Rīgas Valsts vācu ģimnāzija

Englisch ist ein Muss, Deutsch ist ein Plus!

Pieslēdzies ar
E-klase login
Latviešu valoda Deutsche Sprache English language

Skola sēro

Skan sērās vēja kokle sārtā miglā,
Mirdz rasas vaiņags tāļumā aiz manis,
- Es ritu, projām ritu.
/Rainis/

Mūžībā devusies mūsu skolas

leģendārā latviešu valodas un literatūras skolotāja

Aina Ruta Britāne
(21.09.1932.-07.12.2012.)

Atvadīšanās no Skolotājas 14.decembrī plkst. 14.00 Krematorijas lielajā zālē.