursu komplektos ietverts palielināts stundu skaits matemātikas apguvei, kā arī īpaši šiem komplektiem piemēroti specializētie kursi, no kuriem daļu sāk apgūt jau 10.klasē.

 • "Cilvēks un vide" (padziļināti apgūst svešvalodu, kā arī 12.klasē padziļināti divus priekšmetus no trim - bioloģija/ķīmija/fizika)
 • "Ekonomika un uzņēmējdarbība" (padziļināti apgūst svešvalodu, sociālās zinātnes,  kā arī 12.klasē padziļināti ģeogrāfiju vai fiziku)
 • "Informācijas tehnoloģijas" (padziļināti apgūst svešvalodu,  programmēšanu, kā arī 12.klasē padziļināti pēc izvēles fiziku vai sociālās zinātnes)
 • "Sabiedrība un kultūra" (padziļināti apgūst svešvalodu, kā arī 12.klasē padziļināti divus priekšmetus no trim - sociālās zinātnes/vēsture/kultūra)

Plānotais stundu skaits kursu komplektos (pa gadiem) vidusskolā