Rīgas Valsts vācu ģimnāzija

Englisch ist ein Muss, Deutsch ist ein Plus!

Pieslēdzies ar
Login
lv de en ru

Tēvzemes nedēļa

Foto galerijā ievietota reportāža no 15. novembrī notikušā 10.-12.klašu konkursa.

Foto: E.A.Verhoustinska 11.d


Kā katru gadu Tēvzemes nedēļā skolā notika literārās jaunrades konkurss vidusskolēniem. Šogad tā moto bija O.Vācieša vārdi „Tu esi Latvija”. Visi RVVĢ 10.-12.klašu skolēni kādā no latviešu valodas stundām rakstīja radošos darbus, pēc kuru izvērtēšanas labākie tika izvirzīti skolas konkursam. Tajā 24 iesūtītos darbus , nezinot to autorus, vērtēja žūrija: skolas direktore S.Sīle, Atbalsta fonda 1.priekšsēdētāja D.Kovisāre, absolvente, topošā dramaturģe A.Zvaigzne, vecāku pārstāves A.Līce, U. Auziņa, L. Podze un šī projekta koordinatore, skolotāja B. Siliniece. Viss raksts»