Rīgas Valsts vācu ģimnāzija

Englisch ist ein Muss, Deutsch ist ein Plus!

Pieslēdzies ar
E-klase login
Latviešu valoda Deutsche Sprache English language

Izsoles

30.06.2021 Paziņojums par nekustamā īpašuma Rīgā, Āgenskalna ielā 21 (16,90 kv.m) būves kadastra apzīmējums 0100 060 0188 009 iznomāšanu

Izsole attālinātā formātā notiks 12.07.2021. plkst.10.00, pieteikumi (papīra formātā, aploksnē) departamentā iesniedzami līdz 09.07.2021. plkst.16:00 Klientu apkalpošanas centrā, ierodoties iesniegt dokumentus jāpiezvana pa tālr. 67026814, lai klātienē reģistrētu pieteikumu.

 

 

 

Paziņojums par skolas telpu iznomāšanu zobārstniecības kabineta izvietošanai:

 

Paziņojums par skolas telpu iznomāšanu kafejnīcas izvietošanai

Par nekustamā  īpašuma Rīgā, Āgenskalna ielā 21 (iznomājamā platība 50 m²), būves kadastra apzīmējums 01000600188009, nomas līgumu.
20.11.2018. GVV-18-43-lī,  Rīgas Valsts vācu ģimnāzija noslēdza nekustamā īpašuma Rīgā, Āgenskalnaielā 21 (iznomājamā platība 50m²), būves kadastra apzīmējums 01000600188009,  nomas līgumu ar SIA “Baltic Restaurants Latvia”, reģistrācijas Nr. 40003556833, nomas maksa  - EUR 155.00 mēnesī, ar termiņu līdz 11.11.2023.