Rīgas Valsts vācu ģimnāzija

Englisch ist ein Muss, Deutsch ist ein Plus!

Pieslēdzies ar
Login
lv de en ru

Tēvzemes nedēļas video

15. septembrī Rīgas Valsts vācu ģimnāzijā noslēdzās Tēvzemes nedēļas pasākumi ar 10.-12.klašu dziesmu konkursu „Mūsu dziesma Latvijai”.

Svinīgo pasākumu laikā tika sveikti arī radošo darbu konkursa uzvarētāji, kuri ieguva skolas Atbalsta fonda prēmijas - grāmatu nama "Valters un Rapa" dāvanu kartes:

  • 1.vieta - Linda Valkovska 11.c (25Ls)
  • 2.vieta - Paula Kristiāna Veidenbauma 10.a (15Ls)
  • 3.vieta - Alise Kaņepa 11.a (10Ls)

Dziesmu konkursa uzvarētāji, katrā klašu grupā, ieguva skolas Atbalsta fonda līdzfinansējumu klases ekskursijai 50Ls apmērā.

  • 10.kl grupā - 10.b klase
  • 11.kl grupā - 11.a klase
  • 12.kl grupā - 12.a klase

Paldies Atbalsta fondam un vecākiem.

Pilns svinīgo pasākumu ieskats atrodas izstrādes stdijā. RVVĢ-TV aicina līdzdarboties ikvienu interesentu video un foto sižetu tapšanā - gan filmējot, gan apstrādājot materiālu. Interesēties pie M.Purviņa.

Video: V.Komarockis 9.a, L.Valkovska 11.c, A.Darviņa 12.a, M.M.Cilinska 12.d