Rīgas Valsts vācu ģimnāzija

Englisch ist ein Muss, Deutsch ist ein Plus!

Pieslēdzies ar
E-klase login
Latviešu valoda Deutsche Sprache English language

Rūķu aicinājums 2017

Gaidot Ziemassvētkus, 7.b klase piedalījās "Rūķu aicinājumā 2017" http://rukitis.com/ un izveidoja Ziemassvētku apsveikumu kartiņas ar sirsnīgiem individuāliem apsveikumiem Rugāju novada Eglaines pamatskolas skolēniem.

Svētdienas pēcpusdienā, pirmajā adventē, 7.b klases pārstāvji steidza uz Rūķu biroju pielikt savus apsveikumus un vecāku sarūpētos kārumus pie dāvanām, kas jau 9.decembrī ar rūķu starpniekpastu tiks vesti uz Eglaini, lai iepriecinātu 58 centīgus un sabiedriski aktīvus bērnus no daudzbērnu un mazturīgām ģimenēm. Rūķu birojā mums bija iespēja palīdzēt dāvanu izpakošanā, šķirošanā un kārtošanā ceļam ne tikai uz Eglaines skolu, bet arī uz Mežvidu, Mērdzenes, Bērzgales un Salnavas pamatskolām. Ieguvām jaunu pieredzi, iepazināmies ar darbīgajiem rūķiem un sapratām, cik darbietilpīgs un atbildīgs ir šāds darbs!

Ļoti ceram, ka 7.b klases rūpīgi veidotie apsveikumi, kā arī kārumi iepriecinās bērnus Eglaines pamatskolā!

Paldies par atbalstu mākslas skolotājai Kristīnei Miķelsonei un 7.b klases vecākiem!

Jauku šo Ziemassvētku gaidīšanas laiku vēlot,

Klases audzinātāja Agnese Kļaviņa