Rīgas Valsts vācu ģimnāzija

Englisch ist ein Muss, Deutsch ist ein Plus!

Pieslēdzies ar
E-klase login
Latviešu valoda Deutsche Sprache English language

Informācija par uzņemšanu 2023./24.m.g.

Shēmā redzamas nepieciešamās darbības, lai pieteiktos eksāmenam un reģistrētos konkursam skolā.

Precīza informācija par visiem laikiem būs atrodama skolēnu kodu lapiņās, ko viņi saņems iestājeksāmena laikā. Kodu lapiņas saglabājamas līdz dokumentu iesniegšanai.