Rīgas Valsts vācu ģimnāzija

Englisch ist ein Muss, Deutsch ist ein Plus!

Pieslēdzies ar
E-klase login
Latviešu valoda Deutsche Sprache English language

Putnu diena

Šā gada 12.aprīlī 8. klašu skolēni piedalījās Putnu dienu pasākumā Rīgas Zooloģiskajā dārzā. Skolēni noklausījās interesantu un aktuālu stāstījumu par Latvijas pūčveidīgajiem putniem. To papildināja dažādi uzskates materiāli: putnu spalvas, olas,  ligzdas, galvaskausi un putnu attēli. Skolēniem demonstrēja arī dzīvu ūpi un ausaino pūci, kurus drīkstēja paglaudīt. Audzēkņi aktīvi iesaistijās diskusijā, atbildēja uz jautājumiem un pildīja uzdevumus darba lapās.
Atlikušajā laikā skolēni varēja apskatīt arī pārējos Zoodārzā mītošos dzīvniekus.
Skolēni ar pasākumu ir apmierināti, esot bijis interesanti un uzzinājuši daudz jauna. 
Paldies par atbalstu klašu audzinātājiem!

Bioloģijas skolotāja Zaiga Bruņeniece.