Rīgas Valsts vācu ģimnāzija

Englisch ist ein Muss, Deutsch ist ein Plus!

Pieslēdzies ar
E-klase login
Latviešu valoda Deutsche Sprache English language

Skola sēro un piemin

In memoriam

Zane Jakovica (11.02.1950. – 19.12.2022.)

Viss pāriet, – viss, – bet nezūd it nekas.
Un labie darbi atmaksājas – visi,
Tik vien ne tev – bet citiem. (Rainis)

Tās nav lāstekas, kas pilēdamas šodien vecā skolas nama ķieģeļu sienās atstāj tērcītes... raud pats nams – tā akmens sirds sāp no šķiršanās. 65 gadus tik ierasts bija redzēt viņu šeit! Viss viena cilvēka pieaugšanas, nobriešanas, pasaulē palaišanas un atgriešanās prieks un nedienas piedzīvots kopā.

Skolai atdots mūžs - tas šajā gadījumā ir augstākais un godīgākais kopsavilkums Zanes Jakovicas dzīvei.

Saviem audzēkņiem atdots mūžs - liekot saprast zināšanu, atbildības un pašizaugsmes vērtību. Daudziem atmiņā viņa paliks kā stingrākā skolotāja šī vārda labākajā nozīmē.

Saviem kolēģiem atdots mūžs – ar apbrīnojamu personīgo piemēru parādot, kādam jābūt īstam pedagogam, un ka tas ir izdarāms, nezaudējot cilvēcību, godprātību un uzticēšanos.

Tikai sev tika vairāk liegts, nekā atļauts. Bet tā jau ar šādiem cilvēkiem notiek. Tāpēc tagad ir mūsu kārta – visu to, kam Zane Jakovica atmiņā, prātā vai sirdī ir atstājusi neizdzēšamus rakstus, - neļaut tiem izbalot, uzturēt spēkā un likt lietā. Tā viņa vēl ilgi būs kopā ar mums.

Pēdējo paldies atvadoties būs iespēja pateikt ceturtdien,
22.12. plkst.15.00, Krematorijas Lielajā zālē (Varoņu ielā 3a).


Ieskats Zanes Jakovicas dzīvesgājumā

Zane Jakovica dzimusi 1950.gada 11.februārī Cēsīs, bet kopš skolas laika uzskatāma par rīdzinieci. 1968.gadā pabeigta mūsu skola (tolaik Rīgas 5.vidusskola), kas jau bija specializējusies vācu valodas apmācībā, tāpēc tālākais izglītības ceļš veda uz LVU Svešvalodu fakultāti, lai studētu Vācu valodas un literatūras specialitātē...

1973.gadā Zane Jakovica atgriezās savā skolā, lai strādātu par vācu valodas skolotāju.

Jau pirmajos darba gados apliecināja labas organizatora dotības, prasmi rast kontaktu ar skolēniem. Laikabiedri apliecina, ka kolēģei piemita spēja ātri noteikt prioritātes, ikvienu uzticēto pienākumu veikt ar augstu atbildības izjūtu, kā arī veicināt un radīt tieši mūsu skolai raksturīgo gaisotni, tradīcijas.

1984.gadā Zane Jakovica kļuva par direktora vietnieci un šajā amatā nostrādāja 30 gadus. Viņas pārraudzībā iesākti un attīstīti daudzi sadarbības projekti ar skolām Vācijā un Austrijā, izkoptas vācu valodas metodikas tradīcijas, atbalstīta skolēnu karjeras izglītība un zinātniskā pētniecība. Pēdējos piecus darba dzīves gadus līdz aiziešanai pensijā 2019.gadā viņa aizvadīja, drosmīgi uzņemoties izaicinājumu un strādājot skolas bibliotēkā.

Tā savā skolā, kura vairākkārt šo gadu laikā mainījusi nosaukumu – Zentas Ozolas Rīgas 5.vidusskola, Āgenskalna ģimnāzija un tagad ir Rīgas Valsts vācu ģimnāzija – Zanes Jakovica kopā aizvadījusi 46 darba gadus.

Zane Jakovica ir skolas Zelta žetona kavaliere. Vairākkārt skolotāja saņēmusi skolēnu atzinības apliecinājumu - Alberta balvu dažādās nominācijās, ir apbalvota ar Rīgas domes godinājumu – Zelta pildspalvu.

Arī pēc došanās pensijā aktīvi iesaistījās skolas tradīciju uzturēšanā, piedaloties Žetonu vakaros, izlaidumos, līdzdarbojoties Tēvzemes nedēļas radošo konkursu un Teātra svētku žūrijā, rūpējoties par skolotājiem-senioriem, mūžībā esošo kolēģu piemiņas vietu uzkopšanu un iesaistoties Atbalsta fonda aktivitātēs.