Rīgas Valsts vācu ģimnāzija

Englisch ist ein Muss, Deutsch ist ein Plus!

Pieslēdzies ar
E-klase login
Latviešu valoda Deutsche Sprache English language

Skola lepojas (Rīgas bioloģijas 36.olimpiāde)

Par apbalvojumu piešķiršanu Rīgas pilsētas bioloģijas 36. olimpiādes 2. posma 9., 11.- 12. klašu uzvarētājiem rīkojums Nr. 94-rs, 5.12.2013.):

Pamatojoties uz Rīgas pilsētas bioloģijas 36. olimpiādes 2. posma rīcības komisijas 02.12.2013. lēmumu:

 1. Piešķirt 1. vietu, apbalvojot ar grāmatu, diplomu un pildspalvu:
  • Elīnai Ellerei Rīgas Valsts vācu ģimnāzija, 9. klase,
 1. Piešķirt 2. vietu, apbalvojot ar diplomu un pildspalvu:
  • Elzai Birbelei Rīgas Valsts vācu ģimnāzija, 9. klase,
  • Kristīnei Mitrofanovai Rīgas Valsts vācu ģimnāzija, 12. klase,
  • Lienai Gūtmanei Rīgas Valsts vācu ģimnāzija, 12. klase,
 1. Piešķirt 3. vietu, apbalvojot ar diplomu un pildspalvu:
  • Eduardam Jurovskim Rīgas Valsts vācu ģimnāzija, 11. klase,
  • Kristīnei Kazakai Rīgas Valsts vācu ģimnāzija, 12. klase,
 1. Par veiksmīgu piedalīšanos piešķirt atzinību:
  • Līgai Marcinkevičai Rīgas Valsts vācu ģimnāzija, 11. klase,
  • Karīnai Stasjukai Rīgas Valsts vācu ģimnāzija, 12. klase,
 1. Par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā olimpiādei izteikt pateicību skolotājiem:
  • Eritai Maurītei Rīgas Valsts vācu ģimnāzija,