Aktuāli

Pumpurs

Pēdējās atjauninātās sadaļas

Skolas dzimšanas diena

ĀGENSKALNA PRIEDES CAURI GADSIMTAM ➔

PIRMAIS GADSIMTS ĀGENSKALNĀ ➔

Sveicam

Vārda diena: Cilda, Cecīlija

uzticības tālrunis

Seko mums

Skolai 100

Uzņemšana

Uzņemšana RVVĢ

2021./2022.m.g.

 

Iesniedzamie dokumenti (uz 7.klasi):

18.06. plkst. 8.00 - 18.30 viens no vecākiem vai vecāku likumiskais pārstāvis (uzrādot apliecinājumu) iesniedz dokumentus uz 7.klasi (vēlams aizpildīt jau iepriekš, bet būs iespēja arī to izdarīt skolā):

! Medicīnas dokumentus un personas lietu RVVĢ pieprasīs iepriekšējai izglītības iestādei, tos jāiesniedz tikai tādā gadījumā, ja tie ir jau izsniegti vecākiem!

Ja dokumenti 18.06. netiek iesniegti vai līdz 19.06. plkst.9.00 nav saskaņots iemesls neiesniegšanai (iriekstina6@edu.riga.lv), tiek uzskatīts, ka ģimene no iegūtās vietas ir atteikusies, un brīvās vietas tiks piedāvātas nākamajiem pretendentiem.

Iesniegumā minētie noteikumi:

Iesniedzamie dokumenti (uz 10.klasi):

14.06. plkst. 8.00 - 18.30 viens no vecākiem vai vecāku likumiskais pārstāvis (uzrādot apliecinājumu) iesniedz dokumentus uz 10.klasi (vēlams aizpildīt jau iepriekš, bet būs iespēja arī to izdarīt skolā):

 • Iesniegums (ģimnāzijas veidlapā (WORD) vai PDF)
 • Anketa par skolēnu (ģimnāzijas veidlapa (WORD) vai PDF)
 • Piekrišana personas datu apstrādei (ģimnāzijas veidlapa (WORD) vai PDF)
 • Apliecības par pamatizglītību un sekmju izraksta kopija (uzrādot oriģinālu)
 • Medicīnas dokumenti (skolēna medicīniskā karte 026/u, saņemama iepriekšējā izglītības iestādē)

Ja dokumenti 14.06. netiek iesniegti vai līdz 14.06. plkst.9.00 nav saskaņots iemesls neiesniegšanai (iriekstina6@edu.riga.lv), tiek uzskatīts, ka ģimene no iegūtās vietas ir atteikusies, un brīvās vietas tiks piedāvātas nākamajiem pretendentiem.

Iesniegumā minētie noteikumi:

Informācija papildināta 9.06.2021.

Aprēķina formula punktiem konkursam (7. un 10.klasei, saskaņā ar Uzņemšanas noteikumiem): matemātika x 0,3 + angļu valoda x 0,7 (vai vācu valoda x 0,8).

Skaidrojumu un piemērus var skatīt BUJ Nr.1 LASĪT ŠEIT

Informācija papildināta 26.05.2021.

Apkopotas atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem (Nr.2) - testēšanās, citi jautājumi

Atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem par iestājpārbaudījumiem un uzņemšanas procesu (Nr.1) LASĪT ŠEIT

Informācija papildināta 19.05.2021.

Informācija par testēšanu 7. un 10. klasēm: LASĪT ŠEIT

Testēšana notiek

27.05. (tiem, kas kārto pārbaudījumu uz 10.klasi 29.05.)

5.06. (tiem, kas kārto pārbaudījumu uz 7.klasi 8.06.)

Testēšanas instrukcija un anketa (lūgums iespēju robežās izpildīt iepriekš, lai samazinātu skolas telpās pavādāmo laiku un informācija būtu korekta)

Informācija par testēšanas laikiem norādītajos datumos tiks publicēta skolas mājas lapā un nosūtīta topošo 10.klašu skolēnu vecākiem uz reģistrācijā norādītajiem e-pastiem 21.05., 7.klašu skolēnu vecākiem - 28.05.

Gadījumā, ja informācija par testēšanas laiku nav saņemta, lūgums ieskatīties filtrētajos e-pastos, ja arī tur nav vēstules, tad rakstīt iriekstina6@edu.riga.lv

Informācija papildināta 17.05.2021.

Uzņemšana brīvajās vietās 8., 9., 11., 12. klasēs:

8., 9. klase - brīvu vietu nav

11.klase - programmās Starptautiskās attiecības un Ekonomika un uzņēmējdarbība

12.klase - programmās ar padziļinātu vācu valodas, dabaszinātņu vai matemātikas apguvi

Iestājpārbaudījums 2.06. plkst. 11.00

Pieteikšanās ŠEIT (līdz 31.05., plkst. 17.00)

Iestājpārbaudījuma programmas uz 11. un 12. klasi ŠEIT

Atkārtots konkurss uz tām brīvajām vietām, kas parādīsies vasaras periodā, tiek izsludināts 20.08., prognozējamais iestājpārbaudījuma datums - 25.08.

Informācija papildināta 7.05.2021.

Turpinās pieteikšanās iestājpārbaudījumiem (10.klašu reģistrācija ir līdz 18.05., plkst. 17.00, 7.klašu reģistrācija līdz 25.05. plkst. 17.00)

 

Uzdevumu veidu paraugi (nevis pilns paredzētais darbs!) svešvalodas iestājpārbaudījuma daļai:

7.klase - vācu valoda  un  angļu valoda  (programma - vācu valoda un angļu valoda)

10.klase - vācu valoda  un  angļu valoda (programma - vācu valoda un angļu valoda)

 

Iepriekšējā gada darbs matemātikā:

7.klase (programma - uz 7.klasi)

10.klase (programma - uz 10.klasi)

 

Informācija papildināta 21.04.2021.

Mainīti iestājpārbaudījumu norises laiki (skat. Informāciju Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta deprtamenta vietnē)

10.klases: 29.maijs

7.klases: 8.jūnijs

Informācija papildināta 20.04.2021.

Uzņemšana brīvajās vietās 8., 9., 11., 12.klasēs: Iestājpārbaudījums (kombinēts: latviešu valoda + matemātika + svešvaloda, atsevišķās programmās - papildus padziļinātais priekšmets) notiks jūnija pirmajā nedēļā. Informācija par brīvajām vietām, precizēts norises laiks, pieteikšanās veids tiks publicēti mājas lapā 17.maijā.

Informācija papildināta 9.04.2021.

Infogramma par iestājpārbaudījuma pieteikšanās procesu un norisi.

Iestājpārbaudījuma programma matemātikā

uz 7.klasi

uz 10.klasi

Informācija papildināta 30.03.2021.

Iestājpārbaudījuma programma (tiem, kas vēlas mācīties RVVĢ, otrā iestājpārbaudījuma daļa - svešvaloda). Informācija par norisi 15./22.maijā sekos, atbildes uz jautājumiem par norisi lasāmas ŠEIT):

7.klase vācu valoda un angļu valoda

10.klase vācu valoda un angļu valoda

Iestājpārbaudījuma matemātikā (pirmā iestājpārbaudījuma daļa visām Valsts ģimnāzijām) programma tiks publicēta pēc tās saņemšanas no RD IKSD.

Informācija papildināta 22.03.2021.

Atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem par iestājpārbaudījumiem un uzņemšanas procesu

LASĪT ŠEIT

Uzņemšanas noteikumi Rīgas Valsts vācu ģimnāzijā, saskaņoti  RD IKSD 16.03.2021.

Informācija papildināta 17.03.2021.

Izglītojamo uzņemšanai Rīgas Valsts ģimnāziju 7. un 10.klasēs paredzēts organizēt vienotu Rīgas valsts ģimnāziju iestājpārbaudījumu matemātikā, un papildus RVVģ iestājpārbaudījumu svešvalodā tiem pretendentiem, kuri vēlēsies piedalīties konkursā uzņemšanai Rīgas Valsts vācu ģimnāzijā. Abi iestājpārbaudījumi notiks vienā dienā.

Apvienotā Rīgas valsts ģimnāziju iestājpārbaudījuma matemātikā organizēšana notiks saskaņā ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta 2019.gada 22.marta iekšejo noteikumu Nr.7-nts "Apvienotā iestājpārbaudījuma matemātikā Rīgas valsts ģimnāziju 7. un 10.klasēs norises un vērtēšanas kārtība".

Iestājpārbaudījumu uz 10.klasi plānots organizēt 2021.gada 15.maijā, bet uz 7.klasi - 2021.gada 22.maijā un pretendentu reģistrāciju uzsākt divas nedēļas pirms iestājpārbaudījuma.

Atbilstoši epidemioloģiskajai situācijai plānotie datumi var tikt mainīti uz vēlāku laiku.

Lūgums sekot informācijai ģimnāzijas mājas lapā un Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta tīmekļa vietnē izglitiba.riga.lv

Uzņemšanas noteikumi Rīgas Valsts vācu ģimnāzijā (daļu īpatsvars un papildu kritēriji), saskaņoti  RD IKSD 16.03.2021.

Rīgas Valsts vācu ģimnāzija piedāvā:

 • pamatizglītības 2. posma (7.-9.klase) programmu
  ar augstākiem plānotajiem rezultātiem valodu mācību jomā
 • vispārējās vidējās izglītības programmu
  ar 5 padziļināto kursu komplektiem (10 padziļināti apgūstamo priekšmetu un 14 specializēto kursu izvēles)

 


 

Pamatizglītības programmā visi skolēni apgūst padziļināti pirmo svešvalodu (vācu valoda vai angļu valoda), stundu skaits palielināts arī matemātikas apguvei.

Veidojot programmu, skola rūpējās, lai vienā gadā apgūstamo mācību priekšmetu skaits būtu optimāls, tāpēc mācību priekšmeti trīs gadu posmā būs izvietoti blokos, kā arī ir plānots mācību priekšmetu Inženierzinības apgūt kopā ar Dizainu un tehnoloģijām, savukārt mācību priekšmetu Teātra māksla – kopā ar Literatūru.

PLĀNOTAIS STUNDU SKAITS 7.-9.klasē

 


 

Vispārējās vidējās izglītības programmā tiks piedāvāti 10 padziļināti apgūstami priekšmeti, kas sakārtoti 5 padziļināto kursu komplektos (katrā komplektā ir 3 padziļinātie kursi). Visos komplektos būs padziļināti apgūstama svešvaloda (vācu vai angļu), savukārt pārējie divi kursi būs gan no eksaktā, gan no humanitārā bloka, tāpēc katram ir iespēja atrast sev piemērotu komplektu, kurš palīdzēs sagatavoties tālākām studijām. Kā otro valodu ir iespējams apgūt vācu, angļu vai krievu valodu, kā trešo – vācu, krievu vai spāņu valodu. Arī jau tradicionāli skolā apgūstamā latīņu valoda būs trijos no kursu komplektiem.

Skola piedāvās plašu specializēto programmu klāstu, kas papildinās izvēlēto mācību virzienu.

Padziļināto kursu komplekti (KONSTRUKTORS, KAS PALĪDZĒS saprast, kurš no RVVĢ piedāvātajiem kursu komplektiem ir piemērotāks)

Visos kursu komplektos ietverts palielināts stundu skaits matemātikas apguvei, kā arī īpaši šiem komplektiem piemēroti specializētie kursi, no kuriem daļu sāk apgūt jau 10.klasē.

 • "Valoda un kultūrvide" (padziļināti apgūst svešvalodu, latviešu valodu un literatūru, kultūru un mākslu)
 • "Cilvēks un vide" (padziļināti apgūst svešvalodu, bioloģiju un ķīmiju)
 • "Ekonomika un uzņēmējdarbība" (padziļināti apgūst svešvalodu, sociālās zinātnes (ekonomiku) un ģeogrāfiju)
 • "Informācijas tehnoloģijas" (padziļināti apgūst svešvalodu, sociālās zinātnes, programmēšanu)
 • "Starptautiskās attiecības" (padziļināti apgūst svešvalodu, sociālās zinātnes un vēsturi)

 

STUNDU SKAITA SADALĪJUMS padziļināto kursu komplektos kopā

Stundu skaita sadalījums komplektos pa gadiem

 

 Dokumenti, ko iesniedz jūnijā (datums un laiks tiks precizēts) skolā, ja izturēts konkurss un saņemts Uzņemšanas komisijas ieteikums mācībām - iesniegums par uzņemšanu skolā (nepilngadīgajiem izglītojamajiem aizpilda vecāki vai aizbildņi, uzrādot personu apliecinošu dokumentu), liecība vai apliecība par pamatizglītību (kopija, uzrādot oriģinālu), vidusskolas posmā papildus: medicīnas dokumenti (026u, saņemams iepriekšējā izglītības iestādē, esošajiem RVVĢ skolēniem NAV jāiesniedz), ja ir - personas lieta (pamatskolas posmā medicīnas dokumentus un personas lietu iepriekšējā izglītības iestāde izsniedz jaunajai izglītības iestādei bez izglītojamā starpniecības)

 


 

 

Atjaunināja: Inga Riekstiņa 2021-06-16 08:56:42 Komentāri »

Seko mums
facebook
twitter
draugiem.lv
youtube
instagram