Rīgas Valsts vācu ģimnāzija

Englisch ist ein Muss, Deutsch ist ein Plus!

Pieslēdzies ar
E-klase login
Latviešu valoda Deutsche Sprache English language

Uzņemšana

Uzņemšana RVVĢ

Informācija par uzņemšanu 2024./2025.mācību gadam

 

Informācija (11.07.2024.): 

Uzņemšana uz 10.klasēm ir noslēgusies. Ja vasaras peridodā parādīsies kāda brīva vieta, pretendenti tiks aicināti iegūto punktu secībā (pašlaik uzaicināti ar punktu skaitu 272 un vairāk).  Laika posmā no 20.07. līdz 19.08. uzņemšanas komisija nestrādā. Uzaicinājums mācīties tiek izteikts līdz 31.08.

Informācija: 

Iesniedzamie dokumenti uz 10.klasi:

1) kodu lapiņa (matemātikas iestājeksāmens valsts ģimnāzijā, kārtots 11.05.  Ja lapiņa ir pazudusi, interesēties par piešķirto kodu iestajparbaudijums@riga.lv , jo ģimnāzijas rīcībā, vismaz pašlaik, nav kodu sarakstu;

2) apliecības un sekmju izraksta kopija, uzrādot oriģinālu (iespējams nokopēt arī ģimnāzijā, ja nepieciešams);

3) valsts pārbaudes darbu sertifikātu izdrukas (3 sertifikāti - latviešu valoda, matemātika, svešvaloda). Informācija par sertifikātu izgūšanas veidiem ŠEIT;

4) medicīnas karte 026/u (saņemama iepriekšējā izglītības iestādē);

5) iesniegums ģimnāzijas direktoram (tiks pievienots WORD vai PDF).  Aizpilda vecāks (vai likumiskais pārstāvis), uzrāda savu personu apliecinošu dokumentu. Iesniegumā minētie dokumenti atrodami ŠEIT.

6) informācija par skolēnu un viņa vecākiem (vai aizbildņiem - šajā gadījumā jāpievieno kopija dokumentam ar lēmumu, jāuzrāda oriģināls) WORD vai PDF

7) datu apstrādes atļauja WORD vai PDF

Dokumentus iesniedz personīgi vecāks (likumiskais pārstāvis) vai nosūta 5), 6), 7), parakstītus ar e-parakstu, uz rvvg@riga.lv (var pievienot arī CE sertifikātus) un pārējos klātienē iesniedz skolēns.

Informācija (3.06.2024.): 

Uzņemšana 7.klasēs. Uzņemšana noslēgusies, vietas ieguvuši tie, kuriem 126 punkti un vairāk.

Ja vasarā atbrīvosies vietas, pretendenti tiks aicināti telefoniski uz brīvajām vietām (ja neizdodas sazvanīt, tiek sūtīts e-pasts un gaidīta atbilde 3 darba dienas). Aicinājums var tikt izteikts līdz 31.08..

 

Informācija (14.05.2024.): 

Uzņemšana 8., 9., 11. un 12.klasēs - brīvu vietu nav, iestājeksāmens jūnijā netiek rīkots.

Ja vasarā parādīsies brīvas vietas, konkurss tiks rīkots augustā. Brīvās vietas tiks izsludinātas 20.augustā, iestājeksāmens uz brīvajām vietām šajā gadījumā tiks plānots 26.augustā.


Rīgas Valsts vācu ģimnāzija piedāvā:

 • pamatizglītības 2. posma (7.-9.klase) programmu
  ar augstākiem plānotajiem rezultātiem valodu mācību jomā (pirmā svešvaloda var būt gan vācu, gan angļu)
 • vispārējās vidējās izglītības programmu
  ar 4 padziļināto kursu komplektiem (10 padziļināti apgūstamo priekšmetu un 14 specializēto kursu izvēles)

Video par mums »


Pamatizglītības programmā visi skolēni apgūst padziļināti pirmo svešvalodu (vācu valoda vai angļu valoda), stundu skaits palielināts arī matemātikas apguvei.

Veidojot programmu, ģimnāzija rūpējās, lai vienā gadā apgūstamo mācību priekšmetu skaits būtu optimāls, tāpēc mācību priekšmeti trīs gadu posmā būs izvietoti blokos, kā arī ir plānots mācību priekšmetu Inženierzinības apgūt kopā ar Dizainu un tehnoloģijām, savukārt mācību priekšmetu Teātra māksla – kopā ar Literatūru.

PLĀNOTAIS STUNDU SKAITS 7.-9.klasē (kopā)

Stundu skaits pa gadiem 7.-9.klasē


Vispārējās vidējās izglītības programmā 2024./2025.m.g. tiks piedāvāti 10 padziļināti apgūstami priekšmeti, kas sakārtoti 4 padziļināto kursu komplektos (katrā komplektā ir jāapgūst 3 padziļinātie kursi). Visos komplektos būs padziļināti apgūstama svešvaloda (vācu vai angļu), savukārt pārējie divi kursi būs gan no eksaktā, gan no humanitārā bloka, tāpēc katram ir iespēja atrast sev piemērotu komplektu, kurš palīdzēs sagatavoties tālākām studijām. Kā otro valodu ir iespējams apgūt vācu, angļu vai krievu valodu, kā trešo – vācu, krievu vai spāņu valodu.

Ģimnāzija piedāvā plašu specializēto programmu klāstu, kas papildinās izvēlēto mācību virzienu. Arī jau tradicionāli skolā apgūstamā latīņu valoda tiek piedāvāta kā izvēles priekšmets.

Visos kursu komplektos ietverts palielināts stundu skaits matemātikas apguvei, kā arī īpaši šiem komplektiem piemēroti specializētie kursi, no kuriem daļu sāk apgūt jau 10.klasē.

 • "Cilvēks un vide" (padziļināti apgūst svešvalodu, kā arī 12.klasē padziļināti divus priekšmetus no trim - bioloģija/ķīmija/fizika)
 • "Ekonomika un uzņēmējdarbība" (padziļināti apgūst svešvalodu, sociālās zinātnes,  kā arī 12.klasē padziļināti ģeogrāfiju vai fiziku)
 • "Informācijas tehnoloģijas" (padziļināti apgūst svešvalodu,  programmēšanu, kā arī 12.klasē padziļināti pēc izvēles fiziku vai sociālās zinātnes)
 • "Sabiedrība un kultūra" (padziļināti apgūst svešvalodu, kā arī 12.klasē padziļināti divus priekšmetus no trim - sociālās zinātnes/vēsture/kultūra)

Stundu skaita sadalījums 10.-12. klasē (no 2024./25.m.g.).

 • Vācu valodu A1 10.klasē fakultatīvi apgūst visi, kam šī valoda nav 1. vai 2., vai 3.svešvaloda
 • Projekta darba ietvaros 11.klasē visi skolēni izstrādā ZPD.
 • Priekšmetu izvēles tiek piedāvātas, ja tās izvēlējušies vismaz 5 skolēni.