Rīgas Valsts vācu ģimnāzija

Englisch ist ein Muss, Deutsch ist ein Plus!

Pieslēdzies ar
E-klase login
Latviešu valoda Deutsche Sprache English language

Tēvzemes nedēļas video

15. septembrī Rīgas Valsts vācu ģimnāzijā noslēdzās Tēvzemes nedēļas pasākumi ar 10.-12.klašu dziesmu konkursu „Mūsu dziesma Latvijai”.

Svinīgo pasākumu laikā tika sveikti arī radošo darbu konkursa uzvarētāji, kuri ieguva skolas Atbalsta fonda prēmijas - grāmatu nama "Valters un Rapa" dāvanu kartes:

  • 1.vieta - Linda Valkovska 11.c (25Ls)
  • 2.vieta - Paula Kristiāna Veidenbauma 10.a (15Ls)
  • 3.vieta - Alise Kaņepa 11.a (10Ls)

Dziesmu konkursa uzvarētāji, katrā klašu grupā, ieguva skolas Atbalsta fonda līdzfinansējumu klases ekskursijai 50Ls apmērā.

  • 10.kl grupā - 10.b klase
  • 11.kl grupā - 11.a klase
  • 12.kl grupā - 12.a klase

Paldies Atbalsta fondam un vecākiem.

Pilns svinīgo pasākumu ieskats atrodas izstrādes stdijā. RVVĢ-TV aicina līdzdarboties ikvienu interesentu video un foto sižetu tapšanā - gan filmējot, gan apstrādājot materiālu. Interesēties pie M.Purviņa.

Video: V.Komarockis 9.a, L.Valkovska 11.c, A.Darviņa 12.a, M.M.Cilinska 12.d