Rīgas Valsts vācu ģimnāzija

Englisch ist ein Muss, Deutsch ist ein Plus!

Pieslēdzies ar
E-klase login
Latviešu valoda Deutsche Sprache English language

Skolā lepojas (ģeografija 10.-12.klasēm)

Sveicam
skolas ģeogrāfijas olimpiādes
10.-12.klasēm
uzvarētājus un viņu skolotāju
Ģirtu Paeglīti!

2.vieta
Paula Veidenbauma
(11.a klase)

3.vieta
Māra Starka
(12.a klase)