Rīgas Valsts vācu ģimnāzija

Englisch ist ein Muss, Deutsch ist ein Plus!

Pieslēdzies ar
E-klase login
Latviešu valoda Deutsche Sprache English language

Uzņemšana

Uzņemšana RVVĢ

 

Informācija par uzņemšanu 2023./2024.mācību gadam

 

Informācija 7.klasēm (25.05.2023.):  par dokumentu iesniegšanu

Pretendentiem, kuri saņēmuši ieteikumu uzņemšanai (punktu skaits 134 un vairāk) un to apstiprinājuši, dokumentu iesniegšana notiek 31.05. (plkst. 14.00 - 19.00) un 1.06. (plkst. 8.00 - 14.00). 

Dokumentus iesniedz viens no vecākiem (vai, uzrādot atbilstošus dokumentus, bērna likumiskais pārstāvis). Iesniedzamie dokumenti (var arī raitākai procesa norisei izpildīt jau mājās):

1) iesniegums (WORD vai PDF). Iesniegumā nosauktie noteikumi atrodami sadaļā Skola-Normatīvie dokumenti

2) informācija par skolēnu (WORD vai PDF)

3) piekrišana datu apstrādei (WORD vai PDF)

4) jāuzrāda dokumenta aizpildītāja personu apliecinošs dokuments

5)  6.klases liecības kopija, uzrādot oriģinālu (ja nepieciešams, iespējams nokopēt arī ģimnāzijā). Rīgas Domes noteikumi nosaka, ka liecībā ir jābūt visiem sekmīgiem vērtējumiem, ierakstam par pārcelšanu 7.klasē un gada vērtējumam latviešu valodā - vismaz 5 balles

Medicīnas dokumentus ģimnāzija pieprasīs iepriekšējai izglītības iestādei, tie ir jānes līdzi tikai tad, ja ir kādu iemeslu dēļ izsniegti (piemēram, mācības ārzemēs)

Informācija 10.klasēm (24.05.2023.):

Konkursa mācībām 10.klasē RVVĢ REZULTĀTI ŠEIT.

Pretendentiem līdz 26.05.2023. jāizpilda aptauja, norādot savu lēmumu (neaizmirstiet to izdarīt katrā no skolām, kur pieteicāties). Aptauja aizpildāma ŠEIT.

Informācija par iesniedzamajiem dokumentiem tiks publicēta pēc 19.jūnija, sadaļā Izglītība-Uzņemšana. Dokumentu iesniegšana 22.06. plkst. 8.00 - 13.00 un 26.06. plkst. 8.00 - 13.00.

Informācija 10.klasēm (17.05.) - reģistrācija konkursam

Iestājpārbaudījuma (13.05.) REZULTĀTI skatāmi ŠEIT .

Konkursā tiek ņemts vērā punktu skaits, ko skolēns ieguvis abās iestājpārbaudījuma daļās.

Pirms reģistrācijas lūdzam iepazīties ar ģimnāzijas piedāvājumu (4 programmas, katrā iespējamas divas padziļināto kursu izvēles 12.klasē): stundu skaits kursu komplektos (pa gadiem) vidusskolā

Piesakoties būs jānorāda prioritātes - kuru no programmām skolēns vēlas apgūt, kura ir viņa otrā izvēle utt. Pēc konkursa noslēgšanās šīs prioritātes nevarēs mainīt (to varēs darīt, tikai pievienojoties rezervistu sarakstam).

REĢISTRĀCIJA konkursam no 17.05. līdz 20.05. ŠEIT .

Konkursa rezultātus plānots paziņot 24.05. plkst. 9:00

Informācija par brīvajām vietām (15.05.2023.)

RVVĢ izsludina konkursu uz brīvajām vietām:

8.klase - 1 vieta (pirmā svešvaloda vācu vai angļu)

9.klase - 2 vietas (pirmā svešvaloda vācu vai angļu)

11.klase - 1 vieta (Ekonomika un uzņēmējdarbība VAI Informāciju tehnoloģijas), 3 vietas (Sabiedriskās attiecības)

12.klase - 1 vieta (Ekonomika un uzņēmējdarbība), 1 vieta (Valoda un kultūrvide), 1 vieta (Informāciju tehnoloģijas), 2 vietas (Cilvēks un vide)

Iepazīties ar vidusskolas piedāvājumiem, apgūtstamajiem mācību priekšmetiem var ŠEIT (skaitlis nozīmē stundu skaitu nedēļā).

Svarīgi - izvērtējiet iepriekš apgūtās programmas, jo, piemēram, izvēloties 12.klases piedāvājumu Cilvēks un vide, trešajā svešvalodā iepriekš ir jau apgūtas zināšanas 210 stundu apjomā. Iepazīstieties arī ar Uzņemšanas noteikumiem, pievēršot īpašu vērību šo noteikumu 4. punktam.

Pieteikšanās iestājpārbaudījumam (līdz 30.05.): ŠEIT

Programma iestājeksāmenam: 8.klase, 9.klase, 11.klase, 12.klase

Iestājeksāmens (tikai reģistrētiem pretendentiem) 1.06. plkst. 10:00, reģistrācija no 9:30

Jautājumu gadījumā zvanīt: 67474276

Informācija 10.klasēm par iestājeksāmenu 13.05.

(skolas rīcībā nav iestājpārbaudījuma kārtotāju e-pasti, tāpēc ziņa nav nosūtāma):

Reģistrācija eksāmenam sākas 9:10. Pulcēšanās skolas pagalmā. Skolēniem būs jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase, ID, skolēna karte). Pie skolēna nevar būt mobilās saziņas iekārtas, tās būs jāatstāj telpā norādītajā vietā. Ieteicams līdzi paņemt ūdeni un enerģijas devu pauzei, jo starp daļām ir 30 minūšu starpbrīdis. Kodus skolēni saņem iestājpārbaudījuma laikā.

Informācija 7.klasēm:

Konkursa mācībām 7.klasē RVVĢ REZULTĀTI ŠEIT.

Pretendentiem līdz 8.05.2023. jāizpilda aptauja, norādot savu lēmumu (neaizmirstiet to izdarīt katrā no skolām, kur pieteicāties). Aptauja aizpildāma ŠEIT.

Informācija par iesniedzamajiem dokumentiem tiks publicēta pēc 25.maija, sadaļā Izglītība-Uzņemšana.

Informācija 10.klasēm:

Turpinās pieteikšanās 10.klašu iestājeksāmenam, kas notiks 13.05. (līdz 8.05. plkst. 9.00). Pieteikšanās  ŠEIT.

Lai startētu konkursā uz 10. klasi RVVĢ, nepieciešams kārtot abas daļas - matemātika un tekstpratība (valodas). Svešvalodas izvēlei nav ierobežojumu (der gan vācu, gan angļu), un tas neierobežo tālāko 1. svešvalodas izvēli (tiks skatīts vērtējums gadā apliecībā par pamatizglītību - tam izvēlētajā valodā jābūt vismaz 6).

ATBILDES uz biežāk uzdotajiem jautājumiem

PREZENTĀCIJAS kopsavilkums (7. un 10.klases) no marta Informatīvās dienas.

Shematisks pārskats par to, kādā secībā un kur veicama reģistrācija iestājeksāmeniem, kā tiks saņemti rezultāti, kā reģistrēties skolai un kādas darbības seko pēc tam, skatāms ŠEIT.

Informācija 24.04.2023.:

Iestājeksāmena svešvalodās rezultāti:

VĀCU valoda: ŠEIT

ANGĻU valoda: ŠEIT

Saite un matemātikas daļas rezultātiem: ŠEIT

REĢISTRĒŠANĀS konkursam uz 7.klasi mācībām RVVĢ: ŠEIT (līdz 27.04.)

Saskaņā ar Uzņemšanas noteikumiem - Konkursā tiek izskatīti tikai to pretendentu, kuri SVEŠVALODAS iestājpārbaudījumā ieguvuši vismaz 50 punktus, pieteikumi. Konkursā tiek ņemta vērā punktu summa, ko veido rezultāts svešvalodās un rezultāts matemātikā.

Konkursa rezultātus plānots publicēt 2.05. plkst. 9:00

Kontakttālrunis: 67474276

Iestāšanās 8., 9., 11., 12.klasē.:

Uzņemšana 8., 9., 11., 12.klasēs notiek konkursa kārtībā, ja šajās klasēs ir brīvas vietas.

Brīvo vietu skaits tiek paziņots 15.maijā un 21.augustā. Iestājeksāmens  jūnija sākumā (datums tiks precizēts) un 25.augustā.

Informācija 2.04.2023.:

ATBILDES uz biežāk uzdotajiem jautājumiem

PREZENTĀCIJAS kopsavilkums (7. un 10.klases) no marta Informatīvās dienas.

3.04. sākas pieteikšanās 7.klašu iestājeksāmenam, kas notiks 22.04. (10.00 - 12.30 apvienotais iestājeksāmens matemātikā un 13.00 - 14.00 RVVĢ iestājeksāmens svešvalodā).

Lai startētu konkursā uz 7. klasi RVVĢ, nepieciešams kārtot abas daļas - RD apvienoto eksāmenu matemātikā (pieteikšanās šajā lapā) un RVVĢ svešvalodu eksāmenu (pieteikšanās ŠEIT). RVVĢ iestājeksāmens svešvalodā notiek tikai RVVĢ telpās. Reģistrācija katram eksāmenam jāveic atsevišķi.

Svarīgi - pieteikšanās matemātikas eksāmenam noslēdzas 17.04. plkst. 9:00!

Informācija 31.03.2023.:

Shematisks pārskats par to, kādā secībā un kur veicama reģistrācija iestājeksāmeniem, kā tiks saņemti rezultāti, kā reģistrēties skolai un kādas darbības seko pēc tam, skatāms ŠEIT.

Informācija 20.03.2023.:

Pilna informācija par iestājeksāmenu norises laikiem, programmām, reģistrēšanos 7. un 10.klasēm ŠEIT.

 

7.klašu iestājeksāmens svešvalodā (obligāts nosacījums dalībai konkursā uz 7.klasi RVVĢ ir eksāmens matemātikā un eksāmens svešvalodā) notiek tajā pašā dienā, kad matemātikas eksāmens (22.04.), plkst. 13:00 (tikai RVVĢ telpās)

Iestājeksāmena programma

Uzdevumu paraugi iestājpārbaudījumam svešvalodā:

Informācija 9.03.2023.:

23. martā tiešsaistē notiks informatīvā tikšanās par ģimnāzijas piedāvājumu, iestāšanās nosacījumiem:

- informācija par mācībām 7.klasē - plkst. 18.00

- informācija par mācībām 10.klasē - plkst. 19.00

Lai saņemtu saiti, ar kuru pieslēgties, lūdzam izpildīt pieteikuma anketu ŠEIT.

Saite tiks nosūtīta tiem, kas reģistrējušies, 23.03. līdz plkst. 12.00. Ja šajā laikā tā nav saņemta, lūgums ieskatīties Mēstuļu kastītē. Ja arī tur nav, rakstiet rvvg@riga.lv

Informācija 2.03.2023.:

Iestājpārbaudījums Rīgas valsts ģimnāziju 7. klasei notiks 22. aprīlī, tas tiks organizēts rakstiski matemātikā.

Rīgas Valsts vācu ģimnāzijā papildus būs jākārto iestājpārbaudījums angļu vai vācu valodā (tajā pašā dienā, pēc starpbrīža).

Lai iestātos Rīgas valsts ģimnāziju vai galvaspilsētas vidusskolu 10. klasē, skolēniem būs jākārto kombinēts iestājpārbaudījums matemātikā un valodās (tekstpratība) vai kādā no iestājpārbaudījuma daļām, kuras skolas ir noteikušas kā uzņemšanas kritēriju 10. klasē. Šis pārbaudījums notiks 13. maijā. Pirms reģistrēšanās kombinētajam iestājpārbaudījumam skolēnam jāiepazīstas ar skolas noteiktajām uzņemšanas prasībām.

Informācija par iestājpārbaudījumu programmām, pieteikšanos iestājpārbaudījumiem, laiku un vietu skolās, kuras organizēs iestājpārbaudījumu uzņemšanai 10. klasēs, būs pieejama no 20. marta tīmekļa vietnē "izglitiba.riga.lv", kā arī skolu mājaslapās.

Reģistrēties iestājpārbaudījumiem varēs elektroniski divas nedēļas pirms iestājpārbaudījuma norises tīmekļa vietnē "izglitiba.riga.lv" sadaļā "Reģistrēšanās kombinētajam iestājpārbaudījumam", kā arī skolu mājaslapās. Reģistrējoties iestājpārbaudījumam, no saraksta varēs izvēlēties sev izdevīgāko vietu (izglītības iestādi), kurā veikt šo rakstisko iestājpārbaudījumu.

Papildinformācija būs pieejama Rīgas valsts ģimnāziju un vidusskolu mājaslapās. Jautājumu gadījumā iespēja sazināties arī pa e-pastu: iestajparbaudijums@riga.lv.

 

Video par mums »

Rīgas Valsts vācu ģimnāzija piedāvā:

 • pamatizglītības 2. posma (7.-9.klase) programmu
  ar augstākiem plānotajiem rezultātiem valodu mācību jomā
 • vispārējās vidējās izglītības programmu
  ar 4 padziļināto kursu komplektiem (10 padziļināti apgūstamo priekšmetu un 14 specializēto kursu izvēles)

 


 

Pamatizglītības programmā visi skolēni apgūst padziļināti pirmo svešvalodu (vācu valoda vai angļu valoda), stundu skaits palielināts arī matemātikas apguvei.

Veidojot programmu, ģimnāzija rūpējās, lai vienā gadā apgūstamo mācību priekšmetu skaits būtu optimāls, tāpēc mācību priekšmeti trīs gadu posmā būs izvietoti blokos, kā arī ir plānots mācību priekšmetu Inženierzinības apgūt kopā ar Dizainu un tehnoloģijām, savukārt mācību priekšmetu Teātra māksla – kopā ar Literatūru.

PLĀNOTAIS STUNDU SKAITS 7.-9.klasē (kopā)

Stundu skaits pa gadiem 7.-9.klasē

 


 

Vispārējās vidējās izglītības programmā 2022./2023.m.g. tiks piedāvāti 10 padziļināti apgūstami priekšmeti, kas sakārtoti 4 padziļināto kursu komplektos (katrā komplektā ir 3 padziļinātie kursi). Visos komplektos būs padziļināti apgūstama svešvaloda (vācu vai angļu), savukārt pārējie divi kursi būs gan no eksaktā, gan no humanitārā bloka, tāpēc katram ir iespēja atrast sev piemērotu komplektu, kurš palīdzēs sagatavoties tālākām studijām. Kā otro valodu ir iespējams apgūt vācu, angļu vai krievu valodu, kā trešo – vācu, krievu vai spāņu valodu.

Ģimnāzija piedāvā plašu specializēto programmu klāstu, kas papildinās izvēlēto mācību virzienu. Arī jau tradicionāli skolā apgūstamā latīņu valoda tiek piedāvāta kā izvēles priekšmets.

Visos kursu komplektos ietverts palielināts stundu skaits matemātikas apguvei, kā arī īpaši šiem komplektiem piemēroti specializētie kursi, no kuriem daļu sāk apgūt jau 10.klasē.

 • "Cilvēks un vide" (padziļināti apgūst svešvalodu, kā arī 12.klasē padziļināti divus priekšmetus no trim - bioloģija/ķīmija/fizika)
 • "Ekonomika un uzņēmējdarbība" (padziļināti apgūst svešvalodu, sociālās zinātnes,  kā arī 12.klasē padziļināti ģeogrāfiju vai fiziku)
 • "Informācijas tehnoloģijas" (padziļināti apgūst svešvalodu,  programmēšanu, kā arī 12.klasē padziļināti pēc izvēles fiziku vai sociālās zinātnes)
 • "Sabiedrība un kultūra" (padziļināti apgūst svešvalodu, kā arī 12.klasē padziļināti divus priekšmetus no trim - sociālās zinātnes/vēsture/kultūra)

Plānotais stundu skaits kursu komplektos (pa gadiem) vidusskolā

 

Iesniedzamie dokumenti  ( uz 10.klasi) - veidlapas tiks pievienotas pēc konkursa rezultātu paziņošanas

 • Iesniegums - ģimnāzijas veidlapā
 • Piekrišana personas datu apstrādei - ģimnāzijas veidlapā
 • Anketa par skolēnu - ģimnāzijas veidlapā
 • Apliecības par pamatizglītību un sekmju izraksta kopija (uzrādot oriģinālu)
 • Medicīnas dokumenti (skolēna medicīniskā karte 026/u, saņemama iepriekšējā izglītības iestādē)

Iesniedzamie dokumenti  ( uz 7.klasi) - veidlapas tiks pievienotas pēc konkursa rezultātu paziņošanas

 • Iesniegums - ģimnāzijas veidlapā
 • Anketa par skolēnu - ģimnāzijas veidlapā
 • Piekrišana personas datu apstrādei - ģimnāzijas veidlapā
 • 6.klases liecības kopija (uzrādot oriģinālu)

! Medicīnas dokumentus un personas lietu RVVĢ pieprasīs iepriekšējai izglītības iestādei, tos jāiesniedz tikai tādā gadījumā, ja tie ir jau izsniegti vecākiem!

Iesniegumā minētie noteikumi: ŠEIT