Rīgas Valsts vācu ģimnāzija

Englisch ist ein Muss, Deutsch ist ein Plus!

Pieslēdzies ar
E-klase login
Latviešu valoda Deutsche Sprache English language

Skola lepojas (Rīgas vācu valodas 44.olimpiāde)

Par apbalvojumu piešķiršanu Rīgas pilsētas vācu valodas 44. olimpiādes 2. posma 10.- 12. klašu uzvarētājiem rīkojums Nr. 91-rs, 3.12.2013.):

Pamatojoties uz Rīgas pilsētas vācu valodas 44. olimpiādes 2. posma rīcības komisijas 27.11.2013. lēmumu:

 1. Piešķirt 1. vietu, apbalvojot ar grāmatu, diplomu un pildspalvu:
  • Lienai Gūtmanei  Rīgas Valsts vācu ģimnāzija, 12. klase,
 1. Piešķirt 2. vietu, apbalvojot ar diplomu un pildspalvu:
  • Ženijai Minkai  Rīgas Valsts vācu ģimnāzija,12. klase,
  • Karīnai Stasjukai Rīgas Valsts vācu ģimnāzija, 12. klase,
  • Agnesei Rūtai Šmēmanei Rīgas Valsts vācu ģimnāzija, 10. klase,
  • Martai Jurēvičai Rīgas Valsts vācu ģimnāzija, 11. klase,
  • Dāvim Timermanim Rīgas Valsts vācu ģimnāzija, 12. klase.
 1. Piešķirt 3. vietu, apbalvojot ar diplomu un pildspalvu:
  • Agnesei Apinei Rīgas Valsts vācu ģimnāzija, 12. klase,
 1. Par veiksmīgu piedalīšanos piešķirt atzinību:
  • Terēzei Laumai Šmēmanei  Rīgas Valsts vācu ģimnāzija, 12. klase,
  • Mārai Starkai  Rīgas Valsts vācu ģimnāzija, 11. klase,
 1. Par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā olimpiādei izteikt pateicību skolotājiem:
  • Gundegai Muceniecei Rīgas Valsts vācu ģimnāzija,
  • Gunāram Tomasam Rīgas Valsts vācu ģimnāzija,
  • Thomas Ludwig Rīgas Valsts vācu ģimnāzija,
  • Idai Meženiecei Rīgas Valsts vācu ģimnāzija,