Rīgas Valsts vācu ģimnāzija

Englisch ist ein Muss, Deutsch ist ein Plus!

Pieslēdzies ar
E-klase login
Latviešu valoda Deutsche Sprache English language

Kurzemes rajona vācu valodas olimpiāde

Izraksts no
RĪGAS IZGLĪTĪBAS UN INFORMATĪVI METODISKAIS CENTRA
rīkojuma
Rīgā 16.12.2011.
Nr.249 -rs

Par apbalvojumu piešķiršanu Kurzemes rajona skolu vācu valodas 42. olimpiādes 2. posma uzvarētājiem

Pamatojoties uz Kurzemes rajona skolu vācu valodas 42. olimpiādes 2. posma žūrijas komisijas 07.12.2011. lēmumu:

1. Piešķirt 1. vietu, apbalvojot ar grāmatu, diplomu un pildspalvu:
1.1. Gundegai Virsei- Rīgas Valsts vācu ģimnāzija, 12.klase.

2. Piešķirt 2. vietu, apbalvojot ar diplomu un pildspalvu:
2.1. Edgaram Jubertam- Rīgas Valsts vācu ģimnāzija, 11. klase;
2.2. Artūram Strazdiņam- Rīgas Valsts vācu ģimnāzija, 12. klase;

3. Piešķirt 3. vietu, apbalvojot ar diplomu un pildspalvu:
3.2. Nadīnai Rodei- Rīgas Valsts vācu ģimnāzija, 12. klase.

4. Par veiksmīgu piedalīšanos piešķirt atzinību:
4.1. Monikai Cerai- Rīgas Valsts vācu ģimnāzija, 11. klase;
4.2. Lienai Gūtmanei-Rīgas Valsts vācu ģimnāzija, 10. klase;

5. Par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā olimpiādei izteikt pateicību skolotājiem:
5.1. Elīnai Saukantei- Rīgas Valsts vācu ģimnāzija;
5.2. Gunāram Tomasam- Rīgas Valsts vācu ģimnāzija;
5.3. Montai Deisonei- Rīgas Valsts vācu ģimnāzija;
5.6. Idai Meženiecei- Rīgas Valsts vācu ģimnāzija.