Rīgas Valsts vācu ģimnāzija

Englisch ist ein Muss, Deutsch ist ein Plus!

Pieslēdzies ar
E-klase login
Latviešu valoda Deutsche Sprache English language

Skola lepojas

Izraksts no Rīgas izglītības un informatīvi metodiskā centra rīkojuma Nr. 205 - rs, Rīgā, 05.12.2012.

Par apbalvojumu piešķiršanu Rīgas pilsētas bioloģijas 35. olimpiādes 2. posma 9.,11.,12. klašu uzvarētājiem

Pamatojoties uz Rīgas pilsētas bioloģijas 35. olimpiādes 2. posma rīcības komisijas 29.11.2012. lēmumu:

  • 2. Piešķirt 2. vietu, apbalvojot ar diplomu un pildspalvu: 2.7. Sabīnei Annai Irbei, Rīgas Valsts vācu ģimnāzija, 9. klase;
  • 3. Piešķirt 3. vietu, apbalvojot ar diplomu un pildspalvu: 3.14. Lienai Gūtmanei, Rīgas Valsts vācu ģimnāzija, 11. klase;
  • 5. Par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā olimpiādei izteikt pateicību skolotājiem: 5.10. Eritai Maurītei, Rīgas Valsts vācu ģimnāzija

Apsveicam!