Rīgas Valsts vācu ģimnāzija

Englisch ist ein Muss, Deutsch ist ein Plus!

Pieslēdzies ar
E-klase login
Latviešu valoda Deutsche Sprache English language

Alberts

alberts_1 Alberta balvas pasniegšanas ceremonija RīgasValsts vācu ģimnāzijā (Āgenskalna ģimnāzijā) notiek reizi divos gados, kļūdama arvien interesantāka un intriģējošāka. Doma par šāda pasākuma nepieciešamību radās 1995. gada rudenī, kad Alisei Zirnei radās ideja izveidot balvu nemīļākajiem skolotājiem. Bet, pievienojoties Jurim Pūcem, Katrīnai Neiburgai, Agnei Skanei un tēlniekam Oskaram Mikānam, tika izveidota pavisam cita rakstura balva - Alberta statuete - skolēnu mīļākajam skolotājam nominācijā MANS SKOLOTĀJS.
Balvas joprojām tiek sadalītas pēc skolēnu balsojuma rezultātiem, un tiek noteikti uzvarētāji nominācijās:

 • asprātīgākais skolotājs;
 • šarmantākais skolotājs;
 • elegantākais skolotājs;
 • stingrākais skolotājs;
 • skolotāja smaids;
 • labākais valodu skolotājs;
 • labākais eksakto zinātņu skolotājs;
 • labākais sporta skolotājs.

šo nomināciju uzvarētāji saņem keramiķes G. Slavietes veidotas balvas.

Sākotnēji apbalvoti tika trīs skolotāji tikai galvenajā nominācijā, par kuriem bija balsojuši visvairāk skolēnu. Bet kopš 2002. gada, kad bija pabeigta skolas rekonstrukcija, tika paplašināts nomināciju skaits un katrā no tām noteikti divi uzvarētāji – atsevišķi pamatskolā un vidusskolā.

Interesanti fakti: - nominācijā stingrākais skolotājs visbiežāk tikusi nominēta vācu valodas skolotāja Zane Jakovica; - nominācijā jautrākais skolotājs un mans skolotājs visbiežāk ticis nominēts mūzikas skolotājs Kārlis Hammers.

Alberta balvu saņēmuši un citās nominācijās uzvarējuši ir sekojoši skolotāji:

1995. gadā

 • Inta Miezīte
 • Īra Bergmane
 • Sandra Sīle

1997. gadā

 • Anžella Kreismane
 • Raita Lapiņa

1999. gadā

 • Verners Straupe


2002. gadā

Pamatskola Nominācija Vidusskola
Baiba Siliniece Elegantākais Baiba Siliniece
Zane Jakovica Stingrākais Gunārs Tomass
Kārlis Hammers Jautrākais Kārlis Hammers
Sandra Sīle šarmantākais Lothar Christoph Barthel
Arnita Saukāne Klases audzinātājs Baiba Siliniece
Aija Šīrava Alberts 2002 Baiba Siliniece


Ceļojošās balvas ir ieguvuši:

 • valodas: Zane Jakovica
 • dabas zinības: Inta Miezīte
 • socialas zinības: Iveta Daude
 • mākslas: Līga Strazdiņa

2004. gadā
Labākais eksakto zinātņu skolotājs: Anita Pukse
Labākais valodu skolotājs: Gunārs Tomass
Labākais sporta darbu organizators: Iveta Daude
šarmantākais skolotājs: Ģirts Paeglītis
Asprātīgākais skolotājs: Kārlis Hammers
Elegantākais skolotājs: Sandra Sīle
Stingrākais skolotājs: Zane Jakovica
Skolotāja smaids 2004: Valentīns Pužulis
Galveno balvu, ALBERTU, ieguva: Arnita Saukāne

2006. gadā

Inita Kalteniece - Alberts 2006.
Labākais klases audzinātājs - Inga Riekstiņa
Stingrākais skolotājs - Zane Jakovica

2008. gadā

Alberta balle tika pārcelta uz nākošo gadu.

2009. gadā

Kā ierasts uzvarētājus noteica skolēnu balsojums, šogad savu viedokli izteica 564 skolēni!

 • Gunārs Tomass - Punktuālākais skolotājs,
 • Inga Jasaite - Elegantākais skolotājs,
 • Daiga šķēle - Smaidīgākais skolotājs,
 • Zane Jakovica -Stingrākais skolotājs,
 • Kārlis Kūriņš - Kafijas mīļotājs,
 • Iveta Daude - Draudzīgākais skolotājs,
 • Inita Kaltiniece - Mans klases audzinātājs,
 • „Alberts 2009” statuetes ieguvēja ir Elīna Saukante.

2012. gadā

 • Smaidīgākā skolotāja: Ieva Mezīte
 • Mans klases audzinātājs pamatskolā: Guntis Zenfs
 • Mans klases audzinātājs vidusskolā: Dace Kovisāre
 • Elegantākais skolotājs: Thomas Ludwig
 • Elegantākā skolotāja: Līga Strazdiņa
 • Konsekventākais skolotājs: Guntis Zenfs
 • Saprotošākā skolotāja: Daiga šķēle
 • Alberta balva 2012: Guntis Zenfs

2015. gadā

 • Erudītākais skolotājs: Rolands Grants
 • Labestīgākā skolotāja: Ieva Pundure
 • Konsekventākais skolotājs: Rolands Grants
 • Tolerantākā skolotāja: Inga Riekstiņa
 • Skolotāja - optimiste: Iveta Daude
 • Elegantākais skolotājs: Kārlis Hammers
 • Alberta balva 2015: Daiga šķēle

2017. gadā

 • Motivējošākais skolotājs: Arnita Meinerte
 • Saprotošākais skolotājs: Tatjana Saratova
 • Erudītākais skolotājs: Baiba Siliniece
 • Stingrākais skolotājs: Ģirts Paeglītis
 • Skolotājs ar labāko humora izjūtu: Mārtiņš Vētra
 • Skolotājs "Visu redzošā acs": Gunārs Tomass
 • Alberta balva 2017: Indra Keiša

2019. gadā

 • Akadēmiskākais skolotājs: Māris Zvaigzne
 • Motivējošākais skolotājs: Francisco Nunez
 • Pacietīgākais skolotājs: Gunita Reinvalde
 • šarmantākais skolotājs: Daniel Gonzalez
 • Centīgākais skolotājs: Indra Keiša
 • Skolotājs ar labāko humora izjūtu: Jānis Haļzovs
 • Erudītākais skolotājs: Jānis Puriņš
 • Speciālā skolēnu atzinība - Artūrs Ansons
 • Alberta balva 2019 - Arnita Meinerte

2023. gadā

 • Atbalstošākais skolotājs - Antra Zeile
 • Pacietīgākais skolotājs - Ieva Pundure
 • Skolotājs ar labāko humora izjūtu - Artūrs Ansons
 • Klasiskākais skolotājs - Māris Zvaigzne
 • Erudītākais skolotājs – Francisco Nunez Romero Olmo
 • Stingrākais skolotājs – Baiba Siliniece
 • Šarmantākais skolotājs – Ieva Mezīte
 • Skolotājs ar labāko stila izjūtu – Merita Meiere – Jance
 • "Alberts 2023" - Līga Strazdiņa

Īpašu nomināciju "Konsekventākais skolotājs" un ceļojošo balvu “Zanes Jakovicas piespraude” saņēma skolotāja Gunda Eglīte!