Rīgas Valsts vācu ģimnāzija

Englisch ist ein Muss, Deutsch ist ein Plus!

Pieslēdzies ar
E-klase login
Latviešu valoda Deutsche Sprache English language

Skola lepojas

Izraksts no Rīgas izglītības un informatīvi metodiskā centra rīkojuma Nr. 207 - rs, Rīgā, 10.12.2012.

Par apbalvojumu piešķiršanu Rīgas pilsētas vācu valodas 43. olimpiādes 2. posma 10. - 12. klašu uzvarētājiem

Pamatojoties uz Rīgas pilsētas vācu valodas 43. olimpiādes 2. posma rīcības komisijas 05.12.2012. lēmumu:

 • 2. Piešķirt 2. vietu, apbalvojot ar diplomu un pildspalvu: 2.1. Terēzei Šmēmanei, Rīgas Valsts vācu ģimnāzija, 11. klase;
 • 2. Piešķirt 2. vietu, apbalvojot ar diplomu un pildspalvu: 2.5. Lilitai Zellei, Rīgas Valsts vācu ģimnāzija, 12. klase;
 • 2. Piešķirt 2. vietu, apbalvojot ar diplomu un pildspalvu: 2.6. Artūram Līvmanim, Rīgas Valsts vācu ģimnāzija, 10. klase;
 • 3. Piešķirt 3. vietu, apbalvojot ar diplomu un pildspalvu: 3.7. Tomam Ritumam, Rīgas Valsts vācu ģimnāzija, 12. klase;
 • 3. Piešķirt 3. vietu, apbalvojot ar diplomu un pildspalvu: 3.9. Martai Jurēvičai, Rīgas Valsts vācu ģimnāzija, 10. klase;
 • 3. Piešķirt 3. vietu, apbalvojot ar diplomu un pildspalvu: 3.10. Monikai Cerai, Rīgas Valsts vācu ģimnāzija, 12. klase;
 • 4. Par veiksmīgu piedalīšanos piešķirt atzinību: 4.3. Lienai Gūtmanei, Rīgas Valsts vācu ģimnāzija, 11.klase;
 • 5. Par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā olimpiādei izteikt pateicību skolotājiem:
 • 5.5. Thomas Ludwig, Rīgas Valsts vācu ģimnāzija;
 • 5.8. Gunāram Tomasam, Rīgas Valsts vācu ģimnāzija;
 • 5.9. Gundegai Muceniecei, Rīgas Valsts vācu ģimnāzija;
 • 5.16. Montai Deisonei, Rīgas Valsts vācu ģimnāzija
 • 6. Par labu olimpiādes norises nodrošināšanu izteikt pateicību .. Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas administrācijai .. .

Apsveicam!