Rīgas Valsts vācu ģimnāzija

Englisch ist ein Muss, Deutsch ist ein Plus!

Pieslēdzies ar
E-klase login
Latviešu valoda Deutsche Sprache English language

Karjeras ziņas

Atvērto durvju dienas augstskolās: Banku augstskolā 5. decembrī 16:00 K. Valdemāra ielā 161 http://www.ba.lv/node/2726

LU Sociālo zinātņu fakultātes ZPD konkursi: mājas lapu veidošanā, žurnālistikā, sabiedriskajās attiecībās, reklāmā, komunikācijas zinātnē, politikas zinātnē, socioloģijā un informācijas pārvaldībā. http://www.lu.lv/zinas/t/30433/

Ziemassvētku konkurss jaunajiem programmētājiem: http://startit.lv/christmas_game

Seminārs „Strukturētais dialogs”: par jauniešu iespējām un politisko līdzdalību, Eiropas jaunatnes politiku - 10. decembrī ES mājā http://ljp.lv/struktureta-dialoga-informativie-seminari/