Rīgas Valsts vācu ģimnāzija

Englisch ist ein Muss, Deutsch ist ein Plus!

Pieslēdzies ar
E-klase login
Latviešu valoda Deutsche Sprache English language

Alberta balva 2012

Skolas mājaslapas Foto sadaļā ievietoti Alberta balvas pasniegšanas ceremonijas foto.

Atgādinām, ka 7. decembrī RVVĢ skolas aktu zālē norisinājās Alberta balvas pasniegšanas cerimonija. Uz pasākumu tika aicināti gan klašu pārstāvji, gan vecāku padome, gan absolventi, taču paši galvenie viesi šoreiz bija mūsu skolotāji. Pasākuma laikā varēja baudīt dažādus priekšnesumus, kurus izpildīja skolas ansamblis, solisti, instrumentālā grupa un jaunais skolas teātra pulciņš, kurš pārsteidza ar savu radošumu, humoru un talantu.
Šogad nominācijas saņēma šādi skolotāji:

  • Smaidīgākā skolotāja - Ieva Mezīte
  • Mans klases audzinātājs pamatskolā - Guntis Zenfs
  • Mans klases audzinātājs vidusskolā - Dace Kovisāre
  • Elegantākais skolotājs - Thomas Ludwig
  • Elegantākā skolotāja - Līga Strazdiņa
  • Konsekventākais skolotājs - Guntis Zenfs
  • Saprotošākā skolotāja - Daiga Šķēle

Foto: A.Darviņa 11.a
Raksts: K.Pērkone 10.a ("RVVĢ Logs", decembris 2012, 6.lpp)