Rīgas Valsts vācu ģimnāzija

Englisch ist ein Muss, Deutsch ist ein Plus!

Pieslēdzies ar
Login
lv de en ru

Latvijas vēstures akcenti skolā

2013.gada 9.novembrī ar svinīgu pasākumu Latvijas Kara muzejā noslēdzās Latvijas vispārējās izglītības mācību iestāžu muzeju skate - konkurss "Latvijas vēstures akcenti skolā", kas bija veltīts Latvijas valsts 95.gadadienai. Par veiksmīgu ģimnāzijas muzeja attīstības koncepcijas izstrādi ar Latvijas skolu muzeja biedrības un Rīgas interešu izglītības metodiskā centra atzinības rakstiem apbalvoja mūsu ģimnāzijas muzeja padomi un muzeja atbalstītājus. Tēvzemes nedēļas noslēguma pasākumu laikā atzinības raksti tiks pasniegti Unai Eglītei, Mārai Starkai, Annijai Pētersonei, Tomam Ruckim, Mārtiņam Dzelvem, Adelīnai Darviņai.

Ģimnāzijas muzeja pedagogs Māris Zvaigzne saņēma LR Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības satura centra atzinības rakstu. Muzeju skates video»

Apsveicam!