Rīgas Valsts vācu ģimnāzija

Englisch ist ein Muss, Deutsch ist ein Plus!

Pieslēdzies ar
E-klase login
Latviešu valoda Deutsche Sprache English language

ZPD

Laikā no 2014. gada 17. līdz 20. martam skolā tika organizēti ikgadējie zinātniskie lasījumi. 11.klašu audzēkņi atskaitījās par savu veikumu.

Īpašs paldies sekciju vadītājiem - I.Daudei, G.Savrinovičai, M.Zvaigznem, K.Krūmai, E.Maurītei, B.Siliniecei, J.Puriņam, D.Kovisārei, K.Kūriņam!

Sevišķs prieks par to audzēkņu un mūsu kolēģu ieguldījumu, kuru darbi mūsu skolu pārstāvēs Rīgas skolēnu zinātniskajā konferencē:

 • M.Ošiņš - 11.a - darba vadītāja G.Muceniece
 • A.Kaņepa - 11.a - darba davītāja B.Siliniece 
 • E.Uškāne - 11.c - darba vadītāja B.Siliniece
 • E.Medjāne - 11.c - darba vadītāja A.Skrinda
 • Ie.Bogane, L.Valkovska - 11.c -darba vadītāja K.Krūma
 • S.Špakovska - 11.a - darba vadītāja - Z.Bruņeniece
 • L.Skulme, Ie.Spīgule - 11.c - darba vadītāja - A.Zeile
 • A.M.Klausītāja - 11.d - darba vadītāja E.Maurīte
 • E.Petunova - 11.d - darba vadītāja E.Maurīte
 • A.Spīgule - 12.d- darba vadītāja E.Maurīte
 • J.Haļzovs - 11.d - darba vadītāja E.Maurīte
 • E.Jurovskis - 11.d - darba vadītājs M.Zvaigzne
 • K.Grauss - 11.d - darba vadītāja Z.Bruņeniece
 • Ie.Meldere - 11.d - darba vadītāja Ie.Mezīte
 • M.Starka - 11.a - darba vadītāja L.Strazdiņa 

Lai visus pavada veiksme!

Zane Jakovica