Rīgas Valsts vācu ģimnāzija

Englisch ist ein Muss, Deutsch ist ein Plus!

Pieslēdzies ar
E-klase login
Latviešu valoda Deutsche Sprache English language

Erasmus+ projekts – iespēja gūt vērtīgu pieredzi

"Erasmus+ akreditētais mobilitātes projekts skolēniem un personālam" Nr. 2021-1-LV01-KA121-SCH-000018606 noslēgsies 2023.g. 31.augustā.

Projekta ietvaros 2022./2023.m.g. ir notikušas 3 skolēnu grupas mobilitātes uz Hannoveri (3.-10.03.), Berlīni (16.-21.04.) un Ksanteni (17. -23.04.).

Lai izplatītu projektā iegūto pieredzi un pastāstītu par projekta norisi un aktivitātēm, tika organizētas tikšanās ar 7., 9. un 10.klašu skolēniem ģimnāzijas aktu zālē. Sava stāstījuma vizualizēšanai skolēni izmantoja prezentāciju un video. Ksantenes projekta 8.kl.skolēnu grupa bija sagatavojusi arī Kahoot, lai aktivizētu dzirdēto un paplašinātu skolēnu redzesloku.

Rīgas Valsts vācu ģimnāzija turpinās Erasmus+ akreditēto mobilitāšu projektu arī 2023./2024.m.g., jo ir saņemts nākamā projekta pieteikuma apstiprinājums. Precīzāka informācija būs pieejama mājas lapā no 02.09.2023.