Rīgas Valsts vācu ģimnāzija

Englisch ist ein Muss, Deutsch ist ein Plus!

Pieslēdzies ar
E-klase login
Latviešu valoda Deutsche Sprache English language

Erasmus+ projekta "Ārpus rāmjiem: digitalizācija laikā un telpā" noslēdzošais posms

No 20.03. – 24.03. Strasbūrā, Francijā norisinājās Erasmus+ projekta "Ārpus rāmjiem: digitalizācija laikā un telpā" noslēdzošais posms. Projektā piedalījās skolēni no Latvijas, Vācijas, Francijas un Bulgārijas. Šajā posmā tika apkopots līdz šim projektā paveiktais un radītas konkrētas idejas, lai projektā iegūto informāciju integrētu skolas mācību vides uzlabošanā.

Pirmajā dienā jaunieši no katras dalībvalsts dalījās ar to, ko piedzīvojuši iepriekšējos projekta posmos. Tika atgādināts par projekta galveno ideju, digitālo tehnoloģiju iekļaušanu mācību procesā, strukturētu mācību nozīmi un apkārtējās vides ietekmi uz mācīšanās kvalitāti. Turpmākās dienas darbojāmies valstu grupās, lai izstrādātu plānu idejai, ko atgriežoties varēsim ieviest mūsu skolā, lai skolēni iegūtu jaunu mācīšanās pieredzi.

Projekta laikā mums bija iespēja viesoties Eiropas Parlamenta galvenajā mītnē ­- Louise Weiss ēkā, gūstot dziļāku ieskatu Eiropas Parlamenta darbībā un lēmumu pieņemšanas procesos. Ar interaktīva gida palīdzību izpētījām burvīgo Strasbūru, nogaršojām Francijai raksturīgos ēdienus un savā starpā dalījāmies stāstos.
Projekta laikā esmu attīstījusi valodu prasmes, ieguvusi jaunu skatījumu par kvalitatīva mācību procesa norisi, neskaitāmus jaunus draugus un neaizmirstamu pieredzi. Paldies par šo iespēju!

Īpašs paldies projekta koordinatorei Rudītei Timmermanei, direktorei Gundegai Muceniecei un skolotājai Ievai Ērglei!

Loreta Lapiņa 12.CV