Rīgas Valsts vācu ģimnāzija

Englisch ist ein Muss, Deutsch ist ein Plus!

Pieslēdzies ar
E-klase login
Latviešu valoda Deutsche Sprache English language

Uzņemšana

Uzņemšana RVVĢ

Informācija par uzņemšanu 2024./2025.mācību gadam

 

Informācija (23.02.2024.): 

6.martā plānota tiešsaistes tikšanās, kurā informēsim par

 • RVVĢ piedāvātajām programmām pamatskolā un vidusskolā
 • iestājeksāmeniem uz 7. un 10.klasi
 • konkursa kritērijiem un iestāšanās kārtību

Informācija par iestāšanos 7.klasē - plkst. 18:45 - 19:15

Informācija par iestāšanos 10.klasē - plkst. 19:30 - 20:00

Pieteikšanās tiešsaistes tikšanās saites saņemšanai, izpildot aptauju ŠEIT.

Informācija (8.02.2024.): 

Rīgas dome publicējusi informāciju par vienoto iestājpārbaudījumu matemātikā Rīgas valsts ģimnāzijās.

Pilnu informāciju lasīt ŠEIT.

Vienoti iestājpārbaudījumi matemātikā rakstveidā notiks:

 • uz 7. klasi - 2024. gada 27. aprīlī plkst.10.00;
 • uz 10. klasi - 2024. gada 11. maijā plkst.10.00.

Reģistrēšanās iestājpārbaudījumiem ilgs 14 kalendārās dienas, un tā tiks uzsākta 3 nedēļas pirms iestājpārbaudījuma.

 • Reģistrēšanās 7. klases iestājpārbaudījumam tiks uzsākta 2024. gada 6. aprīlī plkst. 9.00 un ilgs līdz 2024. gada 20. aprīlim plkst. 9.00;
 • Reģistrēšanās 10. klases iestājpārbaudījumam tiks uzsākta 2024. gada 20. aprīlī plkst. 9.00 un ilgs līdz 2024. gada 4. maijam plkst. 9.00

SVARĪGI!

Lai iestātos Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas 7. vai 10.klasē, jākārto arī valodas iestājeksāmens (plānots tajā pašā dienā - 7.klasēm Svešvaloda (angļu vai vācu valoda),10.klasēm - Valodas (tekstpratība latviešu valodā un izvēlētajā svešvalodā: angļu vai vācu valodā). Sīkāka informācija par šī eksāmena norisi tiks publicēta pēc oficiālā saskaņojuma saņemšanas no RD.

Plānotas arī informatīvās tiešsaistes tikšanās topošajiem ģimnāzistiem un viņu vecākiem martā. Informācija tiks publicēta skolas mājas lapā.

 

Informācija (25.11.2023.): 

Brīvajās vietās RVVĢ 8., 9., 11. un 12.klasē uzņem, rīkojot konkursu. Brīvo vietu skaits un pieteikšanās konkursam tiek izsludināta 15.maijā, iestājeksāmens tiek plānots jūnija sākumā. Iestājeksāmena saturs un parauguzdevumi tiek publicēti skolas mājas lapā aprīlī.

Uzņemšanu 7. un 10.klasē visās Rīgas valsts ģimnāzijās organizē pēc Rīgas VP IKSD noteikumiem, tiek rīkota vienota pieteikšanās un vienoti eksāmeni (uz 7.klasi papildus RVVĢ jākārto valodas (pēc izvēles - vācu vai angļu)  eksāmens, tajā pašā dienā, kad ir vienotais valsts ģimnāziju eksāmens matemātikā).

Informācija par to, kādi eksāmeni un kurā laikā tiks rīkoti, tiek publicēta skolas mājas lapā pēc tam, kad tāda tiek saņemta no deprtamenta. Iespējamais laiks - janvāra beigas.

Tradicionāli eksāmeni notiek aprīlī - maijā.

 

Rīgas Valsts vācu ģimnāzija piedāvā:

 • pamatizglītības 2. posma (7.-9.klase) programmu
  ar augstākiem plānotajiem rezultātiem valodu mācību jomā (pirmā svešvaloda var būt gan vācu, gan angļu)
 • vispārējās vidējās izglītības programmu
  ar 4 padziļināto kursu komplektiem (10 padziļināti apgūstamo priekšmetu un 14 specializēto kursu izvēles)

Video par mums »


 

Pamatizglītības programmā visi skolēni apgūst padziļināti pirmo svešvalodu (vācu valoda vai angļu valoda), stundu skaits palielināts arī matemātikas apguvei.

Veidojot programmu, ģimnāzija rūpējās, lai vienā gadā apgūstamo mācību priekšmetu skaits būtu optimāls, tāpēc mācību priekšmeti trīs gadu posmā būs izvietoti blokos, kā arī ir plānots mācību priekšmetu Inženierzinības apgūt kopā ar Dizainu un tehnoloģijām, savukārt mācību priekšmetu Teātra māksla – kopā ar Literatūru.

PLĀNOTAIS STUNDU SKAITS 7.-9.klasē (kopā)

Stundu skaits pa gadiem 7.-9.klasē

 


 

Vispārējās vidējās izglītības programmā 2023./2024.m.g. tiks piedāvāti 10 padziļināti apgūstami priekšmeti, kas sakārtoti 4 padziļināto kursu komplektos (katrā komplektā ir 3 padziļinātie kursi). Visos komplektos būs padziļināti apgūstama svešvaloda (vācu vai angļu), savukārt pārējie divi kursi būs gan no eksaktā, gan no humanitārā bloka, tāpēc katram ir iespēja atrast sev piemērotu komplektu, kurš palīdzēs sagatavoties tālākām studijām. Kā otro valodu ir iespējams apgūt vācu, angļu vai krievu valodu, kā trešo – vācu, krievu vai spāņu valodu.

Ģimnāzija piedāvā plašu specializēto programmu klāstu, kas papildinās izvēlēto mācību virzienu. Arī jau tradicionāli skolā apgūstamā latīņu valoda tiek piedāvāta kā izvēles priekšmets.

Visos kursu komplektos ietverts palielināts stundu skaits matemātikas apguvei, kā arī īpaši šiem komplektiem piemēroti specializētie kursi, no kuriem daļu sāk apgūt jau 10.klasē.

 • "Cilvēks un vide" (padziļināti apgūst svešvalodu, kā arī 12.klasē padziļināti divus priekšmetus no trim - bioloģija/ķīmija/fizika)
 • "Ekonomika un uzņēmējdarbība" (padziļināti apgūst svešvalodu, sociālās zinātnes,  kā arī 12.klasē padziļināti ģeogrāfiju vai fiziku)
 • "Informācijas tehnoloģijas" (padziļināti apgūst svešvalodu,  programmēšanu, kā arī 12.klasē padziļināti pēc izvēles fiziku vai sociālās zinātnes)
 • "Sabiedrība un kultūra" (padziļināti apgūst svešvalodu, kā arī 12.klasē padziļināti divus priekšmetus no trim - sociālās zinātnes/vēsture/kultūra)

Plānotais stundu skaits kursu komplektos (pa gadiem) vidusskolā