Rīgas Valsts vācu ģimnāzija

Englisch ist ein Muss, Deutsch ist ein Plus!

Pieslēdzies ar
E-klase login
Latviešu valoda Deutsche Sprache English language

Skola piemin

Es ritu, tālāk ritu...
/Rainis/

Mūžības ceļos devies mūsu skolas /agrāk Rīgas 5. vidusskola / fizikas skolotājs

V i e s t u r s  P o r i ņ š
(19.03.1931. – 01.01.2014.)


Atvadīšanās no skolotāja 07.01.2014. plkst. 13.00 Rīgas II Meža kapos.

Sēru brīdī izsakām līdzjūtību skolotāja tuviniekiem.