Aktuāli

Pumpurs

Pēdējās atjauninātās sadaļas

Skolas dzimšanas diena

ĀGENSKALNA PRIEDES CAURI GADSIMTAM ➔

PIRMAIS GADSIMTS ĀGENSKALNĀ ➔

Sveicam

Vārda diena: Aelita, Gastons

Statistika

uzticības tālrunis

Seko mums

Skolai 100

Uzņemšana

Uzņemšana RVVĢ

2021./2022.m.g.

 

Informācija papildināta 9.04.2021.

Infogramma par iestājpārbaudījuma pieteikšanās procesu un norisi.

Iestājpārbaudījuma programma matemātikā

uz 7.klasi

uz 10.klasi

Informācija papildināta 30.03.2021.

Iestājpārbaudījuma programma estājpārbaudījuma programma (tiem, kas vēlas mācīties RVVĢ, otrā iestājpārbaudījuma daļa. Informācija par norisi 15./22.maijā sekos, atbildes uz jautājumiem par norisi lasāmas ŠEIT):

7.klase vācu valoda un angļu valoda

10.klase vācu valoda un angļu valoda

Iestājpārbaudījuma matemātikā (pirmā iestājpārbaudījuma daļa visām Valsts ģimnāzijām) programma tiks publicēta pēc tās saņemšanas no RD IKSD.

Informācija papildināta 22.03.2021.

Atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem par iestājpārbaudījumiem un uzņemšanas procesu

LASĪT ŠEIT

Uzņemšanas noteikumi Rīgas Valsts vācu ģimnāzijā, saskaņoti  RD IKSD 16.03.2021.

Informācija papildināta 17.03.2021.

Izglītojamo uzņemšanai Rīgas Valsts ģimnāziju 7. un 10.klasēs paredzēts organizēt vienotu Rīgas valsts ģimnāziju iestājpārbaudījumu matemātikā, un papildus RVVģ iestājpārbaudījumu svešvalodā tiem pretendentiem, kuri vēlēsies piedalīties konkursā uzņemšanai Rīgas Valsts vācu ģimnāzijā. Abi iestājpārbaudījumi notiks vienā dienā.

Apvienotā Rīgas valsts ģimnāziju iestājpārbaudījuma matemātikā organizēšana notiks saskaņā ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta 2019.gada 22.marta iekšejo noteikumu Nr.7-nts "Apvienotā iestājpārbaudījuma matemātikā Rīgas valsts ģimnāziju 7. un 10.klasēs norises un vērtēšanas kārtība".

Iestājpārbaudījumu uz 10.klasi plānots organizēt 2021.gada 15.maijā, bet uz 7.klasi - 2021.gada 22.maijā un pretendentu reģistrāciju uzsākt divas nedēļas pirms iestājpārbaudījuma.

Atbilstoši epidemioloģiskajai situācijai plānotie datumi var tikt mainīti uz vēlāku laiku.

Lūgums sekot informācijai ģimnāzijas mājas lapā un Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta tīmekļa vietnē izglitiba.riga.lv

Uzņemšanas noteikumi Rīgas Valsts vācu ģimnāzijā (daļu īpatsvars un papildu kritēriji), saskaņoti  RD IKSD 16.03.2021.

Rīgas Valsts vācu ģimnāzija piedāvā:

 • pamatizglītības 2. posma (7.-9.klase) programmu
  ar augstākiem plānotajiem rezultātiem valodu mācību jomā
 • vispārējās vidējās izglītības programmu
  ar 5 padziļināto kursu komplektiem (10 padziļināti apgūstamo priekšmetu un 14 specializēto kursu izvēles)

 


 

Pamatizglītības programmā visi skolēni apgūst padziļināti pirmo svešvalodu (vācu valoda vai angļu valoda), stundu skaits palielināts arī matemātikas apguvei.

Veidojot programmu, skola rūpējās, lai vienā gadā apgūstamo mācību priekšmetu skaits būtu optimāls, tāpēc mācību priekšmeti trīs gadu posmā būs izvietoti blokos, kā arī ir plānots mācību priekšmetu Inženierzinības apgūt kopā ar Dizainu un tehnoloģijām, savukārt mācību priekšmetu Teātra māksla – kopā ar Literatūru.

PLĀNOTAIS STUNDU SKAITS 7.-9.klasē

 


 

Vispārējās vidējās izglītības programmā tiks piedāvāti 10 padziļināti apgūstami priekšmeti, kas sakārtoti 5 padziļināto kursu komplektos (katrā komplektā ir 3 padziļinātie kursi). Visos komplektos būs padziļināti apgūstama svešvaloda (vācu vai angļu), savukārt pārējie divi kursi būs gan no eksaktā, gan no humanitārā bloka, tāpēc katram ir iespēja atrast sev piemērotu komplektu, kurš palīdzēs sagatavoties tālākām studijām. Kā otro valodu ir iespējams apgūt vācu, angļu vai krievu valodu, kā trešo – vācu, krievu vai spāņu valodu. Arī jau tradicionāli skolā apgūstamā latīņu valoda būs trijos no kursu komplektiem.

Skola piedāvās plašu specializēto programmu klāstu, kas papildinās izvēlēto mācību virzienu.

Padziļināto kursu komplekti (KONSTRUKTORS, KAS PALĪDZĒS saprast, kurš no RVVĢ piedāvātajiem kursu komplektiem ir piemērotāks)

Visos kursu komplektos ietverts palielināts stundu skaits matemātikas apguvei, kā arī īpaši šiem komplektiem piemēroti specializētie kursi, no kuriem daļu sāk apgūt jau 10.klasē.

 • "Valoda un kultūrvide" (padziļināti apgūst svešvalodu, latviešu valodu un literatūru, kultūru un mākslu)
 • "Cilvēks un vide" (padziļināti apgūst svešvalodu, bioloģiju un ķīmiju)
 • "Ekonomika un uzņēmējdarbība" (padziļināti apgūst svešvalodu, sociālās zinātnes (ekonomiku) un ģeogrāfiju)
 • "Informācijas tehnoloģijas" (padziļināti apgūst svešvalodu, sociālās zinātnes, programmēšanu)
 • "Starptautiskās attiecības" (padziļināti apgūst svešvalodu, sociālās zinātnes un vēsturi)

 

STUNDU SKAITA SADALĪJUMS padziļināto kursu komplektos kopā

Stundu skaita sadalījums komplektos pa gadiem

 


 

Informācija par pagājušo mācību gadu:

2019./2020. m.g.

 

Papildināts 10.06.2020.

Iestājpārbaudījums

10. klasēm - 15.06., plkst 11:00

7.klasēm - 16.06., plkst 11:00 (atbilstoši reģistrācijai - RVVĢ vai Āgenskalna sākumskolas telpās).

Dalība - tikai reģistrētiem skolēniem (reģistrācija beidzas 10.06.).

Lūgums laicīgi ģimenē veikt izvēli par svešvalodas daļas izpildi - vācu valoda vai angļu valoda, par to būs jāpaziņo eksāmena sākumā. Ja vēl ir neskaidrības,  pieejams biežāk uzdoto jautājumu apkopojums.

Ierašanās skolā - no plkst. 10.15. Skolēnam nepieciešams personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte, vai skolēna apliecība) un savi rakstāmrīki. Pie ieejas jāievēro 2 metru distance. Skolas telpās varēs ienākt tikai iestājpārbaudījuma kārtotāji.

Ja skolēnam ir akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes, uz iestājpārbaudījumu ierasties nedrīkst!

Skolā būs pieejami roku dezinfekcijas līdzekļi, kā arī iespēja saņemt sejas aizsargmasku (drīkst izmantot arī savu personīgo).

Iestājpārbaudījuma darba izpildes laiks ir divas stundas (11:00-13:00), bez starpbrīža. Skolēni saņems kodus, kurus svarīgi saglabāt ne tikai darba rezultātu saņemšanai, bet arī tālākai reģistrācijai izvēlētajā skolā.

Darba laikā pie skolēniem nedrīkst atrasties nekādas elektroniskās saziņas ierīces (t.sk. viedpulksteņi). Ierīces izslēgtā veidā jāievieto personīgajās mantās, kuras tiks novietotas pārbaudījuma telpā norādītajā vietā.

Informācija par tālāko reģistrāciju mācībām RVVĢ sekos (plānotais reģistrēšanās laiks pēc iestājpārbaudījuma rezultātu saņemšanas 18.06. un 19.06. elektroniski skolas mājas lapā).

 

Veiksmi iestājpārbaudījumā!

 

Papildināts 28.05.2020.

Informācija par brīvajām vietām un iestājpārbaudījumu 8., 9., 11. un 12.klasēs

 


 

Apvienoto kombinēto iestājpārbaudījumu norises organizēšanas un vērtēšanas kārtība 2019./2020.m.g.

 


 Dokumenti, ko iesniedz jūnijā (datums un laiks tiks precizēts pēc ārkārtas situācijas beigām) skolā, ja izturēts konkurss un saņemts Uzņemšanas komisijas ieteikums mācībām - iesniegums par uzņemšanu skolā (nepilngadīgajiem izglītojamajiem aizpilda vecāki vai aizbildņi, uzrādot personu apliecinošu dokumentu), liecība vai apliecība par pamatizglītību (kopija, uzrādot oriģinālu), vidusskolas posmā papildus: medicīnas dokumenti (026u, saņemams iepriekšējā izglītības iestādē, esošajiem RVVĢ skolēniem NAV jāiesniedz), ja ir - personas lieta (pamatskolas posmā medicīnas dokumentus un personas lietu iepriekšējā izglītības iestāde izsniedz jaunajai izglītības iestādei bez izglītojamā starpniecības)

 


 

 


 

 

Atjaunināja: Inga Riekstiņa 2021-04-11 20:04:01 Komentāri »

Seko mums
facebook
twitter
draugiem.lv
youtube
instagram