Rīgas Valsts vācu ģimnāzija

Englisch ist ein Muss, Deutsch ist ein Plus!

Pieslēdzies ar
E-klase login
Latviešu valoda Deutsche Sprache English language

Skola sēro

Man nogura dvēselīte,
Šai saulē dzīvojot.
Dod, Dieviņ, vieglu dusu
Dzimtās zemes kalniņā.

Mūžības ceļos devusies mūsu skolas /agrāk Rīgas 5. vidusskola/ ilggadējā fizkultūras skolotāja

M a l d a    P ū d e r e
22.11.1929. – 12.12.2013.

Atvadīšanās no skolotājas 18.12.2013. plkst. 13.00 Jelgavas Meža kapos.