Rīgas Valsts vācu ģimnāzija

Englisch ist ein Muss, Deutsch ist ein Plus!

Pieslēdzies ar
E-klase login
Latviešu valoda Deutsche Sprache English language

Vecāku diena

Ceturtdien, 5.decembrī Rīgas Valsts vācu ģimnāzijā no plkst. 1600-1900 notiks vecāku diena.

Vecākiem lūgums līdz 05.12.2013. plkst. 1300 pieteikties elektroniski skolas mājaslapā vai zvanot uz sekretariātu pa tālruni - 67611146 (d.d. 800-1300) norādot skolotāja vārdu un uzvārdu, ar kuru vēlas tikties, kā arī bērna vārdu, uzvārdu un klasi.

5.decembrī plkst.18.00 -18.45 skolas aktu zālē izglītojoša lekcija vecākiem „Kas rada bērnā agresiju? Kā to novērst?” (dr.Tarass Ivaščenko).

Saruna par:

  1. Agresija veidojas, kad cilvēka personības robežas tiek pārkāptas.
  2. Emocionālā reakcija atspoguļo iekšējo - psihisko realitāti.
  3. Ja bērns jūtas drošs un saprasts, vecākiem ir lielas iespējas gan mazināt bērna trauksmi, gan pastiprināt bērna pozitīvās izjūtas.