Rīgas Valsts vācu ģimnāzija

Englisch ist ein Muss, Deutsch ist ein Plus!

Pieslēdzies ar
E-klase login
Latviešu valoda Deutsche Sprache English language

Ziemassvētku brīnums

13.decembrī mūsu skolas aulā atnāca Ziemassvētku brīnums. To radīja Latvijas Nacionālais vīru koris maestro Edgara Račevska vadībā.

No mūsu viesiem neatpalika arī RVVĢ 7.-9. klašu meiteņu koris un RVVĢ, jauniešu un ĀĢ absolventu apvienotais koris. Dziedošie visu paaudžu absolventi, Jūsu vieta korī vēl brīva!

Par Ziemassvētku noskaņu lielais P A L D I E S mūsu koru vadītājiem – Ievai Mezītei un Kārlim Hammeram un, protams, arī visiem dziedātājiem

1