Rīgas Valsts vācu ģimnāzija

Englisch ist ein Muss, Deutsch ist ein Plus!

Pieslēdzies ar
E-klase login
Latviešu valoda Deutsche Sprache English language

12.SA klases mācību gada odiseja, apgūstot padziļināto kursu Vēsture II, Sociālās zinātnes II, divus specializētos kursus "Starptautiskās attiecības un diplomātijas pamati" un "Globalizācija"

Mācību gada noslēgums ir laba iespēja novērtēt padziļināto kursu un specializēto kursu potenciālu, izvēloties mācību metodes un sadarbības formas ar klases audzinātāju Arnitu Meinerti un mācību priekšmetu skolotājiem. Sešas stundas nedēļā Vēstures II un četras stundas specializēto kursu ietvars tiešām ļāva brīvāk plānot mācību procesu mācību ekskursijas, izmantojot sadarbības partneru vieslekcijas, kā arī projekta "Skolas soma" piedāvājumu. Domājams, ka 12.SA klases pieredzes pārskats var noderēt arī citu mācību jomu pedagogiem.

Mācību ekskursijas

 • 19.septembris. Mārtiņa kapi
 • 13.decembris. Okupācijas muzeja filiāle "Stūra māja"
 • 1.februāris. 1991.gada barikāžu muzejs
 • 2.februāris. LR Saeima un plenārsēdes apmeklējums
 • 6.marts. RSU Eiropas studiju fakultātes apmeklējums
 • 21. – 22.marts. Mācību ekskursija uz Viļņu un nodarbības LR vēstniecība Lietuvas Republikā
 • 2.maijs. Brāļu kapi un parakstīšanās Goda grāmatā
 • 3.maijs. Latvijas Nacionālais vēstures muzejs. Muzejpedagoģijas programma Vēsture II eksāmena kārtotājiem

Lūk, pašu 12.SA audzēkņu viedoklis par ekskursiju Lietuvas galvaspilsētā Viļņā: "21.un 22. martā 12.SA skolēni kopā ar skolotāju un otro klases audzinātāju Māri Zvaigzni devās mācību ekskursijā uz Lietuvas galvaspilsētu Viļņu. Brauciena galvenais mērķis bija doties uz Latvijas Valsts vēstniecību Lietuvā, Viļņā, un satikties ar Latvijas vēstnieku Lietuvā Induli Bērziņu. Tikšanās bija paredzēta otrajā ekskursijas dienā, tādēļ pirmajā dienā skolēniem bija iespēja iepazīties ar pilsētu, tās vecpilsētu, izmēģināt Lietuvas tradicionālos ēdienus, apskatīt kultūras un vēstures objektus, piemēram, Svētās Annas Katoļu baznīcu, kas celta liesmojošās gotikas stilā, Viļņas Katedrāli, kas atslāja spilgtu iespaidu uz skolēniem. Bija iespēja izaicināt savu fizisko sagatavotību, kāpjot Trīs Krustu kalnā. Otrā ekskursijas diena sākās ar pavasarīgu rītu un gājienu uz Latvijas Valsts vēstniecību, kur skolēni iepazinās ar vēstniecības struktūrām un darbības pamatprincipiem un veidoja diskusiju ar vēstnieku Induli Bērziņu".

Informācija par mūsu audzēkņu viesošanos MR vēstniecībā tika izvietota arī vēstniecības oficiālajā Facebook un Twitter kontā. Skat. https://www.facebook.com/embassyoflatviatolithuania/ un https://twitter.com/i/web/status/1638532972243558401.

Šodien vēstniecībā viesi no Latvijas - Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas skolnieki un skolotājs M.Zvaigzne. Viesi iepazinās ar vēstniecības struktūru un darbības pamatprincipiem, tika informēti par Latvijas un Lietuvas divpusējo attiecību vēsturi, kā arī šobrīd aktuālajiem abu valstu sadarbības jautājumiem. Vēstniecības kolektīvs skolēnus informēja par konsulārajiem jautājumiem un kur ārkārtas situācijās vērsties pēc palīdzības, esot ārvalstīs. Tāpat skolēni uzzināja par Lietuvā esošo latviešu diasporu un tās saliedēšanas pasākumiem Lietuvā. Vēstnieks I.Bērziņš sniedza ieskatu par savu profesionālo karjeru, diplomātiju un ar skolniekiem diskutēja par Latvijas Republikas diplomātiskā un konsulārā dienesta darbību.

Ģimnāzijas un Sociālās un pilsoniskās jomas organizētie pasākumi

 • 11.novembris. Lāčplēša dienas pasākums Sudrabkalniņā
 • 11.janvāris. Latvijas Okupācijas muzeja tiešsaistes nodarbībai "Par savu zemi jāstāv. Barikāžu laiks"
 • 29.marts. Spēlfilmas "Mātes piens" noskatīšanās un analīze

2019.gada 2.oktobrī direktores G.Mucenieces un dekāna A.Sprūda parakstītā RVVĢ un RSU sadarbības līguma īstenošana dzīvē: RSU mācībspēku vieslekcijas

 • U.A.Bērziņa-Čerenkova. Latvijas ārpolitika Austrumāzijā
 • M. Daugulis. Pašorganizācijas spējas demokrātijā: ieteikumi un triki kā "iekustināt sistēmu"
 • E.Vrobļevska. Eiropas studijas RSU
 • M. Vargulis. Latvijas drošība starptautisko izaicinājumu kontekstā
 • M.Cepurītis. Mūsdienu diplomātu prasmes, jeb kā aizstāvēt valsts intereses mūsdienu pasaulē; No spiegiem līdz valsts aizstāvjiem: drošības dienestu funkcijas Latvijā.
 • L. Metla-Rozentāle. Lielie dati (Big Data) , mikromērķēšana un TikToks, jeb kā neiekrist politiskās reklāmas tīklos; Globalizācijas izaicinājumi : klimats
 • A.Sprūds. Eiropas vieta un loma mūsdienu pasaulē; LR Saeimas Eiropas lietu komisijas darba aktualitātes

Iezīmējies sadarbības modelis arī ar LU Vēstures un filozofijas fakultāti, kas tiks īstenots dzīvē nākošajā mācību gadā.

Fotogalerija