Rīgas Valsts vācu ģimnāzija

Englisch ist ein Muss, Deutsch ist ein Plus!

Pieslēdzies ar
E-klase login
Latviešu valoda Deutsche Sprache English language

Skolēnu pašpārvalde darbībā

Sākoties 2021./2022. mācību gadam, Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas Skolēnu Pašpārvalde apņēmās savu iespēju robežās aktīvi rīkot pasākumus un realizēt dažādus projektus.

Decembra mēnesis Skolēnu pašpārvaldei ir bijis it īpaši aktīvs. Ziemassvētku noskaņās skolā tika realizēti vairāki projekti. Lai saliedētu jaunās, tikko noformētās 7. un 10. klases, tika rīkots saliedēšanās pasākums- orientēšanās skolas teritorijā.

Lai veicinātu došanas prieku, Skolēnu pašpārvaldes un biedrības Laiks Jauniešiem vadībā visiem mūsu skolas skolēniem tika dota iespēja piedalīties Ziemassvētku labo darbu akcijā “Bērnu prieks katrā mājā” un iepriecināt sociālās atstumtības riskam pakļautos bērnus un jauniešus.

Vispārējai skolas vienotības veicināšanai tika veidota akcija un, cerams, arī jauna tradīcija “Slepenais salavecis” - katram klases kolektīvam lozēšanas kārtībā tika izvēlēta kāda cita klase, kuru apdāvināt. Pēc dāvanu nodošanas un saņemšamas daudzi skolēni jau kala plānus, ko dāvināt nākamajā gadā. 

Paldies visiem par aktīvu dalību pasākumos un uz tikšanos 2. semestrī!

Tavs Skolēnu pašpārvaldes kolektīvs