Rīgas Valsts vācu ģimnāzija

Englisch ist ein Muss, Deutsch ist ein Plus!

Pieslēdzies ar
E-klase login
Latviešu valoda Deutsche Sprache English language

In Memoriam. Jānis Stradiņš

Novembra beigas atnākušas ar sēru vēsti – 29.novembrī 86.mūža gadā miris mūsu skolas (tajā laikā Rīgas 5.vidusskola) 1951.gada absolvents akadēmiķis Jānis Stradiņš – izcils zinātnieks - ķīmiķis, Latvijas augstākās izglītības, zinātnes vēstures pētnieks un mūsu Trešās atmodas „viedais vīrs”. Viņa grāmatas un runas jau daudzus gadu desmitus ierindotas Latvijas zinātnes zelta fondā. Tagad varam ar gandarījumu atzīmēt, ka Jānis Stradiņš uzturēja visciešāko saikni ar savu skolu un vienmēr ar vislielāko cieņu izteicās par 5.vidusskolas pedagogiem un saviem skolas biedriem.

Ģimnāzijas muzeja krājumā atrodas ievērojams skaits viņa dāvinājumu, ģimnāzijas bibliotēkā mēs varēsim lasīt un izmantot viņa sarakstītās un rediģētās grāmatas. Mums vienīgi atliek arī no savas puses parūpēties par akadēmiķa Jāņa Stradiņa ražīgā un piedzīvojumiem bagātā mūža izpētes turpināšanu un piemiņas saglabāšanu. Lūk, kā mūsu pēdējais sveiciens, divas ļoti simboliskas fotogrāfijas – Jānis Stradiņš kā 11.b klases audzēknis uzstājas ar runu 1951.gada pavasarī sakarā ar rakstnieka V.Lāča viesošanos Rīgas 5.vidusskolā un kā goda referents, atklājot Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas zinātniski praktisko konferenci „Latvijas  vēstures zinātnes sasniegumu izmantošana mācību procesā” 2012.gada 12.martā.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību akadēmiķa ģimenes locekļiem, radiem, draugiem, visai Latvijas zinātnieku saimei!