Rīgas Valsts vācu ģimnāzija

Englisch ist ein Muss, Deutsch ist ein Plus!

Pieslēdzies ar
E-klase login
Latviešu valoda Deutsche Sprache English language

Projekti

Starptautiskie projekti

RVVĢ ir piešķirta Erasmus akreditācija periodam no 2021. gada 1. marta līdz 2027. gada 31. decembrim ar identifikācijas Nr. LV01/KA120/SCH /2020/012

  Nosaukums Projekta vadītājs Norises laiks (uzņemšana) Mācību pasākumi partnerorganizācijās Mērķgrupa
1.

1. «Erasmus+ akreditētais mobilitātes projekts RVVĢ skolēniem un personālam.»

1.1. Eiropas apmaiņas (NL, ES, LV, DE, SE) ietvaros - Hannover Tellkampfschule.

1.2. Skolēnu apmaiņas mobilitāte.-Städtisches Stiftsgymnasium Xanten.

 

Ina Baumane

 

Dace Zunda -Hannoveres projekta vadītāja

 

Elīna Beča un Māris Apsītis

01.09.2021. – 30.11.2022.

 

 

Plānota uzņemšana: 2022.g.novembris

 

 

Plānotā uzņemšana: 26. - 30.09.2022. 

 

Par projektu

 

 

03. – 10.03.2023.

 

 

17. – 23.04.2023.

RVVĢ skolēni un personāls

 

 

10.kl.(angļu un vācu valoda)

 

8.kl. (angļu valoda)

11.kl. (vācu valoda)

2.

Erasmus + «Ārpus rāmjiem- digitalizācijas iespējas laikā un telpā»

R.Timmermane

01.09.2020- 31.08.2022.

Uzņemšana 10. - 13.10.2022.

Par projektu» 10., 11.kl. (angļu valoda)
3.

Erasmus + «Radošums un digitālās kompetences profesiju pasaulē 4.0»

Rīga, Latvija

I.Baumane

01.09.2018. – 31.08.2021.

Uzņemšana 29.09. -05.10.2019.

Projekta sanāksmes notika Budapeštā (Ungārija), Ambergā (Vācija), Porto (Portugāle).

10.-11.klases

(vācu val.,
angļu val.)

4.

Erasmus + «Migrācija»

R.Timmermane

01.09.2018. - 28.02.2021.

Uzņemšana nenotika.

jau notika

10.-11.klases

(angļu val.)

5.

Ilgtspēja un Eiropas dimensija. Lessing Gymnasium (Berlin, Vācija)

plānošanā

    10.kl. (angļu valoda)
6. Mediju nometne Ziemeļvācijā (Mözen, Vācija) Markus Krajc - projekta koordinators Vācijā

24.07. – 03.08.2023.

Uzņemšana nav paredzēta.
nav 10., 11.kl. (17 – 18 g.; vācu valodas prasmes - B1 līmenī.)